Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

,

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, část V.

Obr. č. 48 – klempířské prvky u dveří, podélný ochranný klempířský prvek je ukončen čelem, které kopíruje jeho tvar Obr. č. 49 – vnější žlaby – stav před rekonstrukcí Obr. č. 50 – detail koroze na vnějších žlabech po expozici splaveninami v kombinaci s výluhy Je nutné si uvědomit, že tyto žlaby byly namáhány nejen agresivními výluhy z betonu, […]

, , ,

Historie a současnost z pohledu životem otlučeného soudního znalce

Nedávno jsem si kupoval permanentku na lyžování. Pohled paní v kase byl výmluvný – konstatovala senior a bylo vymalováno. Byl jsem překvapen, nicméně si ještě něco pamatuji, a to bych právě rád publikoval, srovnání historie a současnosti, co spojuje a co rozděluje. Nejsem přítelem zatracování všeho, co bylo a adorování všeho, co bude – světlých zítřků. Vývoj bohužel nemusí jít vždy […]

, ,

Svařování fóliových hydroizolací (nebo spíše signály obtížného svařování)

Jedním z významných faktorů spolehlivosti hydroizolačního povlaku z fóliových hydroizolací je svařitelnost. V případě, že hydroizolace jdou obtížně svařovat, je nutné tento fakt pečlivě prozkoumat, protože to je základní signál, že s tímto materiálem není něco v pořádku, ale též to může být špatně nastavená teplota svařovacího přístroje. Fóliové izolace se obecně vyznačují stárnutím, které má jeden významný důsledek. Problémy […]

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

V architektuře jsou úžasné okamžiky, které většinou tvoří výjimeční lidé, a to v tomto případě jak zadavatel – opat žďárského kláštera cisterciáků Václav Vejmluva, tak výjimečný architekt barokní doby Jan Blažej Santini – Aichel. Ti postavili poutní kostel, který se oprávněně dostal do seznamu UNESCO a patří k našim architektonickým pokladům. Obr. č. 1 – celkový pohled na poutní […]

,

Kostel sv. Michaela ve Vitochově

Románsko-gotická stavba z poloviny 13. stol. Samozřejmě střecha, resp. krytina, je z výrazně pozdější doby, tedy z poloviny 20. století. Nicméně krytina, která je použita, je trvanlivá a vydrží prakticky vše, tedy i kroupy, které na ní zanechaly patřičné stopy. Kromě toho, že i na takovémto objektu můžeme najít něco zajímavého, je tento kostel položen v krásném prostředí východní části Českomoravské vysočiny, která patří k částem […]

,

Konstrukční řešení opracování atiky v jednotlivých pracovních krocích (příklad):

Obr. č. 1 – konstrukční detail opracování atiky Vysvětlivky: Skladba střešního pláště: 1 – vnitřní povrchová úprava; 2 – nosná konstrukce; 3 – spádová vrstva; 4 – parotěsná zábrana; 5 – tepelná izolace; 6 – asfaltová hydroizolace. Další konstrukční prvky při opracování atiky: 7 – zesilující pás hydroizolačního povlaku; 8 – tepelná izolace obalující atiku; […]

,

I v antice byly chrliče (ale hezčí než dnes)

Než se trefili Benátčané (1687) do turecké prachárny, mohli jsme mít i střechu na Pantheonu. Takto nám zbyly pouze chrliče. Na skalnatém hřebenu uprostřed Atén je Akropole, původně postavená jako mykénský hrad. V roce 480 př. n. l. město dobyli a vyplenili Peršané a kompletně zničili i Akropoli. Po jejím obnovení již sloužila Akropole jen pro náboženské účely. Dominantní stavby […]

Cech – tradice, která by neměla být zapomenuta

Cechy a všeobecně sdružování řemeslníků považuji za velmi důležitou činnost, která byla v minulosti z různých důvodů potlačována. Přerušená tradice je významnou překážkou kvalitního cechovního fungování. https://cs.wikipedia.org/wiki/Cech Základním principem fungování cechu je ochrana členů, řemeslníků před nekvalifikovanou a nekvalitní konkurencí. Cech byl vždy zárukou korektního chování vzhledem ke klientovi a zárukou kvalifikovaného řemesla. Pro udržování kvality činnosti řemeslníků ve všech […]

, ,

Defektoskopie střešních plášťů – vizuální zjišťování stavu – sondy

Pro defektoskopii jsou vždy základní vizuální zjištění, při této obhlídce se hledají takové odchylky od normálního vzhledu, které signalizují některou z patologických změn, jsou to zejména odchylky od obvyklé barevnosti, nerovnoměrná barevnost, nerovnosti podkladu a fólie a další specifika, která na první podhled odlišují prohlížený střešní plášť od normálu. Vizuální zkoumání obvykle pokračuje v provedení sond a jejich zkoumání, kde […]

