Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Komentáře ke konstrukčním detailům

Konstrukční detaily, které jsou součástí jednoho projektu, jedné práce, by měly mít jednu „ruku“, jednu grafiku, jinak trpím utkvělou představou, že se nejedná o ucelenou práci, ale kompilaci náhodně sebranou po internetu. Celý článek včetně obrázků konstrukčních detailů s komentáři najdete zde.        

,

Smršťování asfaltových modifikovaných pasů

Jedním z důsledků nekvalitních hydroizolačních materiálů mohou být i jejich objemové změny, které se projevují zejména u příčných spojů. Je nutné si uvědomit, že spoje hydroizolačních asfaltových materiálů při vysokých teplotách nemají moc velkou pevnost, kterou ještě ani nejde pořádně laboratorně změřit. Proto je velmi důležitá jejich rozměrová stabilita. V případě, že tato rozměrová stabilita není na odpovídající úrovni, […]

,

Degradace syntetických fólií (sprašování, resp. mikrofotgrafie)

Syntetické fólie, stejně jako všechny ostatní materiály, degradují pod teplotou a UV zářením. To je normální proces, zejména, když se jedná o stárnutí/degradaci v horizontu 20–30 let. Nenormální to je, kdy se jedná o proces v řádu jednotek let. Bohužel jsou i případy, kdy hydroizolační fólie nepřežijí byť jen pětiletou záruku. Základní otázkou je, jakým způsobem se vyhnout nepříjemnému překvapení a výměně […]

,

Mingun

K největší pagodě světa se váže pověst o tom, že nenasystný místní vládce (Bodawpaya 1745-1819, byl jedním z nejvýznamnějších vládců v barmské historii) chtěl postavit něco, co nemá ve světě obdoby, a proto stavěl pagodu, která měla mít cca 150 m na výšku, ale protože na této stavbě dřel lidi z kůže, tak vznikla pověst, že až tu pagodu dostaví, tak zemře. […]

, ,

Znalec, izolace a paragrafy, průšvihy profesního života

V následujících týdnech budeme postupně zveřejňovat příspěvky jednotlivých přednášejících konference Izolace 2020, která se konala 6. února v rámci veletrhu Střechy Praha. Tématem byly izolace mezi paragrafy. O první příspěvek konference Izolace 2020 se postaral pan inženýr Marek Novotný, Ph.D., odborný garant konference. Obr. 1 a 2 degradace materiálu Abstrakt: Vzdělání, právo, realizační proces ve stavebnictví jsou úzce […]

, , ,

Konference Izolace 2020 pohledem odborného garanta

pohled do sálu Než začnu cokoliv psát, musím moc a moc poděkovat AWALu, resp. všem, kteří se na přípravě této konference opět podíleli. I když se jednalo již o 21. ročník a máme nacvičeno vše, co je potřeba udělat, vždy mě udivuje, jak to vše hladce běží. Mám asi velké štěstí na své kolegy a kolegyně a moc si toho vážím. Dominantní práci […]

Óda na izolace

  Óda na izolace, resp. óda na mezinárodní veletrh Střechy Praha 2020. (komentář a hodnocení toho, který fandí – ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec) V Praze dne 6.-8. 2. 2020 se konal veletrh Střechy 2020 s velkým množstvím doprovodných programů, počínajíce naší konferencí Izolace 2020 – již 21. ročníkem této konference (článek o konferenci Izolace 2020 dostupný taktéž mezi články na […]

,

I asfaltové pasy je nutné svařovat

Jeden z nešvarů všech hydroizolací, a to jak asfaltových, tak fóliových, je špatné svařování těchto hydroizolačních materiálů. U fóliových je to to jednoznačně nedostatečná šířka a teplota svařování, kdy fóliová hydroizolace je slepena, ale ne svařena. U asfaltových hydroizolací je to varianta na dané téma. Nedostatečná šířka svaru, resp. nesvaření vůbec. V případě, že není spálena separační vrstva (fólie PE na […]

, , ,

Problematika kluzných vrstev v pojížděných střešních pláštích

Jedno z největších namáhání na pojížděné střešní pláště jsou smykové síly, které vznikají při akceleraci, resp. brzdění motorových vozidel. Tyto síly působí v průřezu celé skladby a v případě implementace něčeho, po čem mohou jednotlivé vrstvy klouzat, dojde k proklouznutí těchto vrstev, které se dominantně projeví v deformaci povrchových vrstev, zejména zámkové a další pojížděné dlažby. Samozřejmě hydroizolace není také ušetřena a tyto […]

