Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Využívání bezpilotních létajících prostředků (UAV) pro kontrolu šikmých střech

Copter – překladem do češtiny je vrtulník nebo helikoptéra. Drone – překladem do češtiny je trubec, ale také letadlo bez pilota, bezpilotní letoun, dále pak bzukot, bzučení atd. Bezpilotní létající prostředek (UAV) je stroj, dopravní prostředek, který nemá na palubě lidskou posádku, pilot řídí tento prostředek vzdáleně a manuálně nebo je automaticky řízen ve svém pohybu. […]

,

Provádění, prováděcí firmy a ostatní, kteří se kolem izolací motají…

Máme před sebou dobu, kdy ubývá a bude ještě ubývat těch, kteří izolace umí vlastními rukami provést. V současné době je kvalitní izolatér velmi nedostatkovým zbožím. Je to současný trend ve všech řemeslech a to nejen stavebních.   Nastavení současné společnosti je takové, že kdo nemá vysokou školu, maturitu, je méněcenný. Toto je ten nejhorší možný stav, který existuje. […]

,

Konference Izolace 2018 a co bude dál?

Jako každý rok, i letos, konference přišla a odešla. Doufám, že v nás všech zanechala jen ty pozitivní dojmy.   V každém případě je nutné poděkovat všem, kteří se na její tvorbě a organizaci podíleli. Hlavním organizátorem, tím, který na svých bedrech odnesl prakticky veškerou tíhu organizace a opravdu to není jednoduché všechny nacpat tam, kam je potřeba, byla paní […]

Anotace příspěvků na konferenci Izolace 2018

Blíží se nám další ročník konference Izolace 2018, ve standardním čase, datu a vše tak, jak jsme na to dlouhá léta zvyklí. Fotoarchiv redakce Tématem tohoto ročníku jsou provozní střechy ze všech možných hledisek, od již klasické patologie, poruch plochých střešních plášťů až po pozitivní příklady technických řešení a jejich použití v konstrukční praxi.  Jedním z příspěvku bude oblast […]

Stavitelství v Kambodži – Laterit

Laterit a jeho zpracování ve stavebnictví khmérské říše V oblasti stavebnictví khmérské říše byly používány dva druhy systémů, dřevěné – pro stavby obytného charakteru, a to včetně královských a dalších feudálních paláců. Objekty, které byly správního nebo náboženského charakteru, byly zprvu cihlové, po desátém století kamenné, resp. kombinace lateritu a obkladu z pískovce nebo výhradně pískovcové. V přechodovém období se vyskytovaly kombinace […]

Stavitelství Kambodže – „lego“ a falešné klenby

Stavitelství v Kambodži v době vrcholného vývoje khmerské říše bylo na velmi vysoké úrovni. Mezi 9–10. stoletím přešlo od cihelných konstrukcí (které patří k ranějšímu období), k používání bloků lateritů, které byly pak následně obkládány pískovcem. Ten je následně bohatě zdoben basreliéfy – samozřejmě v místech, která jsou k tomu určena – zejména pak svislé konstrukce, které tvoří mnohdy galerie dokumentující dějinné, […]

Krása japonských střech – památková péče

Pro nás jsou památky něco úplně jiného než pro Japonce. Oni chápou kontinuitu vývoje, to, že je nutné vše obnovovat. Snaží se při tom pracovat stejnými metodami jako v minulosti, ale když to nejde, tak to udělají tak, že to vypadá jako původní.  Dík nepřející historii, konci druhé světové války, který přinesl zničení mnohých památek (?!), […]

,

Problematika pojížděných izolací

Přímo pojížděné hydroizolace jsou velmi náročné, a to jak z hlediska materiálů, tak z hlediska provádění.  Pro úspěšnou realizaci je nutné splnit řadu podmínek, které se plní občas jen velmi těžko. Z těchto podmínek vybírám ty nejpodstatnější: Pohyb podkladu: Hydroizolace musí být provedena na podklad, který se „ani nehne“. Odolnost při přemostění trhlin je zde velmi omezená. Druhým […]

,

Rozpadající se krytina šikmých střech

S radostí konstatuji, že tato porucha již téměř z našich střech vymizela a jedná se prakticky vždy o tašky vyrobené v dávné socialistické minulosti, což již nyní není naštěstí prakticky možné. Základním principem této poruchy je nedostatečná mrazová odolnost keramických tašek – bobrovek. Jejich rozpad je krásně vidět na následujících obrázcích, a to i s pokusy o opravu pomocí plechových tašek. Mrazuvzdornost se […]

Stropní konstrukce – plnoprůtočná, s nefunkční hydroizolací, promrzající

Rád bych vám ukázal na tomto příkladu, jak to dopadne, když dlouhodobě do střechy zatéká a ještě se k tomu přidá mráz. Na následujících fotografiích je stav střešního pláště, který plnoplošně a dlouhodobě protékal. Důsledkem tohoto stavu jsou nejen výluhy z betonu, ale i destrukce krycí vrstvy betonu, včetně koroze výztuže. Při takovémto stavu je jen kupodivu, že to nespadlo […]

Půvab českých kostelů, včetně jejich střech – díl II.

Další výlet nás zavede k památnému místu Budeč, které se nachází 17 km severozápadně od centra dnešní Prahy u obce Zákolany a její části Kováry v okrese Kladno. Jedenáct století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Stejně jako Lštění i Budeč patřila k hlavním opěrným […]

, ,

Důsledky zatékání a jejich řešení

Nejcitlivějším místem pro zatékání jsou prostupy ve stavebních konstrukcích a dilatační spáry. V těchto místech se projevuje zatékání nejdříve a signalizuje nefunkční hydroizolační povlak, a to jak v ploše, tak i v detailu. Obr. č.  1 – pohled na zatékání kolem vpusti. Ve většině případů je toto důsledkem nefunkčnosti hydroizolačního povlaku, což se projevuje také podtékáním hydroizolačního povlaku.  Oproti tomu protékání vody […]

Krása japonských střech – Himenji

Himedži (japonsky: 姫路城; Himedži-džó) je typický japonský hrad ve městě Himedži (姫路), prefektura Hjógo. Jedná se o jednu z nejstarších „pevnostních“ staveb z japonského pozdního středověku. Obr. č.  1 – Celkový pohled – v podobě kolem roku 1600 V roce 1993 byl Himedži zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Hrad je zároveň japonským Národním kulturním pokladem. Společně s hradem Macumoto […]

,

„Kurvítka“ v izolacích

Jsou v izolacích zabudovaná „kurvítka“? Na to je jednoznačná odpověď, jsou, a je to velmi záludné. Projevuje se to stejně jako u ostatních výrobků. Krátce po uplynutí záruky zkolabují. Přestanou fungovat. Bohužel naše historická paměť je taková, že se zapomíná, že věc, v tomto případě stavební konstrukce/stavební materiál, má fungovat dlouhodobě a zejména v oblasti izolací je bezchybná funkce velmi důležitá, […]

Osobnost stavebnictví – Sébastien Le Prestre de Vauban

Vauban aneb vše se vyvíjí.  Vše se vyvíjí a bude se vyvíjet, a to i stavebnictví. Vše navazuje na předcházející zkušenosti a znalosti, a to i ve stavebnictví. obr. 1 –  Sébastien Le Prestre de Vauban Měla by zde být historická paměť, která by evidovala pozitivní a negativní skutečnosti ze stavebnictví, včetně prověřených slepých uliček.  Významnou oblastí, na kterou navazujeme ve vývoji techniky, je […]

,

Poruchy stavebních konstrukcí, zejména střech, vzniklé sáním nebo všeobecně silovými účinky větru

V současné době se velmi rychle mění klimatické podmínky a zvětšují se rozdíly mezi teplotami, srážkami a také rychlostí větru. Vichřice nebo až uragány začínají být obvyklou součástí našich klimatických podmínek. Když se pak udělá kombinace mezi nepříznivými klimatickými podmínkami a otevřenou krajinou, kde se vítr může patřičným způsobem projevit, je namáhání střešních plášťů extrémní. Je to stejné […]

Jehlová zkouška za pomoci kontrolního „háčku“, jehly atd.