, ,

Defektoskopie hydroizolačních materiálů a střešních plášťů – všeobecně

Základním principem defektoskopie jsou exaktní metody zjišťování příčin vadného (patologického stavu) stavebních konstrukcí a jejich částí. Jedná se o vizuální hodnocení pomocí všeobecně přístupných pomůcek – měřítek atd., fotografické analýzy, resp. mikrofotografické analýzy, protože pro identifikaci vad není potřebné dramatické zvětšení, stačí 20–50 x tj. relativně malé zvětšení. Dále pak se zkoumají vlastnosti materiálů a jejich spojů pod […]

Patologické signály syntetických fólií – provádění (mechanické kotvení)

Hydroizolační materiál musí být řádně připevněn k podkladu. U syntetických fólií je to pomocí mechanického kotvení, které zajišťuje, že jak plocha, tak konstrukční detaily zůstanou na místě a nebudou odneseny větrem. Mechanické kotvení je velmi důležitým prvkem prakticky u všech stavebních konstrukcí. Když jednotlivé konstrukce nejsou správně a dostatečně skotveny/spojeny dohromady může nastat destrukce v důsledku silového působení větru. Toto silové […]

,

Patologické signály syntetických fólií – provádění konstrukčních detailů

Hydroizolační systém se skládá z plochy a konstrukčních detailů. I když v ploše se vyskytují různé vady svařování, daleko významnější jsou vady v provádění izolačních systémů v konstrukčních detailech. Občas mám dojem, že nevěřím vlastním očím, co vidím, ale realita života je pěkně tvrdá a vady, které občas vídám, jsou zarážející. Základní parametry u konstrukčních detailů, které mohou být poruchové: 1. svařování (u konstrukčních detailů […]

Patologické signály syntetických fólií – provádění (plocha)

Hydroizolační materiál musí být řádně svařen tak, aby svary dlouhodobě fungovaly, a to jak v ploše, tak i v detailech. Jakákoliv izolatérská neobratnost, nešikovnost, se projeví v životnosti izolační systému. Nekvalitní spoje se mohou dokonce i časem rozlepovat, a to je velký a těžko identifikovatelný moment provádění I když by se to zdálo jako minulost, žijeme v době prefabrikace. Každý izolační systém má k hlavnímu […]

, , ,

Patologické signály syntetických fólií – vlastní materiál

(degradace vlastního hydroizolační fóliového materiálu, v důsledku nadměrné migrace (resp. emigrace) změkčovadel, dominantně ftalátových) Jak u lidí, tak i u hydroizolací, je možné identifikovat patologické signály, která ukazují počátek, problémů, nebo ukazují, že je něco potřeba udělat, aby byla jistá další funkce člověka nebo izolace. U fóliových izolací můžeme vysledovat řadu signálů, které napovídají, že se děje něco nekalého, a to […]

,

Patologie izolací a izolačních systémů – obecně

Protože se nám v současné době vyskytuje obrovské množství vad a poruch stavebních materiálů, samozřejmě nejen hydroizolací, připravili jsme sérii článků, které dokumentují současný, ne zcela pozitivní stav v oblasti hydroizolací střešních plášťů.  U každého hydroizolačního materiálů je možno vizuálně najít signály, které nám napovídají zbytkovou životnost střešního pláště. Jedná se o celý komplex signálů, který je možné rozdělit […]

Katedrála v Santa Domingu

Santa María la Menor nebo také de la Encarnación je první křesťanskou katedrálou na americkém kontinentě. Postavena byla v letech 1512-1540 v pozdně gotickém stylu s prvky renesance a baroka. V r. 1546 papež Pavel III. udělil kostelu status katedrály. Tato nádherná stavba se nachází v Zoně Colonial na náměstí Colona, což je nejstarší část hlavního města Dominikánské republiky Santo Dominga. […]

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl III.

  Obr. č. 24 – schéma technického řešení nového žlabu Obr. č. 25 – schéma technického řešení mělké části žlábku Obr. č. 26 – konstrukční řešení průběžného odvodňovacího žlábku   Obr. č. 27 – řešení vpustí (v podstatě trojstupňové odvodnění) Obr. č. 28 – opracování izolace ve složitě tvarovaném zářezu pro odvodňovací liniový žlab Na tomto […]

,

Problematika pojížděných hydroizolací (zejména na bázi PUR)

Pojízdné hydroizolace jsou velmi složité na kvalitní provedení a současně jsou náchylné na mechanické poškození, to platí zejména pro hydroizolace na bázi polyuretanů. Jeden příklad je zde dokumentován. Obr. č. 1 – zatékání dilatační spárou Jako obvykle jsou dilatační spáry prvním místem, kudy zatéká. Stejně je to i u této stavby. Současně je nutné si všimnout, že celý […]

Hrůza padá na izolatéry (a kroupy na fólie)

Konstatuji, toto je případ marginální, většina výrobců a většina fóliových materiálů kroupy přežije, a to opakovaně. Ty, které to nepřežijí, nepatří na střechu. Obr. č. 1 – cedníkoídně perforovaná fólie mPVC Obr. č. 2 Na obr. č. 1, 2 je perforovaná fólie, nejedná se o ojedinělé perforace, ale o plošné poničení hydroizolačního materiálu takového charakteru, že se tomu lze […]

Patologie (staveb, ale obecně to lze použít prakticky na každý obor lidské činnosti)

Pojem patologie je nám znám z medicíny. Ve stavebnictví se zatím moc nepoužívá, i když některé jevy by si toto označení zasluhovaly. Jeden z patologických jevů, který však nemá s klasickou technikou nic moc společného, je na následujícím obrázku. Zapomenuté kladivo je jasným důkazem nezájmu o pracovní nástroj, ale také o to, co vlastně dělám. Je to alarmující a tato skutečnost vyzývá […]

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl II.

Liniové odvodňovací žlaby Dominantní problém, který byl při rekonstrukci zjištěn, bylo odvodnění liniovými žlaby. Původní žlaby, které byly ocelové, byly dramaticky zkorodované. Tj. hydroizolace, která byla k nim navařena, sice přes přírubu, ale toto navaření z dlouhodobého hlediska nebylo plně funkční. Bylo funkční, ale ocel žlabů již byla natolik zkorodovaná, že neplnila již svoji vodotěsnou funkci. Fotografie dokumentují […]

, ,

Konference Izolace 2019 – komentář

Komentář Ing. Marka Novotného, Ph.D. – odborného garanta konference Izolace 2019 Poděkování Těm, kteří se snaží, aby konference Izolace byla nejen odborně na výši – mé poděkování patří všem přednášejícím. Těm, kteří se snaží, aby vše fungovalo a všichni měli pocit dobře stráveného času – mé poděkování patří paní Kateřině Zelené a celému A.W.A.L.u. Těm, kdo se […]

,

Patní úhelník z poplastovaného plechu pro vytažení na svislou plochu u fóliových izolačních systémů

Je to malý detail, ale chyby při jeho realizaci jsou až dramatické a samozřejmě se sčítají. Je až neuvěřitelné, kolik chyb se na jednom malém místě vyskytuje. Funkce tohoto detailu je mimořádně důležitá, zajišťuje stabilitu hydroizolačního povlaku a eliminuje případně objemové změny hydroizolačních fólií. Obr. č. 1 – technické řešení předmětného detailu podle dokumentace firmy Fatra, a.s. […]

,

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl 1.

Obr. č. 1 – letecký pohled na předmětný objekt Obr. č. 2 – umístění vzhledem k letišti Obr. č. 3 – celkový pohled na rekonstruované plochy V průběhu roku 2018 participujeme na rekonstrukci střešního parkoviště. Původní konstrukce byla provedena cca před dvaceti lety, tedy se zkušenostmi, které byly v té době k dispozici. Pro současnou rekonstrukci byl zpracován […]

,

BAU 2019

Mnichov 14. – 19.1.2019 – 23. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů Letošní rok byl opravdu velký, kde podle statistik bylo přes 2200 vystavovatelů ze 45 zemí a návštěvnost je 250 000 návštěvníků ze 150 zemí. No něco strašně velkého. Do stánku s izolacemi jsem musel projít přes stánek s dveřmi a dalšími stavebními prvky. No při tomto pohledu jsem raději […]

Hliněné domy a hliněné střechy v Ománu

Izolace jsou důležité i pro tak suché oblasti jako je Omán, když tam jednou přijdou deště, pak hliněné střechy a domy, které jsou na následujících obrázcích tomu neumí moc vzdorovat a spíše se v dešti rozpouští. Takže jsou postupně nahrazovány betonem, a to už tak moc hezké není. Obr. č. 1 – vodou poničené domy v Nizwě (bývalé hlavní město Ománu) […]

,

Těsnění mechanického kotvení PUR pěnou u atikových plechů

Polyuretany jsou vynikajícím materiálem, který v určitých formách má velký rozsah použití od tepelných izolací až po injektáže. Ovšem některé typy použití jsou za hranicí, a to je například následující příklad, kdy do atiky jsou kotveny atikové plechy šrouby, jejichž hlavy jsou dotěsněny polyuretanovou pěnou. Ono to nemá jen důsledek, že po čase, kdy se pěna rozpadne […]

, ,

Mechanické poškození jak vyšité

Syntetické fólie obecně jsou náchylné na mechanické poškození, při své tloušťce 1,2 –1,5 mm se jedná o velmi fatální konce – ztrátu vodotěsnosti. Při takovémto rozsahu poškození jej není problém identifikovat, horší to je u menších škrábanců, které jsou složitěji identifikovatelné, ale mohou mít stejné následky. Tj. ztrátu vodotěsnosti.   Obr. č. 1 – brutální mechanické poškození […]

, , ,

Vzpomínka a úvodní slovo ke konferenci Izolace 2019

Úvodní slovo/přednášku ke konferenci Izolace 2019 bude mít pan prof. J. Oláh, společně s panem M. Novotným, kdy se pokusí vysvětlit historii střech z hlediska teorie, ale i praxe. V rámci teoretické úrovně jsme byli v minulosti velmi daleko, nicméně nás brzdila praxe a plánované hospodářství, které moc nestačilo teoretickým znalostem. Osobně jsem byl součástí (velmi malou) „Stavebních izolací“, které […]