Články

Nové normy 08/2018

redakce

Dne 8. srpna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení.

alt

Požárně zabezpečovací aspekty zateplovacích systémů

Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. ( Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR )

Úspora energie a tepla je jedním ze základních požadavků na stavby, které musí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 vyhovovat jako celek zamýšlenému použití...

alt

Nové normy 07/2018

redakce

Dne 4. července 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení.

alt

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné