Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

, ,

Důsledky zatékání a jejich řešení

Nejcitlivějším místem pro zatékání jsou prostupy ve stavebních konstrukcích a dilatační spáry. V těchto místech se projevuje zatékání nejdříve a signalizuje nefunkční hydroizolační povlak, a to jak v ploše, tak i v detailu. Obr. č.  1 – pohled na zatékání kolem vpusti. Ve většině případů je toto důsledkem nefunkčnosti hydroizolačního povlaku, což se projevuje také podtékáním hydroizolačního povlaku.  Oproti tomu protékání vody […]

Krása japonských střech – Himenji

Himedži (japonsky: 姫路城; Himedži-džó) je typický japonský hrad ve městě Himedži (姫路), prefektura Hjógo. Jedná se o jednu z nejstarších „pevnostních“ staveb z japonského pozdního středověku. Obr. č.  1 – Celkový pohled – v podobě kolem roku 1600 V roce 1993 byl Himedži zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Hrad je zároveň japonským Národním kulturním pokladem. Společně s hradem Macumoto […]

,

„Kurvítka“ v izolacích

Jsou v izolacích zabudovaná „kurvítka“? Na to je jednoznačná odpověď, jsou, a je to velmi záludné. Projevuje se to stejně jako u ostatních výrobků. Krátce po uplynutí záruky zkolabují. Přestanou fungovat. Bohužel naše historická paměť je taková, že se zapomíná, že věc, v tomto případě stavební konstrukce/stavební materiál, má fungovat dlouhodobě a zejména v oblasti izolací je bezchybná funkce velmi důležitá, […]

Osobnost stavebnictví – Sébastien Le Prestre de Vauban

Vauban aneb vše se vyvíjí.  Vše se vyvíjí a bude se vyvíjet, a to i stavebnictví. Vše navazuje na předcházející zkušenosti a znalosti, a to i ve stavebnictví. obr. 1 –  Sébastien Le Prestre de Vauban Měla by zde být historická paměť, která by evidovala pozitivní a negativní skutečnosti ze stavebnictví, včetně prověřených slepých uliček.  Významnou oblastí, na kterou navazujeme ve vývoji techniky, je […]

,

Poruchy stavebních konstrukcí, zejména střech, vzniklé sáním nebo všeobecně silovými účinky větru

V současné době se velmi rychle mění klimatické podmínky a zvětšují se rozdíly mezi teplotami, srážkami a také rychlostí větru. Vichřice nebo až uragány začínají být obvyklou součástí našich klimatických podmínek. Když se pak udělá kombinace mezi nepříznivými klimatickými podmínkami a otevřenou krajinou, kde se vítr může patřičným způsobem projevit, je namáhání střešních plášťů extrémní. Je to stejné […]

Jehlová zkouška za pomoci kontrolního „háčku“, jehly atd.

Kontroly hydroizolačního povlaku jehlovou zkouškou, která se provádí u asfaltových i fóliových izolací, jsou tou nejobvyklejší, nejčastější, zkouškou svaření hydroizolačního povlaku. Provádí se „háčkem“, kterým se kontrolují všechny spoje v ploše i v detailech.  Tento „háček“ na obr. č. 1, v obvyklé struktuře: Každý izolatér si háčkem zkontroluje svoji práci. Po dokončení určitých celků, časových záběrů, překontroluje všechny spoje „parťák“ nebo […]

Právní problematika v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí

Technika je pouze jednou stránkou řešení vad a poruch ve stavebnictví. Vždy je nutné respektovat právní část řešení. Tedy naše práce (v této oblasti) je úzce ve spolupráci s advokátní kanceláří, která určuje základní procesní kroky při řešení vad, poruch a následných reklamací.  V následující prezentaci vám nastíníme právní problematiku v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí.  […]

Vodotěsné izolace spodní stavby ve vztahu k extrémním klimatickým podmínkám

Přívalové deště, které v současných letech jsou spíše obvyklé, než neobvyklé, způsobují dramatické a hlavně velmi rychlé změny v úrovni hladiny podzemní vody. To znamená, že dramatickým způsobem kolísá hladina podzemní vody a s tím spojené i silové namáhání, které tato voda způsobuje. Voda se nevsakuje, tedy teče po povrchu – to znamená, že tato voda namáhá spodní stavby již od […]

Půvab českých kostelů, včetně jejich střech, díl I.

Pojďte spolu s námi putovat za kostely, které zdobí naši českou krajinu. Naše první zastávka bude patřit Kostelu sv. Klimenta v obci Lštění – okr. Benešov, kraj Středočeský. Kostel sv. Klimenta se nachází v areálu bývalého slovanského hradiště nad Lštěním, které má trojúhelníkový tvar. Zmiňuje se o něm již Kosmova kronika. Původně byla stavba románská, na počátku 14. století byl kostel goticky přestavěn, což dokládá portál v jeho obvodové […]

Ploché střešní pláště provozní

S rozvojem potřeby zintenzivnit využití ploch, které jsou k dispozici, se neustále zvyšuje tlak na využívání střešních ploch pro potřeby člověka, a to jak v privátním, tak i veřejném prostoru. Možnost využívat střešní pláště pro potřeby člověka je sice známá již od starověku, ale neustále naráží na vysoké investiční náklady a technickou dovednost všech zúčastněných, klimatické podmínky a jiné těžkosti. Překážkové argumenty, […]

