Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Poruchy šikmých střech

Tématem, které je prakticky bezbřehé jsou poruchy šikmých střech. Lze říci, že pestrost možností je možná i větší než u poruch plochých střech. U šikmých střech lze očekávat poruchy nosných konstrukcí, krovů a jejich částí. Tak jak je patrné na tomto obrázku je výrazná hniloba nosných konstrukcí, pozednic, krokví. Jejich důsledkem pak může být statická destrukce krovu. Samozřejmě, že […]

Nejvíce problematický detail pochozích střešních plášťů z architektonického a funkčního hlediska

Jedním z nejkomplikovanějších detailů, který se také v praktickém životě nejvíce „voře“ je návaznost na výplně otvorů a to balkónové, terasové dveře. Tento detail je velmi důležitý a jeho poruchy způsobují výrazné problémy z hlediska užívání a to nejen estetické, kdy se olupuje ostění kolem dveří a boulí podlaha, která je ke stěně doražena, ale plísně při vlhkostních poruchách jsou základním doprovodným […]

Rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů – znalecká praxe

Vlhkostní poruchy v současné době tvoří mezi 60 – 70 % reklamací ve stavebnictví, toto číslo je obrovské a dokumentuje současný stav našeho stavebnictví. Tuto problematiku řeším posledních dvacet let a mohu velmi dobře srovnávat nejen vývoj stavebnictví, ale i vývoj poruch. Oboje se vyvíjelo a bude vyvíjet velmi bouřlivě.

Konstrukční detail návaznosti svislé konstrukce na U.T.

Jeden z nejvýznamnějších a velmi problematických detailů je návaznost svislých konstrukcí na U.T. Technické řešení, vzorové by mělo vypadat jako je na následujícím obrázku. Jedná se o jeden ze základních konstrukčních detailů, který je nutný vyřešit správně tak, aby jak z hlediska funkčního, tak i estetického, fungoval správně a dlouhodobě. Mnohdy se ve svých znaleckých posudcích setkávám se špatným řešením, nebo s detaily, které nefungují spolehlivě a dlouhodobě. Dá se říci, že se všeobecně ví, že tento detail je náročný jak na řešení, tak i materiály a provedení, ale přesto se neustále podceňuje.

Kaučuk

Surový kaučuk odkapává při naříznutí kůry z kaučukovníku do, v našem případě, kokosových skořápek, ale také rozříznutých PET lahví atd..

Přehled poruch provozních střešních plášťů – zejména pojížděných, část II.

Nyní si můžete přečíst 2. část příspěvku Ing. Marka Novotného, který zazněl na konferenci Izolace 2007. Porušení hydroizolačního povlaku je patrné jen v případě stěrkových hydroizolací, které jsou přímo pojížděny. Tyto hydroizolace jsou samozřejmě namáhány obrusem a je nutné doplňovat hmotu v důsledku opotřebení pojezdem. Co je velmi záludné, je schopnost těchto povlaků překlenout trhliny. Ve většině případů jsou na to velmi citlivé a jakékoliv trhliny se prorýsovávají a způsobují netěsnost konstrukce. Kromě poruch vodotěsnosti jsou i příčinou koroze výztuže a tím mohou nastat statické problémy této stavební konstrukce.

Přehled poruch provozních střešních plášťů – zejména pojížděných, část I.

Poruchy střešních plášťů s provozními vrstvami jsou bohužel velmi časté a jejich odstraňování vyžaduje velmi pečlivou přípravu a kvalifikované technické řešení, protože náklady na opravy takovýchto střešních plášťů jsou výrazně vyšší než u klasických střešních plášťů. Přečtěte si nyní 1. část příspěvku Ing. Marka Novotného. Příspěvek zazněl na konferenci IZOLACE 2007. Letos v lednu se sál s odborníky, kteří přispějí svou prezentací na konferenci Izolace 2008, otevře již podeváté.