Záznamy

, , , , , , ,

Osobní pozvánka na konferenci Izolace 2021

Vážení přátelé, dámy a pánové, rád bych Vás všechny osobně pozval na konferenční webinář Izolace 2021. Vzdorujeme nepříznivé situaci, která nám neumožňuje uspořádat tradiční konferenci. Proto využíváme aspoň to, co nám současný stav umožňuje. Bonusem nového formátu je nelimitované množství posluchačů, takže budu velmi rád, když se Vás zúčastní co nejvíc. Ocením Vaši ochotu se potkat […]

, , ,

Interiérové izolace, resp. izolace v podzemních garážích

Zdálo by se, že to není nijak zvlášť namáhaná konstrukce, ale život umí tropit hlouposti. Zejména pak, když se jedná o moderní provedení ve formě vodotěsného betonu, který se občas také nemusí podařit. Všeobecně je nutné konstatovat, že voda se šíří nejen ve svém kapalném stavu, ale též difunduje skrz stavební konstrukce a velmi ráda má trhliny, […]

Konference Izolace bude, není možné tradici přerušit a poddat se..

Vážení přátelé izolací, dámy a pánové, rok 2021 bude, konference Izolace 2021 také bude. Čeká nás další rok, opět nás něco překvapí, ale doufám, že těch překvapení bude relativně málo a ve své většině budou pozitivní. Nemám rád negativní překvapení, ale i ta patří k životu. V roce 2020 jsme prožili jaro, kdy si prakticky nikdo nepředstavoval, že nás […]

, ,

Konference Izolace 2021

Konference na začátku příštího roku bude ne formou ksicht na ksicht, ale formou webináře. V současné době učím již dva semestry na ČVUT ksicht na počítač a je to takové smutné. Člověk nevidí reakci posluchačů a nemůže tomu přizpůsobit svůj hlas ani implementovat „historky z natáčení“ nebo něco, co by posluchače v daném okamžiku zaujalo, případně probudilo. Je to […]

, , ,

Konstrukční detaily střech s povlakovými izolacemi (podle nové ČSN 73 1901) nebo Konstrukční detaily plochých střech

Pozvánka na konferenci Izolace – webinář 4. 2. 2021 Toto téma je velmi důležité, jednak z hlediska správného technického řešení konstrukčních detailů, aby měly všechno, co potřebují, ale také z hlediska zacházení s technickými podklady pro tyto konstrukční detaily. Každý chápe, že konstrukční detail musí být navržen, realizován, tak, aby dlouhodobě a bezproblémově fungoval, ale je nutné velmi pečlivě tyto detaily […]

,

Konference Izolace 2021 – webinář 4. 2.

Vážení přátelé, dámy a pánové, jako každý rok, tentokráte 4. února 2021, bude konference Izolace. Jako každý rok se budu těšit na všechny příspěvky a další události svázané s touto konferencí. Jako každý rok to však nebude – bude bohužel webinář. Jako každý rok však doufám v to, že pro každého posluchače bude tato konference zajímavá a přinese spoustu nových informací. […]

Válečkování spojů asfaltových pasů musí být prováděno s citem

Provádění hydroizolací by mělo být s láskou a citem. To platí i pro válečkování. Za obvyklé situace není nutné spoje asfaltových hydroizolací válečkovat. Zkušený izolatér je schopen svařit spoje bez nutnosti použít přítlačný váleček. Ten se používá pouze jako pojištění svařovaných spojů. Nebezpečí při této činnosti je, že při přehřátí spojů se zatlačí ochranný posyp a váleček zanechá na […]

Odešel vzácný člověk..

Odešel vzácný člověk, silná a správně umíněná osobnost. Dne 16. 11. 2020 odešel ze světa izolací vážený pan Herbert Absolon. Pán, který uměl. Měl jsem tu čest se s Herbertem potkávat, měl jsem tu čest se od něho přiučit a vždy budu vděčně vzpomínat na společný čas a společné zážitky. Oba jsme se potkali již ve Stavebních izolacích, on jako zkušený […]

, ,

Kondenzace kontra zatékání, část X.

14. Kolaps vodotěsných izolací spodní stavby V případě mnohočetného zatékání, jako v tomto případě, se jedná o kolaps izolačního systému, který je nutný řešit plošně a ne lokálně. To nikam nevede. V 10. části článku si ukážeme na fotografiích kolaps vodotěsných izolací spodní stavby. Obr. č. 65 – Občas je potřeba se vodou ve spodní stavbě brodit. Obr. č. 66 […]

,

Kondenzace kontra zatékání, část IX.

V deváté části článku o zatékání se budeme věnovat vlivu zatékání na stav nosných konstrukcí. 13. Zatékání – vliv zatékání na stav nosných konstrukcí V případě zatékání do stavebních konstrukcí dochází k poškození – korozi i u nosných konstrukcí, což je to nejnebezpečnější. V důsledku zkorodování nosných konstrukcí, tj. ztráty jejich únosnosti, může dojít až ke kolapsu této konstrukce, a to […]

Kondenzace kontra zatékání, část VIII.

