Záznamy

ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 1 – Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Komentáře a vysvětlení k nové ČSN, která je velmi významným a pozitivním krokem v oblasti normové a bylo ji moc a moc potřeba. Tato norma je také velmi důležitou součástí celé činnosti firmy A.W.A.L., s.r.o. a mé vlastní.
Po prakticky deseti letech se podařilo provést zásadní revizi zásadní technické normy v oblasti izolací a střešních plášťů obecně.

Drenáže – pozitiva a negativa

Drenáže působí pozitivně, když jsou blízko paty základů a snižují hladinu podzemní vody do této úrovně. Odvádí přebytečnou srážkovou vodu. Tímto způsobem se zajišťuje, že objekty, které jsou opatřeny drenážemi, nejsou zatíženy tlakem podzemní vody a mohou být chráněny pouze proti zemní vlhkosti. Drenáže působí negativně, když jsou umístěny hlouběji než u paty základů (platí čím hlouběji, tím […]

,

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE Mikroskopické zkoumání asfaltových hydroizolačních materiálů

Krokodýling (rozevírání vrchní asfaltové vrstvy) Základní degradační princip asfaltových hydroizolačních materiálů je krokodýling, resp. jeho rozvoj v čase. Krokodýling je rozevírání vrchní vrstvy asfaltu, kde platí rozevírání podle Schéma č. 1. Principem tohoto jevu je vypařování těch složek asfaltu, které se pod teplotou, resp. UV, mohou vypařovat. Tyto součásti asfaltu zajišťují v hmotě asfaltu jeho ohebnost, v průběhu […]

Stopy na asfaltových hydroizolacích – pošlapané hydroizolace

Asfaltové hydroizolace při vysokých letních teplotách měknou. Závisí to od druhu této izolace. Nejcitlivější jsou na to materiály, které mají výrazný obsah oxidovaných asfaltů. Oxidované asfaltové materiály mají nejnižší odolnost proti vysokým teplotám. Oxidované materiály mají teplotní odolnost mezi 70–80 °C, modifikované SBS – 80–100 °C (podle podílu oxidovaného materiálu v hmotě), APP 120 °C a výše. Kombinované modifikátory […]

Prostup pod úrovní terénu

Osobně si představuji, že veškeré prostupy pod úrovní terénu budou vodotěsné. Základní myšlenkový pochod je v tom, že pod úrovní terénu je voda a vlhkost a ty by se neměly jednoduše dostat do interiéru objektu. Mé osobní představy o výše uvedeném faktu se občas velmi liší od tvrdé reality života. Na následujícím obrázku je jeden specifický detail, který je […]

,

Mechanické kotvení hydroizolace vytažené na prostup

U konstrukčních detailů tohoto typu je nutné zajistit, aby hydroizolační povlak nesjel tak, jako je to u tohoto vadného detailu. Pro konstrukční řešení jsem si dovolil převzít konstrukční detaily firmy Fatra Napajedla, která má tyto detaily velmi pěkně zpracovány. Všem vřele doporučuji. www.fatra.cz. Na následujících obrázcích je konstrukční detail opracování vzduchotechnického potrubí pomocí fóliové hydroizolace. Ta […]

,

Dne 4. 2. 2021 proběhla konference (webinář) Izolace 2021

Všem, kteří participovali na této konferenci, moc děkuji a vážím si, že i v situaci, kdy jsme ochuzeni o možnost se potkat osobně, nerezignovali na tradici. Na každé situaci je nutné hledat pozitiva, protože objektivní skutečnost nezměníme, a tak je nutné využít toho, že musíme kontaktní konferenci vyměnit za distanční webinář. I tak si myslím, že i letošek přinesl řadu pozitivního. […]

, , , , , , ,

Osobní pozvánka na konferenci Izolace 2021

Vážení přátelé, dámy a pánové, rád bych Vás všechny osobně pozval na konferenční webinář Izolace 2021. Vzdorujeme nepříznivé situaci, která nám neumožňuje uspořádat tradiční konferenci. Proto využíváme aspoň to, co nám současný stav umožňuje. Bonusem nového formátu je nelimitované množství posluchačů, takže budu velmi rád, když se Vás zúčastní co nejvíc. Ocením Vaši ochotu se potkat […]

Konference Izolace bude, není možné tradici přerušit a poddat se..

Vážení přátelé izolací, dámy a pánové, rok 2021 bude, konference Izolace 2021 také bude. Čeká nás další rok, opět nás něco překvapí, ale doufám, že těch překvapení bude relativně málo a ve své většině budou pozitivní. Nemám rád negativní překvapení, ale i ta patří k životu. V roce 2020 jsme prožili jaro, kdy si prakticky nikdo nepředstavoval, že nás […]

, ,

Konference Izolace 2021

Konference na začátku příštího roku bude ne formou ksicht na ksicht, ale formou webináře. V současné době učím již dva semestry na ČVUT ksicht na počítač a je to takové smutné. Člověk nevidí reakci posluchačů a nemůže tomu přizpůsobit svůj hlas ani implementovat „historky z natáčení“ nebo něco, co by posluchače v daném okamžiku zaujalo, případně probudilo. Je to […]

, , ,

Konstrukční detaily střech s povlakovými izolacemi (podle nové ČSN 73 1901) nebo Konstrukční detaily plochých střech

Pozvánka na konferenci Izolace – webinář 4. 2. 2021 Toto téma je velmi důležité, jednak z hlediska správného technického řešení konstrukčních detailů, aby měly všechno, co potřebují, ale také z hlediska zacházení s technickými podklady pro tyto konstrukční detaily. Každý chápe, že konstrukční detail musí být navržen, realizován, tak, aby dlouhodobě a bezproblémově fungoval, ale je nutné velmi pečlivě tyto detaily […]

,

Konference Izolace 2021 – webinář 4. 2.

Vážení přátelé, dámy a pánové, jako každý rok, tentokráte 4. února 2021, bude konference Izolace. Jako každý rok se budu těšit na všechny příspěvky a další události svázané s touto konferencí. Jako každý rok to však nebude – bude bohužel webinář. Jako každý rok však doufám v to, že pro každého posluchače bude tato konference zajímavá a přinese spoustu nových informací. […]

Válečkování spojů asfaltových pasů musí být prováděno s citem

Provádění hydroizolací by mělo být s láskou a citem. To platí i pro válečkování. Za obvyklé situace není nutné spoje asfaltových hydroizolací válečkovat. Zkušený izolatér je schopen svařit spoje bez nutnosti použít přítlačný váleček. Ten se používá pouze jako pojištění svařovaných spojů. Nebezpečí při této činnosti je, že při přehřátí spojů se zatlačí ochranný posyp a váleček zanechá na […]

Odešel vzácný člověk..

Odešel vzácný člověk, silná a správně umíněná osobnost. Dne 16. 11. 2020 odešel ze světa izolací vážený pan Herbert Absolon. Pán, který uměl. Měl jsem tu čest se s Herbertem potkávat, měl jsem tu čest se od něho přiučit a vždy budu vděčně vzpomínat na společný čas a společné zážitky. Oba jsme se potkali již ve Stavebních izolacích, on jako zkušený […]

, ,

Kondenzace kontra zatékání, část X.

14. Kolaps vodotěsných izolací spodní stavby V případě mnohočetného zatékání, jako v tomto případě, se jedná o kolaps izolačního systému, který je nutný řešit plošně a ne lokálně. To nikam nevede. V 10. části článku si ukážeme na fotografiích kolaps vodotěsných izolací spodní stavby. Obr. č. 65 – Občas je potřeba se vodou ve spodní stavbě brodit. Obr. č. 66 […]