Kontroly hydroizolačního povlaku jehlovou zkouškou, která se provádí u asfaltových i fóliových izolací, jsou tou nejobvyklejší, nejčastější, zkouškou svaření hydroizolačního povlaku. Provádí se „háčkem“, kterým se kontrolují všechny spoje v ploše i v detailech.  Tento „háček“ na obr. č. 1, v obvyklé struktuře: Každý izolatér si háčkem zkontroluje svoji práci. Po dokončení určitých celků, časových záběrů, překontroluje všechny spoje „parťák“ nebo […]

Právní problematika v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí

Technika je pouze jednou stránkou řešení vad a poruch ve stavebnictví. Vždy je nutné respektovat právní část řešení. Tedy naše práce (v této oblasti) je úzce ve spolupráci s advokátní kanceláří, která určuje základní procesní kroky při řešení vad, poruch a následných reklamací.  V následující prezentaci vám nastíníme právní problematiku v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí.  […]

Vodotěsné izolace spodní stavby ve vztahu k extrémním klimatickým podmínkám

Přívalové deště, které v současných letech jsou spíše obvyklé, než neobvyklé, způsobují dramatické a hlavně velmi rychlé změny v úrovni hladiny podzemní vody. To znamená, že dramatickým způsobem kolísá hladina podzemní vody a s tím spojené i silové namáhání, které tato voda způsobuje. Voda se nevsakuje, tedy teče po povrchu – to znamená, že tato voda namáhá spodní stavby již od […]

Půvab českých kostelů, včetně jejich střech, díl I.

Pojďte spolu s námi putovat za kostely, které zdobí naši českou krajinu. Naše první zastávka bude patřit Kostelu sv. Klimenta v obci Lštění – okr. Benešov, kraj Středočeský. Kostel sv. Klimenta se nachází v areálu bývalého slovanského hradiště nad Lštěním, které má trojúhelníkový tvar. Zmiňuje se o něm již Kosmova kronika. Původně byla stavba románská, na počátku 14. století byl kostel goticky přestavěn, což dokládá portál v jeho obvodové […]

Ploché střešní pláště provozní

S rozvojem potřeby zintenzivnit využití ploch, které jsou k dispozici, se neustále zvyšuje tlak na využívání střešních ploch pro potřeby člověka, a to jak v privátním, tak i veřejném prostoru. Možnost využívat střešní pláště pro potřeby člověka je sice známá již od starověku, ale neustále naráží na vysoké investiční náklady a technickou dovednost všech zúčastněných, klimatické podmínky a jiné těžkosti. Překážkové argumenty, […]

Provozní střechy v průběhu dějin – pevnost Salses-le-Château v jižní Francii

Obr. č. 1 –  Salses-le-Château na mapě Jedním z rozsáhlých příkladů použití plochých střech s provozními vrstvami je vojenská, pevnostní architektura, v průběhu dějin (ze šikmých střech se blbě střílí, zejména z děl). Zejména s příchodem dělostřelectva se výrazně rozšiřují plochy, kam je možné různé typy artilérie rozmístit. Nejsou to jen plochy kryté střechami, ale zejména volné plochy na střechách […]

