Články

Požárně zabezpečovací aspekty zateplovacích systémů

Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. ( Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR )

Úspora energie a tepla je jedním ze základních požadavků na stavby, které musí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 vyhovovat jako celek zamýšlenému použití...

alt

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné