Záznamy Kateřina Zelená

, ,

Konference Izolace 2021 – webinář – v číslech a obrazech

Již po dvaadvacáté jsme se stali hlavním mediálním partnerem odborné konference Izolace, letos na téma „Izolace a konstrukční detaily plochých střech“. Ovšem poprvé proběhla tato konference netradičně. Jako webinář. Sálem nebyl sál v pražských Letňanech, nýbrž kancelář pořádající společnosti A.W.A.L. s.r.o., odkud probíhalo živé vysílání. Účastníci webináře seděli za svými počítači doma nebo ve svých kancelářích. Přednášející […]

, , ,

Anotace příspěvků konference Izolace 2021, 2. část

Přijměte druhou ochutnávku témat, která jsou pro vás připravena na 22. ročníku konference Izolace 2021. Ta proběhne na téma „Izolace a konstrukční detaily plochých střech“ jako online webinář dne 4. 2. 2021. Více informací zde.   POCHOZÍ OKNA – SVĚTLÍKY V POCHOZÍM STŘEŠNÍM PLÁŠTI Marek Novotný, Jan Hlavín, Iveta Čabanová A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT Praha Provozní střešní pláště jsou díky […]

Anotace příspěvků konference Izolace 2021, 2. část

Přijměte druhou ochutnávku témat, která jsou pro vás připravena na 22. ročníku konference Izolace 2021. Ta proběhne na téma „Izolace a konstrukční detaily plochých střech“ jako online webinář dne 4. 2. 2021. Více informací zde. POCHOZÍ OKNA – SVĚTLÍKY V POCHOZÍM STŘEŠNÍM PLÁŠTI Marek Novotný, Jan Hlavín, Iveta Čabanová A.W.A.L. s.r.o., Fakulta architektury ČVUT Praha Provozní střešní pláště jsou díky […]

,

Konverze střešních plášťů pro jiné užívání

Tento proces je velmi komplikovaný a obecně nelze konvertovat střechy, které mají jedno předpokládané užívání za jiné pouhou přeměnou provozních vrstev. Lze konvertovat střechy, které jsou dimenzovány na nejtěžší namáhání, na nižší namáhání. Opačným způsobem to prakticky nejde. Obr. č. 1 – Příklad střešního pláště, jehož jedna část sloužila jako transportní cesta pro materiál. Na Obr. […]

, , , ,

Vady a poruchy mechanického kotvení plochých střech

Poslední příspěvek, který zazněl na konferenci Izolace 2020, je věnován realizaci mechanického kotvení hydroizolací plochých střech. Anotace Zdánlivě jednoduchá, často podceňovaná a neodborná realizace mechanického kotvení hydroizolací plochých střech, může způsobit uživateli funkční problémy, a případně škody, nebo havárie střešního pláště. Cílem mého krátkého příspěvku je poukázat na možné hlavní příčiny vzniku těchto vad a poruch. Úvod Ve […]

Nové normy 04/2020

Dne 8. dubna 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2020. VYDANÉ ČSN ČSN EN 1015-11 (72 2400) kat.č. 509887 Zkušební metody malt […]

,

Nové normy 01/2020

Dne 8. ledna 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2020. ČSN EN ISO 14731 (05 0330) kat.č. 509361 Svářečský dozor – Úkoly […]

, ,

Jaká témata zazní na konferenci Izolace 2020?

Konference Izolace, která se uskuteční 6. 2. 2020, přinese řadu zajímavých témat. Tady je malá ochutnávka.. Více informací včetně registrace na konferenci najdete zde. Programem vás provede pan docent František Kulhánek společně s panem inženýrem Markem Novotným… Odvodnění střech s napojením na izolaci Zajímá Vás, jak správně a bezpečně vyřešit detail střešního vtoku? Jaké jsou možnosti začlenění do konstrukce střechy? […]

Dobrá zpráva – mezi mladými trvá zájem o střechy

Soutěž pro studenty vysokých škol na téma „STŘECHY“ Memoriál Antonína Fajkoše 2019 ukončila příjem přihlášek a s určitostí tak lze potvrdit, že zájem mladých o toto téma trvá. Soutěž totiž svými pracemi obeslalo 16 studentů z 6 vysokých škol České i Slovenské republiky. Počtem přihlášek se letošní ročník řadí lehce pod průměr, ale po loňských tristních šesti soutěžních pracích (víc […]

, ,

Okna z hlediska úniku tepla, akustiky, prostupu světla či bezpečnosti 5

Ochrana před letním přehříváním Množství sluneční energie, které okny projde v létě, je oprávněným důvodem ke starostem. Jak s přebytečným teplem naložit? Jaká opatření použít, aby se interiér nepřehříval? Má vůbec tento problém uspokojivé řešení? Běžná trojskla tvoří dvě krajní pokovená skla a vnitřní prostřední nepokovené. Pokovy jsou optimálně laděné tak, aby propouštěly co nejvíce denního světla i sluneční […]