,

Barcelona Casa Battlo – z pohledu střechy

Střecha jako sochařské dílo. To tento objekt splňuje vrchovatě. Střecha ve formě štítu uzavírá celý objekt. Konstrukční řešení, které bylo použito, vyžaduje absenci mrazu a je tedy pro naše klimatické podmínky nepoužitelné, ale technika umí leccos je možné používat obdobné výtvarné, architektonické řešení jako masku nad skutečnými hydroizolačními a tepelněizolačními vrstvami a vizuálně patrné konstrukce pak budou pouze […]

,

Kombinace asfaltových šindelů a asfaltových pasů na jedné střeše

Při pozorném hledání lze najít na střechách všechno možné i nemožné. To platí o nás, ale ve světě to o moc lepší není. Následující příklad je z Belgie, ale i v jiných státech se najdou příklady „nádherného“, řešení, na které spočine oko se zájmem a to bez ohledu, zda to je v pozitivním nebo negativním slova smyslu. V rámci své pedagogické činnosti neustále […]

,

Vodní kapsy

Jedním z nebezpečných fenoménů nekvalitního provádění jsou „vodní kapsy“ v místech zesílení izolačního povlaku. Tyto kapsy vznikají v důsledku nedokonalého svařování v místech, kde může docházet k dotaci vody. Samozřejmě tato kapsa pak nemá odtok, pakliže ho někdo nevytvoří jehlou tak, jak je ukázáno na Obr. č. 1. Obr. č. 1 – celkový pohled na napíchnutou vodní kapsu Protože se […]

,

Výroba krytiny po thajsku

Samozřejmě, toto neplatí jen pro Thajsko, kde byly tyto obrázky pořízeny, ale pro celou jihovýchodní Asii, kde jsou obdobné klimatické a další technické podmínky. Jedná se o relativně levnou a rychlou výrobu šablon z palmových listů, které se navazují na nosnou tyč, která tvoří základní nosný prvek této krytiny, za který se také připevňuje na střeše. Jednotlivé šablony se […]

, , ,

Konference Izolace 2020 – registrace spuštěna

Konference Izolace 2020 s podtextem „Izolace mezi paragrafy“, je tak trochu experiment spojení technické problematiky s právní, tedy humanitní, problematikou. Obě části jsou velmi pospojované a vzájemně se ovlivňují, a to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu. Paragrafy, v jakémkoliv dokumentu, dávají limity technické činnosti a jejím důsledkům. Stavebnictví je oblast, která na jednu stranu pomáhá a na druhou stranu může škodit, […]

, ,

Marné pokusy o opravy fólií, které jsou poškozeny krupobitím

Na následujících obrázcích je vidět střecha, která byla marně opravovaná po poškození kroupami. Obr. č. 1 – masivně poškozená plochá střecha kroupami a s marným pokusem o lokální opravy Obr. č. 2 – jedno z míst, kde byla fólie mnohačetně proražena Jako krytina byla použita fólie mPVC 1,2 mm, velmi levné kategorie. Při prvních větších kroupách byla postižena standardním […]

,

Vady asfaltových svarů provedených hydroizolací

Lidský, řemeslný faktor je patrný i u hydroizolací, jakýchkoliv. Na následujících obrázcích je patrné, jak také takový svar může vypadat a co od něj můžeme očekávat. Vodotěsnost to rozhodně není. Obr. č. 1 – celkový pohled na delaminovaný asfaltový hydroizolační pás v příčném spoji Obr. č. 2 – detail delaminovaného spoje Na tomto obrázku je patrné oddělení obou pasů […]

Sympózium STRECHY 2019

Bratislava 19.–20. 11. 2019, již 26. ročník tradičního setkání všech, kteří to myslí se střechami a dalšími stavebními konstrukcemi dobře. Kromě přednášek, které probíhají v rámci obou dnů, které jsou rozdělené do logických sekcí (viz program konference https://www.cechstrecharov.sk/, resp. www.izolace.cz), je zde velmi podstatný večer mezi oběma dny. V průběhu tohoto večera probíhají různé slavnostní události, typu předávání cen např. „Zlatý […]

,

Ukončení fóliové hydroizolace na svislých konstrukcích, resp. na prostupech (správné/nesprávné)

Obr. č. 1 – systémové ukončení fóliových hydroizolací na svislých konstrukcích V případě ukončení na plechových konstrukcích je možné fóliové lišty přinýtovat k podkladu slepými nýty (převzato z www.fatra.cz) Ing. Na výše uvedených konstrukčních detailech je patrné korektní ukončení fóliového hydroizolačního povlaku pomocí standardních postupů, tedy pomocí ukončení na tvarovaných lištách z poplastovaného plechu. Hydroizolační povlak je k těmto […]