V osmém díle článku si přečtete o zatékání do spodní stavby u historických objektů a ukážeme vám pár fotografií ze zatékání do spodní stavby jako takové. 11. Zatékání do spodní stavby u historických objektů, resp. objektů s cihelnými základy: Obr. č. 37 – Vlhkostní poruchy v okolí vstupních dveří historického domu v centru Prahy (dům byl postaven v době Rakousko-Uherska, tedy bez vodotěsných […]

, ,

Kondenzace kontra zatékání, část VII.

V sedmém díle tohoto článku se s vámi podělíme o všeobecnou informaci o zatékání a na závěr přidáme něco málo z exotických poruch zatékání nebo vodotěsnosti. 9. Zatékání Zatékání je daleko složitější fenomén, který může mít mnoho příčin a mnoho tváří. V každém případě u zatékání je jedna základní charakteristika. Stavební konstrukce, tedy i vodotěsné izolace a příslušenství střech (klempířské prvky), nám indikují, že se […]

, , , , ,

Kondenzace kontra zatékání, část VI.

V 6. části článku o kondenzaci versus zatékání si přiblížíme na obrázcích kondenzaci ve spodní stavbě a ukážeme si, jak to vypadá, když kondenzuje klimatizace v jednom indickém hotelu. 7. Kondenzace ve spodní stavbě Ani spodním stavbám se nevyhýbají vlhkostní poruchy, a to nejen od zatékání, ale i kondenzační. V případě, že konstrukce spodní stavby výrazným způsobem vychladne a následně se k ní dostane […]

, , ,

Kondenzace kontra zatékání, část V.

V pátém díle článku vám přiblížíme kondenzaci ve vzduchové mezeře (nevětrané). 6. Kondenzace ve vzduchové mezeře (nevětrané) Střechy dvouplášťové musí být větrané, když toto větrání je nedostatečné nebo neexistuje vůbec, vzniká stavební porucha kondenzačního charakteru tak, jak je uvedeno na následujících obrázcích. Obr. č. 24 – kondenzace na chladném povrchu plechové krytiny, největší množství kondenzátu […]

, ,

Kondenzace kontra zatékání, část IV.

V další části článku si ukážeme na obrázcích kondenzaci na oknech. 5. Kondenzace na oknech (někdy dokonce i námraza) Podle současné legislativy není kondenzace na oknech vyloučena. Tedy při nepříznivých klimatických podmínkách může na oknech kondenzovat voda. Tento kondenzát buďto bez škody vyschne, při větším množství pak začne stékat na svislé konstrukce, resp. odkapávat na podlahu. […]

, ,

Kondenzace kontra zatékání, část III.

V další části článku si ukážeme na obrázcích kondenzaci vody na stavebních konstrukcích. 4. Kondenzace vody na stavebních konstrukcích: Obr. č. 6 – typický příklad kondenzace na tepelném mostu, a to i s doprovodnou plísní Obr. č. 7 – ukázkový příklad kondenzace v koutě obytné místnosti v důsledku tepelného mostu Obr. č. 8 – tepelný most v koutu místnosti – při […]

,

Stromy na střechách

Dekorativní, neúmyslné a naprosto krásné. Městečko Nerežišča na ostrově Brač v Chorvatsku Obr. č. 1 – Celkový pohled na kapli ze 16. stol. Strom na střeše apsidy tak starý není. Stromy na střechách jsou již docela obvyklé, zejména na vegetačních, kdy se nemusíme omezovat jen na mechy a rozchodníky u extenzivních střech, nebo na kytičky, resp. keře, na střeše může […]

, , ,

Kondenzace kontra zatékání, část II.

3. Kondenzace versus zatékání Kondenzace vzniká v důsledku tepelnětechnických problémů, jedná se vždy o kondenzaci vody na chladném povrchu, tedy problematiku, kdy je někde nedostatečné množství tepelné izolace a povrchová teplota je nižší než teplota rosného bodu. Další možností je pronikání teplého vzduchu s výrazným obsahem vlhkosti (relativní vlhkost vzduch) ke konstrukcím, které mají naakumulovaný chlad, tj. jejich povrchová […]

, , ,

Kondenzace kontra zatékání, část I.

Soubor těchto článků  jsem sestavil na základě zkušeností, protože identifikace důsledků vody a vlhkosti není vždy jasná a je potřeba sestavit přehled důsledků působení vody na stavební konstrukce. Náplň, resp. příklady, máme velmi hojné, takže tento text je prakticky nekonečný a lze jej prakticky donekonečna doplňovat, protože si nedělám iluze o eliminaci stavebních poruch. Vady a poruchy staveb jsou nekonečné, […]

Komentáře ke konstrukčním detailům

Konstrukční detaily, které jsou součástí jednoho projektu, jedné práce, by měly mít jednu „ruku“, jednu grafiku, jinak trpím utkvělou představou, že se nejedná o ucelenou práci, ale kompilaci náhodně sebranou po internetu. Celý článek včetně obrázků konstrukčních detailů s komentáři najdete zde.        

,

Smršťování asfaltových modifikovaných pasů

Jedním z důsledků nekvalitních hydroizolačních materiálů mohou být i jejich objemové změny, které se projevují zejména u příčných spojů. Je nutné si uvědomit, že spoje hydroizolačních asfaltových materiálů při vysokých teplotách nemají moc velkou pevnost, kterou ještě ani nejde pořádně laboratorně změřit. Proto je velmi důležitá jejich rozměrová stabilita. V případě, že tato rozměrová stabilita není na odpovídající úrovni, […]

,

Degradace syntetických fólií (sprašování, resp. mikrofotgrafie)

Syntetické fólie, stejně jako všechny ostatní materiály, degradují pod teplotou a UV zářením. To je normální proces, zejména, když se jedná o stárnutí/degradaci v horizontu 20–30 let. Nenormální to je, kdy se jedná o proces v řádu jednotek let. Bohužel jsou i případy, kdy hydroizolační fólie nepřežijí byť jen pětiletou záruku. Základní otázkou je, jakým způsobem se vyhnout nepříjemnému překvapení a výměně […]

,

Mingun

K největší pagodě světa se váže pověst o tom, že nenasystný místní vládce (Bodawpaya 1745-1819, byl jedním z nejvýznamnějších vládců v barmské historii) chtěl postavit něco, co nemá ve světě obdoby, a proto stavěl pagodu, která měla mít cca 150 m na výšku, ale protože na této stavbě dřel lidi z kůže, tak vznikla pověst, že až tu pagodu dostaví, tak zemře. […]

, ,

Znalec, izolace a paragrafy, průšvihy profesního života

V následujících týdnech budeme postupně zveřejňovat příspěvky jednotlivých přednášejících konference Izolace 2020, která se konala 6. února v rámci veletrhu Střechy Praha. Tématem byly izolace mezi paragrafy. O první příspěvek konference Izolace 2020 se postaral pan inženýr Marek Novotný, Ph.D., odborný garant konference. Obr. 1 a 2 degradace materiálu Abstrakt: Vzdělání, právo, realizační proces ve stavebnictví jsou úzce […]

, , ,

Konference Izolace 2020 pohledem odborného garanta

pohled do sálu Než začnu cokoliv psát, musím moc a moc poděkovat AWALu, resp. všem, kteří se na přípravě této konference opět podíleli. I když se jednalo již o 21. ročník a máme nacvičeno vše, co je potřeba udělat, vždy mě udivuje, jak to vše hladce běží. Mám asi velké štěstí na své kolegy a kolegyně a moc si toho vážím. Dominantní práci […]

Óda na izolace

  Óda na izolace, resp. óda na mezinárodní veletrh Střechy Praha 2020. (komentář a hodnocení toho, který fandí – ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec) V Praze dne 6.-8. 2. 2020 se konal veletrh Střechy 2020 s velkým množstvím doprovodných programů, počínajíce naší konferencí Izolace 2020 – již 21. ročníkem této konference (článek o konferenci Izolace 2020 dostupný taktéž mezi články na […]

,

I asfaltové pasy je nutné svařovat

Jeden z nešvarů všech hydroizolací, a to jak asfaltových, tak fóliových, je špatné svařování těchto hydroizolačních materiálů. U fóliových je to to jednoznačně nedostatečná šířka a teplota svařování, kdy fóliová hydroizolace je slepena, ale ne svařena. U asfaltových hydroizolací je to varianta na dané téma. Nedostatečná šířka svaru, resp. nesvaření vůbec. V případě, že není spálena separační vrstva (fólie PE na […]

, , ,

Problematika kluzných vrstev v pojížděných střešních pláštích

Jedno z největších namáhání na pojížděné střešní pláště jsou smykové síly, které vznikají při akceleraci, resp. brzdění motorových vozidel. Tyto síly působí v průřezu celé skladby a v případě implementace něčeho, po čem mohou jednotlivé vrstvy klouzat, dojde k proklouznutí těchto vrstev, které se dominantně projeví v deformaci povrchových vrstev, zejména zámkové a další pojížděné dlažby. Samozřejmě hydroizolace není také ušetřena a tyto […]

,

Barcelona Casa Battlo – z pohledu střechy

Střecha jako sochařské dílo. To tento objekt splňuje vrchovatě. Střecha ve formě štítu uzavírá celý objekt. Konstrukční řešení, které bylo použito, vyžaduje absenci mrazu a je tedy pro naše klimatické podmínky nepoužitelné, ale technika umí leccos je možné používat obdobné výtvarné, architektonické řešení jako masku nad skutečnými hydroizolačními a tepelněizolačními vrstvami a vizuálně patrné konstrukce pak budou pouze […]

,

Kombinace asfaltových šindelů a asfaltových pasů na jedné střeše

Při pozorném hledání lze najít na střechách všechno možné i nemožné. To platí o nás, ale ve světě to o moc lepší není. Následující příklad je z Belgie, ale i v jiných státech se najdou příklady „nádherného“, řešení, na které spočine oko se zájmem a to bez ohledu, zda to je v pozitivním nebo negativním slova smyslu. V rámci své pedagogické činnosti neustále […]