Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

, ,

ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 5a – Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Termíny a definice

Provozní a neprovozní střechy – Provoz na střechách je mnohdy tak intenzivní, že je nutné s tímto počítat jako s velmi rizikovým faktorem možného poškození hydroizolačního povlaku a s tím pak spojených komplikací hledání děr ve střešním plášti, což samozřejmě není jednoduché.

,

ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 5 – Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Termíny a definice

Provozní a neprovozní střechy V této části normy je řešena základní funkce střechy obecně. Tedy rozdělení je na dvě části – střechu bez provozu a střechu s provozem. V normě je přímo jmenovaná funkce střešního pláště – pochůzná nebo pojízdná. Do toho samozřejmě patří i vegetační, resp. kombinace jednotlivých funkcí.

,

ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 3 – Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Termíny a definice

Parotěsná zábrana – pojistná hydroizolace – provizorní ochranná vrstva
I v dalších částech této normy se vyskytuje kapitola zabývající se termíny a definicemi, ale vždy jen k té partikulární části pro střechy s povlakovými hydroizolacemi, resp. skládanou krytinou.
V rámci střešních plášťů mají výše uvedené vrstvy rozdílné funkce, které je nutno respektovat. Jejich funkce se překrývají a je nutné respektovat jejich definici, která je pak důležitá při řešení vad a nedodělků v rámci různých sporů, které jsou bohužel normální součástí stavebního života.

ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 1 – Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Komentáře a vysvětlení k nové ČSN, která je velmi významným a pozitivním krokem v oblasti normové a bylo ji moc a moc potřeba. Tato norma je také velmi důležitou součástí celé činnosti firmy A.W.A.L., s.r.o. a mé vlastní.
Po prakticky deseti letech se podařilo provést zásadní revizi zásadní technické normy v oblasti izolací a střešních plášťů obecně.

Drenáže – pozitiva a negativa

Drenáže působí pozitivně, když jsou blízko paty základů a snižují hladinu podzemní vody do této úrovně. Odvádí přebytečnou srážkovou vodu. Tímto způsobem se zajišťuje, že objekty, které jsou opatřeny drenážemi, nejsou zatíženy tlakem podzemní vody a mohou být chráněny pouze proti zemní vlhkosti. Drenáže působí negativně, když jsou umístěny hlouběji než u paty základů (platí čím hlouběji, tím […]

,

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE Mikroskopické zkoumání asfaltových hydroizolačních materiálů

Krokodýling (rozevírání vrchní asfaltové vrstvy) Základní degradační princip asfaltových hydroizolačních materiálů je krokodýling, resp. jeho rozvoj v čase. Krokodýling je rozevírání vrchní vrstvy asfaltu, kde platí rozevírání podle Schéma č. 1. Principem tohoto jevu je vypařování těch složek asfaltu, které se pod teplotou, resp. UV, mohou vypařovat. Tyto součásti asfaltu zajišťují v hmotě asfaltu jeho ohebnost, v průběhu […]

Stopy na asfaltových hydroizolacích – pošlapané hydroizolace

Asfaltové hydroizolace při vysokých letních teplotách měknou. Závisí to od druhu této izolace. Nejcitlivější jsou na to materiály, které mají výrazný obsah oxidovaných asfaltů. Oxidované asfaltové materiály mají nejnižší odolnost proti vysokým teplotám. Oxidované materiály mají teplotní odolnost mezi 70–80 °C, modifikované SBS – 80–100 °C (podle podílu oxidovaného materiálu v hmotě), APP 120 °C a výše. Kombinované modifikátory […]

Prostup pod úrovní terénu

Osobně si představuji, že veškeré prostupy pod úrovní terénu budou vodotěsné. Základní myšlenkový pochod je v tom, že pod úrovní terénu je voda a vlhkost a ty by se neměly jednoduše dostat do interiéru objektu. Mé osobní představy o výše uvedeném faktu se občas velmi liší od tvrdé reality života. Na následujícím obrázku je jeden specifický detail, který je […]

,

Mechanické kotvení hydroizolace vytažené na prostup

U konstrukčních detailů tohoto typu je nutné zajistit, aby hydroizolační povlak nesjel tak, jako je to u tohoto vadného detailu. Pro konstrukční řešení jsem si dovolil převzít konstrukční detaily firmy Fatra Napajedla, která má tyto detaily velmi pěkně zpracovány. Všem vřele doporučuji. www.fatra.cz. Na následujících obrázcích je konstrukční detail opracování vzduchotechnického potrubí pomocí fóliové hydroizolace. Ta […]

,

Dne 4. 2. 2021 proběhla konference (webinář) Izolace 2021

Všem, kteří participovali na této konferenci, moc děkuji a vážím si, že i v situaci, kdy jsme ochuzeni o možnost se potkat osobně, nerezignovali na tradici. Na každé situaci je nutné hledat pozitiva, protože objektivní skutečnost nezměníme, a tak je nutné využít toho, že musíme kontaktní konferenci vyměnit za distanční webinář. I tak si myslím, že i letošek přinesl řadu pozitivního. […]

, , , , , , ,

Osobní pozvánka na konferenci Izolace 2021

Vážení přátelé, dámy a pánové, rád bych Vás všechny osobně pozval na konferenční webinář Izolace 2021. Vzdorujeme nepříznivé situaci, která nám neumožňuje uspořádat tradiční konferenci. Proto využíváme aspoň to, co nám současný stav umožňuje. Bonusem nového formátu je nelimitované množství posluchačů, takže budu velmi rád, když se Vás zúčastní co nejvíc. Ocením Vaši ochotu se potkat […]

Konference Izolace bude, není možné tradici přerušit a poddat se..

Vážení přátelé izolací, dámy a pánové, rok 2021 bude, konference Izolace 2021 také bude. Čeká nás další rok, opět nás něco překvapí, ale doufám, že těch překvapení bude relativně málo a ve své většině budou pozitivní. Nemám rád negativní překvapení, ale i ta patří k životu. V roce 2020 jsme prožili jaro, kdy si prakticky nikdo nepředstavoval, že nás […]