Provozní střechy v průběhu dějin – pevnost Salses-le-Château v jižní Francii

Obr. č. 1 –  Salses-le-Château na mapě Jedním z rozsáhlých příkladů použití plochých střech s provozními vrstvami je vojenská, pevnostní architektura, v průběhu dějin (ze šikmých střech se blbě střílí, zejména z děl). Zejména s příchodem dělostřelectva se výrazně rozšiřují plochy, kam je možné různé typy artilérie rozmístit. Nejsou to jen plochy kryté střechami, ale zejména volné plochy na střechách […]

,

Provozní střechy – hlavní téma konference Izolace 2018

Ani se člověk nenaděje a již je nutné připravovat další ročník konference, který je jakýmsi vyvrcholením našeho snažení o izolace lepší až nejlepší. Námětem konference Izolace 2018 jsou: Provozní střechy a další problematika plochých střech, včetně jejich poruch, ke dnešnímu stavu poznání. Provozní střechy jsou velmi důležitou součástí našeho života, a to jak ve formě pochozí, pojízdné, vegetační, tak […]

,

Kabelové (hromosvodové) prostupy a lidová tvořivost při jejich opracování

I když se vyrábějí tvarovky, které eliminují rizika při provádění, řada firem dosud „bastlí“ opracování prostupů na koleni. Výsledky jsou samozřejmě problematické, což je vidět i na dalších obrázcích. Co prostup, to originál, jak to zrovna vyšlo. Samozřejmě při použití profesionálně vyrobených tvarovek odpadá složité svařování hydroizolace do trubičky a napojování na hydroizolaci, kromě toho, že je […]

Význam stavební patologie v oblasti plochých střešních plášťů

Motto: Před několika lety mi studenti napsali na dveře – hlavní patolog. Reflektovalo to, že jsem při první přednášce předmětu PS V, jsem je vítal slovy „Vítejte na patologii ….“. Tento předmět se zabýval vadami a poruchami staveb, takže to od patologie staveb nemá opravdu daleko. Úvod a vysvětlení: U všech stavebních materiálů a u všech technických řešení lze najít […]

Vzpomínka na konferenci Izolace 2017

Každá konference každý rok má jiné parametry, pokaždé je to jinak. Nikdy a nic se neopakuje, což je velmi pozitivní. To, co se opakuje, je, že máme neustále chuť pokračovat a hledat témata, o kterých by se dalo s úspěchem diskutovat a prezentovat je. To opakování nemůžeme vztáhnout na naše reálné stavebnictví, kde se vady a poruchy vyskytují do zblnutí duše […]

Anotace příspěvků ke konferenci Izolace 2017

V rámci připravované konference se nám podařilo v předstihu získat od našich přednášejících anotace jejich příspěvků. Jedná se o zajímavou situaci, kdy účastníci konference mohou více tušit, co budou jednotlivé příspěvky obsahovat a na jednotlivé příspěvky se více zaměřit. Tato situace nám umožňuje vypsat možnost položení otázek dopředu, které přednášejícím předáme, aby mohli přednášku buď ještě zaměřit požadovaným […]

Konference se blíží

Již v nedávné minulosti jsme informovali o tématu následující konference – Izolace 2017. Toto téma je aktuální a neustále se objevují nové oblasti, které je nutné řešit. Od jednotlivých materiálů až po provádění. Samozřejmě, že i předpisy se neustále němí, nebo někdy nemění, no prostě neustálý pohyb kola izolačních dějin. Takže jedním významným tématem konference bude provádění. Zkušenosti, které […]

,

Konference Izolace 2017 – Ploché střechy

Půl roku je pryč a tak je nutné začít s přípravou konference Izolace 2017, aby i 18. ročník přinesl něco nového, poučil a zaujal. Ploché střechy včetně provozních střech jsou vděčným tématem z mnoha stran. Jedná se o konstrukce, které představují mnohostranné riziko průšvihu, zejména když se něco podcení a v tom jsme tady mistři. Neustále se něco podceňuje a nejhorší je, když se podceňuje […]

,

Permanentní elektronické kontrolní a monitorovací systémy izolačních systémů – PEKAMSIS

Úvod Jednoho dne jsem byl konfrontován s vědeckým přístupem k hledání netěsností ve fóliových izolacích. Pod hydroizolaci byl pumpován „signální plyn“, jehož prostup přes hydroizolaci měl být identifikací netěsností. Jednalo se o terasu cca 100 m2, s tím, že do ní strašlivě zatékalo. Pumpovali, chodili a nic moc z nich nevylezlo a díry se neidentifikovaly. Nakonec z nich vypadlo, že asi nic nezjistí, […]

Vodotěsné izolace spodní stavby – technické řešení – výhody x nevýhody

V oblasti vodotěsný izolací spodní stavby je nutné si uvědomit, že se nám zatím nepodařilo najít systém, který by byl bezvadný, který by 100 % fungoval. Prakticky vždy jsou nutná sanační opatření, otázkou je jen jejich rozsah, kde můžeme formulovat tezi, že u riskantních technických řešení tato sanační opatření jsou nejdražší a to i s důsledkem výrazných nepříjemností uživatelských a dodavatelských.  […]

, ,

Poruchy hydroizolací III.