,

Provozní střechy – hlavní téma konference Izolace 2018

Ani se člověk nenaděje a již je nutné připravovat další ročník konference, který je jakýmsi vyvrcholením našeho snažení o izolace lepší až nejlepší. Námětem konference Izolace 2018 jsou: Provozní střechy a další problematika plochých střech, včetně jejich poruch, ke dnešnímu stavu poznání. Provozní střechy jsou velmi důležitou součástí našeho života, a to jak ve formě pochozí, pojízdné, vegetační, tak […]

,

Kabelové (hromosvodové) prostupy a lidová tvořivost při jejich opracování

I když se vyrábějí tvarovky, které eliminují rizika při provádění, řada firem dosud „bastlí“ opracování prostupů na koleni. Výsledky jsou samozřejmě problematické, což je vidět i na dalších obrázcích. Co prostup, to originál, jak to zrovna vyšlo. Samozřejmě při použití profesionálně vyrobených tvarovek odpadá složité svařování hydroizolace do trubičky a napojování na hydroizolaci, kromě toho, že je […]

Význam stavební patologie v oblasti plochých střešních plášťů

Motto: Před několika lety mi studenti napsali na dveře – hlavní patolog. Reflektovalo to, že jsem při první přednášce předmětu PS V, jsem je vítal slovy „Vítejte na patologii ….“. Tento předmět se zabýval vadami a poruchami staveb, takže to od patologie staveb nemá opravdu daleko. Úvod a vysvětlení: U všech stavebních materiálů a u všech technických řešení lze najít […]

Vzpomínka na konferenci Izolace 2017

Každá konference každý rok má jiné parametry, pokaždé je to jinak. Nikdy a nic se neopakuje, což je velmi pozitivní. To, co se opakuje, je, že máme neustále chuť pokračovat a hledat témata, o kterých by se dalo s úspěchem diskutovat a prezentovat je. To opakování nemůžeme vztáhnout na naše reálné stavebnictví, kde se vady a poruchy vyskytují do zblnutí duše […]

Anotace příspěvků ke konferenci Izolace 2017

V rámci připravované konference se nám podařilo v předstihu získat od našich přednášejících anotace jejich příspěvků. Jedná se o zajímavou situaci, kdy účastníci konference mohou více tušit, co budou jednotlivé příspěvky obsahovat a na jednotlivé příspěvky se více zaměřit. Tato situace nám umožňuje vypsat možnost položení otázek dopředu, které přednášejícím předáme, aby mohli přednášku buď ještě zaměřit požadovaným […]

Konference se blíží

Již v nedávné minulosti jsme informovali o tématu následující konference – Izolace 2017. Toto téma je aktuální a neustále se objevují nové oblasti, které je nutné řešit. Od jednotlivých materiálů až po provádění. Samozřejmě, že i předpisy se neustále němí, nebo někdy nemění, no prostě neustálý pohyb kola izolačních dějin. Takže jedním významným tématem konference bude provádění. Zkušenosti, které […]

,

Konference Izolace 2017 – Ploché střechy

Půl roku je pryč a tak je nutné začít s přípravou konference Izolace 2017, aby i 18. ročník přinesl něco nového, poučil a zaujal. Ploché střechy včetně provozních střech jsou vděčným tématem z mnoha stran. Jedná se o konstrukce, které představují mnohostranné riziko průšvihu, zejména když se něco podcení a v tom jsme tady mistři. Neustále se něco podceňuje a nejhorší je, když se podceňuje […]

,

Permanentní elektronické kontrolní a monitorovací systémy izolačních systémů – PEKAMSIS

Úvod Jednoho dne jsem byl konfrontován s vědeckým přístupem k hledání netěsností ve fóliových izolacích. Pod hydroizolaci byl pumpován „signální plyn“, jehož prostup přes hydroizolaci měl být identifikací netěsností. Jednalo se o terasu cca 100 m2, s tím, že do ní strašlivě zatékalo. Pumpovali, chodili a nic moc z nich nevylezlo a díry se neidentifikovaly. Nakonec z nich vypadlo, že asi nic nezjistí, […]