Svatá Hora – klenot tyčící se nad Příbramí

Nemohla jsem si vybrat příhodnější čas pro návštěvu známého poutního místa než jaro. Teplota na konci dubna roku 2018 dosahovala letních hodnot. 477 vzácných krytých schodů ke Svaté Hoře jsme s kamarádkou zdolaly z centra Příbrami a naskytl se nám až magický pohled na rozsáhlý barokní areál. Barokní areál se čtyřmi hlavními kaplemi v rozích, kde uvnitř na vysoké […]

,

Vývoj mechanického kotvení od historie po současnost

Anotace: Rozvoj plochých střech u nás začal s nástupem funkcionalismu a mechanické kotvení hydroizolací je nejčastěji používaným způsobem zajištění proti negativním účinkům větru. Mechanické kotvení plochých střech prošlo během posledních tří desetiletí významným vývojem a jeví se jako nejefektivnější metoda pro uchycení povlakových a tepelných izolací plochých střech. Ploché střechy mají svůj historický vývoj od nám známé a zdokumentované doby 3. tisíciletí […]

Bohumínský ROCKWOOL přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu

Tisková zpráva Bohumín, 20. února 2019 Bohumínský ROCKWOOL přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu Na podzim loňského roku spustil výrobce tepelných izolací zkušební provoz recyklační linky pro zpětné využití kamenné vlny. Díky tomu projede městem o 1 800 kamiónů méně. A hned v lednu letošního roku uzavřel ROCKWOOL s Moravskoslezským krajem dobrovolnou dohodu, která přispěje k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v regionu. ROCKWOOL […]

Memoriál Antonína Fajkoše již po osmé

The results of the 8th anniversary of the Antonín Fajkoš Memorial 2019 – roof competition for students of universities were announced on Thursday, February 7, at the konference Izolace 2019 in Prague. Although … it is hard to talk about the results in the traditional sense. This year, all participants were awarded, and no order was made.

, ,

Minulost, současnost a budoucnost zelených střech v Česku

Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, odbornému provedení, zdařilým realizacím, neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy dobyly i v Česku své místo. Podobně jako v západní Evropě, tak i u nás se konečně staly součástí dlouhodobých strategií některých měst a jsou podporovány Ministerstvem […]

Konference Izolace 2019 – aneb nejen přelet nad konferenčním sálem

Konference Izolace 2019 na téma: „Izolace v minulosti, v současnosti a především v budoucnosti“ Datum konání: 7. 2. 2019, PVA Expo Praha Letňany, sál P1 Čas konání: 9:30-17:00 Počet přestávek: 3 Počet účastníků: 181 Počet přednášejících: 18 Počet předaných ocenění: 3 + 6 Počet sálem létajících dronů: 1 Počet fotografů: 2 Počet kameramanů: 1 Venkovní teplota: +1 stupeň Celsia Den předem […]

, ,

Konference Izolace 2019 se nezadržitelně blíží

  pohled do sálu konference Izolace 2018 Konference Izolace 2019 se nezadržitelně blíží. Ve čtvrtek 7. 2. naplní konferenční sál v PVA EXPO PRAHA 9 LETŇANY odborníky z oblasti izolací. Aby byla budoucnost bezriziková a bezporuchová je v našem zájmu. Vzpomínka na historii, ale především myšlenka na budoucnost izolací je hlavním tématem konference Izolace 2019 s názvem Izolace v minulosti, v současnosti a především v budoucnosti. […]

Nové normy 1/2019

Dne 8. ledna 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2019. VYDANÉ ČSN ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (33 0419) kat.č. 506513 Koordinace […]

Nové normy 10/2018

Dne 8. října 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2018. On October 8, 2018, the next issue of the Bulletin of the ÚNMZ (10/18) was published, listing new CSNs, changes, corrections or cancellations. Some of them, which we consider to be interesting from the point of view of the Izolace.cz portal, have been selected and listed in the following list. All the documents listed below are valid from 1 November 2018.

Střešní světlíky – analýzy poruch, návrhy a realizace oprav

Střešní světlík lze členit dle rozměrů a geometrie na dvě základní skupiny. Maloplošné, zhotovené z jednoho kusu prosklené výplně, realizované jako výrobek dovezený na stavbu a velkoformátové, které jsou zhotoveny z více kusů prosklených výplní a jsou skládány do výrobku na stavbě. Tento příspěvek se věnuje problematice vodotěsné spolehlivosti velkoformátových střešních světlíků, analýzám poruch. The roof skylight can be divided into two basic groups according to the dimensions and geometry. Small-scale, made of a single piece of glazed fills, made as a product imported for construction and large format, which are made of several pieces of glazed panels and are folded into the product on the building. This paper deals with waterproof reliability of large-format roof lights, fault analyzes.

