Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Nejen klimatizace zatočí s horkem v interiéru – inspirace z Indie – palácový areál Nagaur

Horko a sucho -to jsou v současnosti nejčastěji zmiňované pojmy. Přitom jde o problémy staré jako lidstvo samo, a tak není divu, že už naši předkové hledali způsoby, jak je řešit. Pojďme se na jejich postupy, dnes trochu pozapomenuté a technologiemi převálcované, podívat. Nezapomeňme přitom, že mohou být vodítkem i k řešení našich současných problémů. Nagaur se nachází v indickém státě Radžastán a je […]

,

Zámek Mostov pod drobnohledem

Drony jsou moje láska (tedy kromě dalšího). Jejich využití je samozřejmě mnohostranné, ale v rámci oblasti, ve které se snažím, tj. střechy všeho druhu, je to pomůcka naprosto nenahraditelná. Za relativně velmi levné náklady je možné dostat komplexní pohled na střešní pláště, stavební konstrukce, které jinak nejsou přístupné a kde by bylo velmi složité získat komplexní přehled […]

,

Nizwa – nejstarší město v Ománu se stejnojmennou pevností

Nizwa je jedno z bývalých hlavních měst Ománu a vzniklo na křižovatce obchodních cest, stejným způsobem vznikla i ostatní města, a to nejen v Ománu, vždy byla poblíž cesta nebo pitná voda či něco jiného významného. V tomto městě je též významná pevnost, která chránila město v neklidných dobách historie, kterých v této oblasti světa bylo hodně a hodně. Tato pevnost byla postavena […]

,

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, část V.

Obr. č. 48 – klempířské prvky u dveří, podélný ochranný klempířský prvek je ukončen čelem, které kopíruje jeho tvar Obr. č. 49 – vnější žlaby – stav před rekonstrukcí Obr. č. 50 – detail koroze na vnějších žlabech po expozici splaveninami v kombinaci s výluhy Je nutné si uvědomit, že tyto žlaby byly namáhány nejen agresivními výluhy z betonu, […]

, , ,

Historie a současnost z pohledu životem otlučeného soudního znalce

Nedávno jsem si kupoval permanentku na lyžování. Pohled paní v kase byl výmluvný – konstatovala senior a bylo vymalováno. Byl jsem překvapen, nicméně si ještě něco pamatuji, a to bych právě rád publikoval, srovnání historie a současnosti, co spojuje a co rozděluje. Nejsem přítelem zatracování všeho, co bylo a adorování všeho, co bude – světlých zítřků. Vývoj bohužel nemusí jít vždy […]

, ,

Svařování fóliových hydroizolací (nebo spíše signály obtížného svařování)

Jedním z významných faktorů spolehlivosti hydroizolačního povlaku z fóliových hydroizolací je svařitelnost. V případě, že hydroizolace jdou obtížně svařovat, je nutné tento fakt pečlivě prozkoumat, protože to je základní signál, že s tímto materiálem není něco v pořádku, ale též to může být špatně nastavená teplota svařovacího přístroje. Fóliové izolace se obecně vyznačují stárnutím, které má jeden významný důsledek. Problémy […]

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

V architektuře jsou úžasné okamžiky, které většinou tvoří výjimeční lidé, a to v tomto případě jak zadavatel – opat žďárského kláštera cisterciáků Václav Vejmluva, tak výjimečný architekt barokní doby Jan Blažej Santini – Aichel. Ti postavili poutní kostel, který se oprávněně dostal do seznamu UNESCO a patří k našim architektonickým pokladům. Obr. č. 1 – celkový pohled na poutní […]

,

Kostel sv. Michaela ve Vitochově

Románsko-gotická stavba z poloviny 13. stol. Samozřejmě střecha, resp. krytina, je z výrazně pozdější doby, tedy z poloviny 20. století. Nicméně krytina, která je použita, je trvanlivá a vydrží prakticky vše, tedy i kroupy, které na ní zanechaly patřičné stopy. Kromě toho, že i na takovémto objektu můžeme najít něco zajímavého, je tento kostel položen v krásném prostředí východní části Českomoravské vysočiny, která patří k částem […]

,

Konstrukční řešení opracování atiky v jednotlivých pracovních krocích (příklad):

Obr. č. 1 – konstrukční detail opracování atiky Vysvětlivky: Skladba střešního pláště: 1 – vnitřní povrchová úprava; 2 – nosná konstrukce; 3 – spádová vrstva; 4 – parotěsná zábrana; 5 – tepelná izolace; 6 – asfaltová hydroizolace. Další konstrukční prvky při opracování atiky: 7 – zesilující pás hydroizolačního povlaku; 8 – tepelná izolace obalující atiku; […]

,

I v antice byly chrliče (ale hezčí než dnes)

Než se trefili Benátčané (1687) do turecké prachárny, mohli jsme mít i střechu na Pantheonu. Takto nám zbyly pouze chrliče. Na skalnatém hřebenu uprostřed Atén je Akropole, původně postavená jako mykénský hrad. V roce 480 př. n. l. město dobyli a vyplenili Peršané a kompletně zničili i Akropoli. Po jejím obnovení již sloužila Akropole jen pro náboženské účely. Dominantní stavby […]

Cech – tradice, která by neměla být zapomenuta

Cechy a všeobecně sdružování řemeslníků považuji za velmi důležitou činnost, která byla v minulosti z různých důvodů potlačována. Přerušená tradice je významnou překážkou kvalitního cechovního fungování. https://cs.wikipedia.org/wiki/Cech Základním principem fungování cechu je ochrana členů, řemeslníků před nekvalifikovanou a nekvalitní konkurencí. Cech byl vždy zárukou korektního chování vzhledem ke klientovi a zárukou kvalifikovaného řemesla. Pro udržování kvality činnosti řemeslníků ve všech […]

, ,

Defektoskopie střešních plášťů – vizuální zjišťování stavu – sondy

Pro defektoskopii jsou vždy základní vizuální zjištění, při této obhlídce se hledají takové odchylky od normálního vzhledu, které signalizují některou z patologických změn, jsou to zejména odchylky od obvyklé barevnosti, nerovnoměrná barevnost, nerovnosti podkladu a fólie a další specifika, která na první podhled odlišují prohlížený střešní plášť od normálu. Vizuální zkoumání obvykle pokračuje v provedení sond a jejich zkoumání, kde […]

, ,

Defektoskopie hydroizolačních materiálů a střešních plášťů – všeobecně

Základním principem defektoskopie jsou exaktní metody zjišťování příčin vadného (patologického stavu) stavebních konstrukcí a jejich částí. Jedná se o vizuální hodnocení pomocí všeobecně přístupných pomůcek – měřítek atd., fotografické analýzy, resp. mikrofotografické analýzy, protože pro identifikaci vad není potřebné dramatické zvětšení, stačí 20–50 x tj. relativně malé zvětšení. Dále pak se zkoumají vlastnosti materiálů a jejich spojů pod […]

Patologické signály syntetických fólií – provádění (mechanické kotvení)

Hydroizolační materiál musí být řádně připevněn k podkladu. U syntetických fólií je to pomocí mechanického kotvení, které zajišťuje, že jak plocha, tak konstrukční detaily zůstanou na místě a nebudou odneseny větrem. Mechanické kotvení je velmi důležitým prvkem prakticky u všech stavebních konstrukcí. Když jednotlivé konstrukce nejsou správně a dostatečně skotveny/spojeny dohromady může nastat destrukce v důsledku silového působení větru. Toto silové […]

,

Patologické signály syntetických fólií – provádění konstrukčních detailů

Hydroizolační systém se skládá z plochy a konstrukčních detailů. I když v ploše se vyskytují různé vady svařování, daleko významnější jsou vady v provádění izolačních systémů v konstrukčních detailech. Občas mám dojem, že nevěřím vlastním očím, co vidím, ale realita života je pěkně tvrdá a vady, které občas vídám, jsou zarážející. Základní parametry u konstrukčních detailů, které mohou být poruchové: 1. svařování (u konstrukčních detailů […]

Patologické signály syntetických fólií – provádění (plocha)

Hydroizolační materiál musí být řádně svařen tak, aby svary dlouhodobě fungovaly, a to jak v ploše, tak i v detailech. Jakákoliv izolatérská neobratnost, nešikovnost, se projeví v životnosti izolační systému. Nekvalitní spoje se mohou dokonce i časem rozlepovat, a to je velký a těžko identifikovatelný moment provádění I když by se to zdálo jako minulost, žijeme v době prefabrikace. Každý izolační systém má k hlavnímu […]

, , ,

Patologické signály syntetických fólií – vlastní materiál

(degradace vlastního hydroizolační fóliového materiálu, v důsledku nadměrné migrace (resp. emigrace) změkčovadel, dominantně ftalátových) Jak u lidí, tak i u hydroizolací, je možné identifikovat patologické signály, která ukazují počátek, problémů, nebo ukazují, že je něco potřeba udělat, aby byla jistá další funkce člověka nebo izolace. U fóliových izolací můžeme vysledovat řadu signálů, které napovídají, že se děje něco nekalého, a to […]

,

Patologie izolací a izolačních systémů – obecně

Protože se nám v současné době vyskytuje obrovské množství vad a poruch stavebních materiálů, samozřejmě nejen hydroizolací, připravili jsme sérii článků, které dokumentují současný, ne zcela pozitivní stav v oblasti hydroizolací střešních plášťů.  U každého hydroizolačního materiálů je možno vizuálně najít signály, které nám napovídají zbytkovou životnost střešního pláště. Jedná se o celý komplex signálů, který je možné rozdělit […]

Katedrála v Santa Domingu

Santa María la Menor nebo také de la Encarnación je první křesťanskou katedrálou na americkém kontinentě. Postavena byla v letech 1512-1540 v pozdně gotickém stylu s prvky renesance a baroka. V r. 1546 papež Pavel III. udělil kostelu status katedrály. Tato nádherná stavba se nachází v Zoně Colonial na náměstí Colona, což je nejstarší část hlavního města Dominikánské republiky Santo Dominga. […]

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl III.

  Obr. č. 24 – schéma technického řešení nového žlabu Obr. č. 25 – schéma technického řešení mělké části žlábku Obr. č. 26 – konstrukční řešení průběžného odvodňovacího žlábku   Obr. č. 27 – řešení vpustí (v podstatě trojstupňové odvodnění) Obr. č. 28 – opracování izolace ve složitě tvarovaném zářezu pro odvodňovací liniový žlab Na tomto […]

,

Problematika pojížděných hydroizolací (zejména na bázi PUR)

Pojízdné hydroizolace jsou velmi složité na kvalitní provedení a současně jsou náchylné na mechanické poškození, to platí zejména pro hydroizolace na bázi polyuretanů. Jeden příklad je zde dokumentován. Obr. č. 1 – zatékání dilatační spárou Jako obvykle jsou dilatační spáry prvním místem, kudy zatéká. Stejně je to i u této stavby. Současně je nutné si všimnout, že celý […]

Hrůza padá na izolatéry (a kroupy na fólie)

Konstatuji, toto je případ marginální, většina výrobců a většina fóliových materiálů kroupy přežije, a to opakovaně. Ty, které to nepřežijí, nepatří na střechu. Obr. č. 1 – cedníkoídně perforovaná fólie mPVC Obr. č. 2 Na obr. č. 1, 2 je perforovaná fólie, nejedná se o ojedinělé perforace, ale o plošné poničení hydroizolačního materiálu takového charakteru, že se tomu lze […]

Patologie (staveb, ale obecně to lze použít prakticky na každý obor lidské činnosti)

Pojem patologie je nám znám z medicíny. Ve stavebnictví se zatím moc nepoužívá, i když některé jevy by si toto označení zasluhovaly. Jeden z patologických jevů, který však nemá s klasickou technikou nic moc společného, je na následujícím obrázku. Zapomenuté kladivo je jasným důkazem nezájmu o pracovní nástroj, ale také o to, co vlastně dělám. Je to alarmující a tato skutečnost vyzývá […]

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl II.

Liniové odvodňovací žlaby Dominantní problém, který byl při rekonstrukci zjištěn, bylo odvodnění liniovými žlaby. Původní žlaby, které byly ocelové, byly dramaticky zkorodované. Tj. hydroizolace, která byla k nim navařena, sice přes přírubu, ale toto navaření z dlouhodobého hlediska nebylo plně funkční. Bylo funkční, ale ocel žlabů již byla natolik zkorodovaná, že neplnila již svoji vodotěsnou funkci. Fotografie dokumentují […]

, ,

Konference Izolace 2019 – komentář

Komentář Ing. Marka Novotného, Ph.D. – odborného garanta konference Izolace 2019 Poděkování Těm, kteří se snaží, aby konference Izolace byla nejen odborně na výši – mé poděkování patří všem přednášejícím. Těm, kteří se snaží, aby vše fungovalo a všichni měli pocit dobře stráveného času – mé poděkování patří paní Kateřině Zelené a celému A.W.A.L.u. Těm, kdo se […]

,

Patní úhelník z poplastovaného plechu pro vytažení na svislou plochu u fóliových izolačních systémů

Je to malý detail, ale chyby při jeho realizaci jsou až dramatické a samozřejmě se sčítají. Je až neuvěřitelné, kolik chyb se na jednom malém místě vyskytuje. Funkce tohoto detailu je mimořádně důležitá, zajišťuje stabilitu hydroizolačního povlaku a eliminuje případně objemové změny hydroizolačních fólií. Obr. č. 1 – technické řešení předmětného detailu podle dokumentace firmy Fatra, a.s. […]

,

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl 1.

Obr. č. 1 – letecký pohled na předmětný objekt Obr. č. 2 – umístění vzhledem k letišti Obr. č. 3 – celkový pohled na rekonstruované plochy V průběhu roku 2018 participujeme na rekonstrukci střešního parkoviště. Původní konstrukce byla provedena cca před dvaceti lety, tedy se zkušenostmi, které byly v té době k dispozici. Pro současnou rekonstrukci byl zpracován […]

,

BAU 2019

Mnichov 14. – 19.1.2019 – 23. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů Letošní rok byl opravdu velký, kde podle statistik bylo přes 2200 vystavovatelů ze 45 zemí a návštěvnost je 250 000 návštěvníků ze 150 zemí. No něco strašně velkého. Do stánku s izolacemi jsem musel projít přes stánek s dveřmi a dalšími stavebními prvky. No při tomto pohledu jsem raději […]

Hliněné domy a hliněné střechy v Ománu

Izolace jsou důležité i pro tak suché oblasti jako je Omán, když tam jednou přijdou deště, pak hliněné střechy a domy, které jsou na následujících obrázcích tomu neumí moc vzdorovat a spíše se v dešti rozpouští. Takže jsou postupně nahrazovány betonem, a to už tak moc hezké není. Obr. č. 1 – vodou poničené domy v Nizwě (bývalé hlavní město Ománu) […]