,

Problematika poškozování hydroizolačního systému u pojížděných střešních plášťů

U všech střešních plášťů hrozí mechanické poškození. U pojížděných střešních plášťů je výrazné riziko poškození izolačního systému a jeho součástí od vozidel, které jsou zejména v nezkušených rukou, na takovýchto střechách velmi nebezpečné. Na následujících obrázcích je patrné poškození pojížděného střešního pláště od vozidel, které tu a tam nabourají do stavebních konstrukcí. Obr. č. 1 – celkový pohled na […]

, ,

Škola, vzdělání a izolace

Nerad bych hanil vše, co existuje. Nerad bych, kdyby následující text vyzněl pesimisticky, i když k tomu nebude mít daleko. Nicméně mám výhrady k současnému stavu a považuji za svoji povinnost hledat možnosti zlepšení a další pozitiva, která se kolem nás vyskytují. Mám možnost srovnávání našeho vzdělávání a vzdělávání v zahraničí v průběhu minulých desetiletí (ne let, ale desetiletí), kdy jsem měl možno […]

I šikmá střecha může být zelená..

..ale nejsem si jist, zda je to dobře.. Teď je jen otázkou, zda je to praktické. Hezké to je, ale jakékoliv ozelenění fasád nebo střech musí být řízené a ne divoké. V případě, že se po fasádě nebo střeše pne něco takto divoce, tak konce jsou dost nepozitivní. Ani fasáda, ani šikmá střecha, není odolná proti prorůstání […]

,

Rybníky na střeše aneb když se spád moc nepodaří

Základní poučka starého izolatéra říká, že čím větší spád, čím rychleji dostanu vodu ze střechy, tím lépe. To je obecná a absolutně pravdivá věta. Je nutné ji však kombinovat s ostatními parametry odvodnění, tj. vpustmi a chrliči. Negativní vliv vody na střeše je jasný z hlediska statického, kdy se střecha lokálně přitěžuje, což samozřejmě může mít negativní důsledky v oblasti […]

, ,

Konference Izolace 2020 (6. 2.) – „Izolace mezi paragrafy“

  Každý rok je každé téma v oblasti stavebnictví důležité, a to zejména téma „izolace“. Když vám teče na hlavu, tak je to opravdu, ale opravdu nepříjemné. Při řešení pak vzniká mnoho problémů, které je nutné nějak systémově řešit. Říká se tomu rizikové inženýrství, ale jeho použití nezačíná v době reklamace, ale již dříve, a to v oblastech volby rizik, […]

,

Odvodnění šikmých střech

Slovinsko je zemí s velmi obdobnými stavebními tradicemi, jako jsou naše. Takže tradiční krytinou jsou pálené tašky, mnohdy bobrovky tak, jak je známe z naší střešní tradice. Kromě této společné tradice jsou střechy velmi dobře udržované a najít vady nebo poruchy není vůbec jednoduché. Nicméně na následujících obrázcích je patrné nevhodné vyřešení odvodnění šikmého střešního pláště historického objektu. […]

Specifika řeckých střech

Každý stát, každá oblast světa, má jistá specifika při řešení střešních plášťů, a to jak plochých, tak i šikmých. Zejména se to projevuje při řešení detailů, kde se na plné pecky projevuje improvizace z domácích surovin nebo se to řeší způsobem, na který jsem zvyklí u nás, tedy velmi pečlivě a za použití specifických tvarovek. Na obr. č. 2 je […]

, ,

Village des Bories – další krásy francouzských střech (tentokráte nejen francouzských)

Village des Bories je skanzen kamenných domů z nasucho kladených plochých kamenů asi 2 km západně od jihofrancouzského města Gordes v Provence v departementu Vaucluse. Obr. č. 1 – celkový pohled na skanzen Obr. č. 2 – celkový pohled na skanzen I když tento typ stavění je známý již z hlubokého středověku, většina zachovalých objektů, resp. rekonstruovaných, je z 18. […]

Nejen klimatizace zatočí s horkem v interiéru – inspirace z Indie – palácový areál Nagaur

Horko a sucho -to jsou v současnosti nejčastěji zmiňované pojmy. Přitom jde o problémy staré jako lidstvo samo, a tak není divu, že už naši předkové hledali způsoby, jak je řešit. Pojďme se na jejich postupy, dnes trochu pozapomenuté a technologiemi převálcované, podívat. Nezapomeňme přitom, že mohou být vodítkem i k řešení našich současných problémů. Nagaur se nachází v indickém státě Radžastán a je […]

,

Zámek Mostov pod drobnohledem

Drony jsou moje láska (tedy kromě dalšího). Jejich využití je samozřejmě mnohostranné, ale v rámci oblasti, ve které se snažím, tj. střechy všeho druhu, je to pomůcka naprosto nenahraditelná. Za relativně velmi levné náklady je možné dostat komplexní pohled na střešní pláště, stavební konstrukce, které jinak nejsou přístupné a kde by bylo velmi složité získat komplexní přehled […]