Konference Izolace 2019 – pozvánka, program

V plném proudu jsou již přípravy 20. ročníku konference Izolace 2019 na téma „Izolace v minulosti, v současnosti a zejména v budoucnosti“, kterou každoročně pořádá společnost A.W.A.L. s.r.o. v rámci prvního dne veletrhu Střechy Praha 2019. The preparations for the 20th edition of the 2019 Isolation Conference on „Isolation in the Past, Presently and in the Future,“ which is held annually by A.W.A.L. s.r.o. within the first day of the Střechy Prague 2019 fair.

Memoriál Antonína Fajkoše – uzávěrka

Memoriál Antonína Fajkoše 2018

UZÁVĚRKA JE JIŽ 15. ŘÍJNA 2018!

Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice.
Více informací, přihlášku a plakát k soutěži najdete na http://memorial-af.cz/ke-stazeni/

Antonín Fajkoš Memorial 2018

THE CLOSURE IS ON 15 OCTOBER 2018!

The competition is for students of all universities in the Czech and Slovak Republics.
More information, application form and poster can be found at http://memorial-af.cz/ke-stazeni/

Co vyprávěly domy – Třebíč

Každý z domů má své tajemství, každý je něčím zajímavý a pro každého z nás může být něčím důležitý. Ať už je to rodný dům, dům, ve kterém žili naši předci nebo dům, který jsme sami postavili pro nás a budoucí generace. Tentokrát se vydáme na Vysočinu, na břeh řeky Jihlavy, do rodného města mého dědečka, kam jsem putovala […]

Půvab českých kostelů – Kostel sv. Petra a Pavla, Dolany u Hlinců

Není nic romantičtějšího než kostelík opuštěný v poli obklopený nedotčenou přírodou. Poprvé jsem jej zřela v krásné knize „Berounka – Řeka bez pramene“, kde mě okouzlil. Toužila jsem jej spatřit a vydat se k němu – po stopách jeho historie i aktuálnosti.    Pojďte se společně s námi v tom prázdninovém, nyní tropickém, období projít kolem Berounky. Na Zvíkovci nebo na Slapnici […]

Vyhodnocení ankety o čestnou vstupenku na konferenci Izolace 2019

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety o čestnou vstupenku na konferenci Izolace 2019. Z Vašich odpovědí jsme vybrali 3 nejvýraznější odpovědi a tyto bychom rádi odměnili.  Nejvíce účastníků ankety si přálo konferenci na téma střechy – správná realizace s důrazem na detail, stárnutí střešních plášťů – poměr cena/kvalita/záruka/životnost a Izolace 4.0 – tedy ty nejmodernější technologie včetně BIM aj.. […]

, , , ,

Your Knowledge 2018 aneb cesta do hlubin študákovy duše…

Kto má najkrajší pohĺad na Kočovce z perspektivy? Predsa bociany, ktoré každoročne hniezdia v blízkosti parku na stĺpe elektrického vedenia….  O jarním víkendu 14.-15. 4. jsem společně se svými kolegy Ing. Michalem Šidou, PhD. a Ing. Petrem Kapičkou zavítala na základě pozvání od Sdružení studentů SvF STU do Učebno-rekreačného zariadenia Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Objekt se nachází v obci Kočovce, kde […]

,

Konference Izolace 2018 v obraze

Dříve než na našich stránkách zavzpomínáme společně s Ing. Markem Novotným, Ph.D., odborným garantem, na právě proběhlou konferenci Izolace 2018, dovoluji si Vám přiblížit čtvrteční konferenci na téma provozních střech, jak už je zavedeno z let minulých, pohledem hledáčku fotoaparátu, který jsem měla po celou konferenci před okem a zachytila tak pro vás její průběh. Přípravy v sále začínají […]

Co vyprávěly domy – Úštěk

Úštěk (letos stoletý) a jeho Ptačí domky nejen z ptačí perspektivy Možná si teď, v závěru roku, říkáte, kam byste se vydali a přitom viděli něco zajímavého – pochopitelně především z pohledu stavebního – architektonického. Česká republika nabízí těchto skvostů nepočítaně. Jedním takovým místem, které má kouzelnou atmosféru nejen v době Vánoc, je město Úštěk – od Mírového náměstí až po […]

Na Hradec za Otvorovými výplněmi stavebních konstrukcí

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se odehrál v univerzitním městě Hradec Králové 12. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí. V příjemném hotelu, který je součástí luxusního komplexu Tereziánský dvůr, jehož historie sahá až do 18. století, kdy v této klidné části města stávaly Nálepkovy kasárny, se sešli odborníci přes okna.  Hotel Tereziánský dvůr Ráno dne 17. října se cestou na polích válela […]