Záznamy Kateřina Zelená

Nové normy 10/2018

Dne 8. října 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2018. On October 8, 2018, the next issue of the Bulletin of the ÚNMZ (10/18) was published, listing new CSNs, changes, corrections or cancellations. Some of them, which we consider to be interesting from the point of view of the Izolace.cz portal, have been selected and listed in the following list. All the documents listed below are valid from 1 November 2018.

Střešní světlíky – analýzy poruch, návrhy a realizace oprav

Střešní světlík lze členit dle rozměrů a geometrie na dvě základní skupiny. Maloplošné, zhotovené z jednoho kusu prosklené výplně, realizované jako výrobek dovezený na stavbu a velkoformátové, které jsou zhotoveny z více kusů prosklených výplní a jsou skládány do výrobku na stavbě. Tento příspěvek se věnuje problematice vodotěsné spolehlivosti velkoformátových střešních světlíků, analýzám poruch. The roof skylight can be divided into two basic groups according to the dimensions and geometry. Small-scale, made of a single piece of glazed fills, made as a product imported for construction and large format, which are made of several pieces of glazed panels and are folded into the product on the building. This paper deals with waterproof reliability of large-format roof lights, fault analyzes.

Konference Izolace 2019 – pozvánka, program

V plném proudu jsou již přípravy 20. ročníku konference Izolace 2019 na téma „Izolace v minulosti, v současnosti a zejména v budoucnosti“, kterou každoročně pořádá společnost A.W.A.L. s.r.o. v rámci prvního dne veletrhu Střechy Praha 2019. The preparations for the 20th edition of the 2019 Isolation Conference on „Isolation in the Past, Presently and in the Future,“ which is held annually by A.W.A.L. s.r.o. within the first day of the Střechy Prague 2019 fair.

Memoriál Antonína Fajkoše – uzávěrka

Memoriál Antonína Fajkoše 2018

UZÁVĚRKA JE JIŽ 15. ŘÍJNA 2018!

Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice.
Více informací, přihlášku a plakát k soutěži najdete na http://memorial-af.cz/ke-stazeni/

Antonín Fajkoš Memorial 2018

THE CLOSURE IS ON 15 OCTOBER 2018!

The competition is for students of all universities in the Czech and Slovak Republics.
More information, application form and poster can be found at http://memorial-af.cz/ke-stazeni/

Co vyprávěly domy – Třebíč

Každý z domů má své tajemství, každý je něčím zajímavý a pro každého z nás může být něčím důležitý. Ať už je to rodný dům, dům, ve kterém žili naši předci nebo dům, který jsme sami postavili pro nás a budoucí generace. Tentokrát se vydáme na Vysočinu, na břeh řeky Jihlavy, do rodného města mého dědečka, kam jsem putovala […]

Půvab českých kostelů – Kostel sv. Petra a Pavla, Dolany u Hlinců

Není nic romantičtějšího než kostelík opuštěný v poli obklopený nedotčenou přírodou. Poprvé jsem jej zřela v krásné knize „Berounka – Řeka bez pramene“, kde mě okouzlil. Toužila jsem jej spatřit a vydat se k němu – po stopách jeho historie i aktuálnosti.    Pojďte se společně s námi v tom prázdninovém, nyní tropickém, období projít kolem Berounky. Na Zvíkovci nebo na Slapnici […]

Vyhodnocení ankety o čestnou vstupenku na konferenci Izolace 2019

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety o čestnou vstupenku na konferenci Izolace 2019. Z Vašich odpovědí jsme vybrali 3 nejvýraznější odpovědi a tyto bychom rádi odměnili.  Nejvíce účastníků ankety si přálo konferenci na téma střechy – správná realizace s důrazem na detail, stárnutí střešních plášťů – poměr cena/kvalita/záruka/životnost a Izolace 4.0 – tedy ty nejmodernější technologie včetně BIM aj.. […]

, , , ,

Your Knowledge 2018 aneb cesta do hlubin študákovy duše…

Kto má najkrajší pohĺad na Kočovce z perspektivy? Predsa bociany, ktoré každoročne hniezdia v blízkosti parku na stĺpe elektrického vedenia….  O jarním víkendu 14.-15. 4. jsem společně se svými kolegy Ing. Michalem Šidou, PhD. a Ing. Petrem Kapičkou zavítala na základě pozvání od Sdružení studentů SvF STU do Učebno-rekreačného zariadenia Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Objekt se nachází v obci Kočovce, kde […]

,

Konference Izolace 2018 v obraze

Dříve než na našich stránkách zavzpomínáme společně s Ing. Markem Novotným, Ph.D., odborným garantem, na právě proběhlou konferenci Izolace 2018, dovoluji si Vám přiblížit čtvrteční konferenci na téma provozních střech, jak už je zavedeno z let minulých, pohledem hledáčku fotoaparátu, který jsem měla po celou konferenci před okem a zachytila tak pro vás její průběh. Přípravy v sále začínají […]

Co vyprávěly domy – Úštěk

Úštěk (letos stoletý) a jeho Ptačí domky nejen z ptačí perspektivy Možná si teď, v závěru roku, říkáte, kam byste se vydali a přitom viděli něco zajímavého – pochopitelně především z pohledu stavebního – architektonického. Česká republika nabízí těchto skvostů nepočítaně. Jedním takovým místem, které má kouzelnou atmosféru nejen v době Vánoc, je město Úštěk – od Mírového náměstí až po […]

Na Hradec za Otvorovými výplněmi stavebních konstrukcí

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se odehrál v univerzitním městě Hradec Králové 12. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí. V příjemném hotelu, který je součástí luxusního komplexu Tereziánský dvůr, jehož historie sahá až do 18. století, kdy v této klidné části města stávaly Nálepkovy kasárny, se sešli odborníci přes okna.  Hotel Tereziánský dvůr Ráno dne 17. října se cestou na polích válela […]

Memoriál Antonína Fajkoše

Společnost pro Memoriál Antonína Fajkoše vyhlašuje již 7. ročník soutěže pro studenty vysokých škol „O nejlepší studentskou práci zaměřenou na STŘECHY“. Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. U všech soutěžních prací je důraz kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehled zpracování. Do 7. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací, které byly […]

Návštěva For Archu

Již podvacátéosmé se odehrál za branami pražského letňanského veletržního areálu ve dnech 19. – 23. září veletrh určený široké veřejnosti v oblasti stavebnictví – For Arch. Nejstarší stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR nabídnul návštěvníkům následující oborové členění: Stavební prvky a materiály, Elektrotechniku a zabezpečení, Vytápění, Dřevostavby, Bazény, sauny a spa.  V pátek 22. září po 10. hodině ranní se za jemného deště […]

Pozvánka na konferenci Izolace 2018

Rok se s rokem sešel a na poli izolací je stále co řešit. V pořadí již 19. konference Izolace vám nabídne pohled na problematiku provozních střech – od jejich vývoje, přes strukturu a jejich význam až po užití a následnou údržbu, která je časem nutná. Nad tímto tématem strávíme s odborníky celý den dne 8. 2. 2018 v areálu PVA EXPO Letňany v rámci veletrhu STŘECHY […]

Jeden den na For Archu

Slunečný, ale chladný den uprostřed pracovního týdne. Středa 19. 9. 2007. Sedím ve veletržní lince č. 758 a mířím od stanice metra Českomoravská na 18. ročník veletrhu For Arch. Ten probíhá ve dnech 18. – 22. září v Pražském veletržním areálu Letňany.