Po vizuálních zkouškách nastupují testy rozebírající fólie pomocí několika druhů analýz, které hledají důvody technického stavu a principy, důvody změn technických vlastností v průběhu času, nebo v čase vzniku poruch. V tomto článku budu popisovat tři základní analýzy, které pro identifikaci, dokumentaci vad fóliových, ale nejen fóliových materiálů používáme.   Jedná se o zjišťování podílu nespalných zbytků, tj. množství plniv. […]

, ,

Poruchy hydroizolací II.

Po etapě vizuálních kontrol na místě, resp. dalších exaktních zkoušeních na místě byla provedena analýza hydroizolačního povlaku v laboratoři. Nebyly prováděny zkoušky, které nejsou relevantní, tedy pevnostní zkoušky. Tyto jsou závislé dominantně na kvalitě výztužné vložky a nebývají dominantním problémem v případě zatékání. Základní příčina zatékání bývá problematika vlastní vodotěsné izolace – resp. její části, které odpovídá za […]

, ,

Poruchy hydroizolací I.

Každá hydroizolace je nějakým způsobem riziková a jednoduše řečeno je to vyjádřeno starou izolatérskou pravdou, že jsou pouze dva druhy izolaci. První ty co tečou a druhé, ty co potečou. Smutnou skutečností současné doby je to, že z těch druhých se ty první stávají ve velice krátkém čase, který se vymyká dobrému vkusu. Ve většině případů se jedná […]

Je krytina z přírodní břidlice bezúdržbová?

Jednou z nejkvalitnějších krytin pro šikmé střešní pláště jsou skládané šablony z kvalitní přírodní břidlice. Takováto střecha pak bez problému odolává veškerým povětrnostním vlivům dlouhé desítky let a je tedy z pohledu běžného vlastníka prakticky nesmrtelná.  Aby bylo dosaženo tohoto optimálního stavu, je nutno dodržet několik zásad, které si můžeme demonstrovat na několika následujících obrázcích. Jedná se o střechu obytného […]

Školení o provádění izolatérských prací

V současné době, kdy se ve stavebnictví šetří na všem, je logické, že se bude šetřit i na kvalitních izolatérských a střechařských firmách. Pro mne osobně, ale samozřejmě, pro další znalce v oboru, je to „pozitivní situace“, kdy jsou na první pohled patrné izolateréské fauly a kdy je možné jednoznačně konstatovat, že se provedení nepovedlo. Bohužel takovýchto situací je […]

Příklady poruch šikmých střešních plášťů

Tradičními českými střechami jsou šikmé střechy s pálenou krytinou. Forma zůstala a výrazně se změnily a obohatily možnosti, které v současné době máme k jejich řešení a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. Kromě klasických nezateplených šikmých střech se vyskytují více a více zateplené šikmé střešní pláště nebo střešní pláště, které obsahují obytné prostory a vše, co s tím souvisí. Takže se nám rozšířilo […]

Život na střechách

Střechy je samozřejmě možné používat ke všem možným účelům pro zpříjemnění života. Střechy byly dalším obytným prostorem již od starověku a i v současné době se v některých částech Evropy tyto prostory řádně využívají až do dnešních dnů. Stejně tak u i nás se konečně střechy začínají více využívat a nemusí to být jen proto, že poskytují velmi zajímavé a neobvyklé pohledy. Nejčastěji […]

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby

Vodotěsné izolace spodní stavby, když se porouchají, tak je průšvih a velký. Rád bych hned v prvních větách připomenul, že poruch vodotěsných izolací spodních staveb jsou velmi časté, jsou kombinované s výraznými náklady na sanace a opravy. V současné době není možné jednoznačně stanovit, který izolační systém je nejméně a naopak nejvíce poruchový. Lze specifikovat, co je rizikové a které systémy riziko […]

Šikmé střechy, poruchy krytiny

Jednou ze standardních krytin jsou šablony na cementové bázi vyztužené vlákny. Tato vlákna byla na bázi azbestu, který z technického hlediska fungoval naprosto bezproblémově, ale z hlediska zdravotního byl pohromou. Proto se přistoupilo k různým náhražkám, které fungovaly špatně nebo vůbec ne. Naštěstí v této době jsou již tyto problémy vyřešeny a výrobky tohoto typu již vykazují dostatečnou kvalitu […]

Konference Izolace 2014 – pohled odborného garanta

Na začátek zhodnocení bych jako odborný garant konference Izolace 2014 rád poděkovat všem, kteří se na konferenci zúčastnili a doufáme, že si odnesli cenné informace. Hned potom bych rád poděkoval všem přednášejícím, kteří udrželi kvalitu přednášek tak, aby přednášky měly posluchačům co říci a nebylo je možné kvalifikovat jen jako pouhou reklamu. Program této konference byl úzce […]