Záznamy

,

Vliv zateplovacího systému na neprůzvučnost konstrukcí

Legislativa Ochrana proti hluku je jedním z osmi základních požadavků na stavby, které jsou definovány v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 156 Požadavky na stavby (1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení […]

,

Konference Izolace 2016 již za měsíc

Konference Izolace 2016 se pomalu ale jistě blíží, a tak bych Vás rád informoval o všech novinkách a skutečnostech, které se konference týkají. Společnost A.W.A.L. Vás jako pořadatel zve na konferenci Izolace 2016, tentokrát pod názvem „Obvodové pláště a stavební fyzika“. Jde o velice aktuální téma jak z pohledu dotačních programů jakým je např. Zelená úsporám, tak z hlediska kvality prací či […]

,

Zavlažovací systém spodní stavby

Úvod V roce 2013 jsme se jako projekční kancelář dostali ke zpracování projektové dokumentaci na sanaci (odvlhčení) suterénu. Jednalo se o budovu z 19 století, která má částečně zapuštěný suterén cca 2,5 až 3 m pod okolní terén. Konstrukčně to byla typická cca 150 let stará stavba se stěnami suterénu ze smíšeného zdiva v tloušťce kolem 1 m.  Popis stávajícího […]

Částečné zatmění Slunce

Dnes, přibližně v 10:45 v České republice (záviselo na místě pozorovatele), si mnoho lidí nenechalo ujít zajímavý astronomický jev a to zatmění Slunce. Jednalo se pouze o částečné zatmění a v jeho největší fázi to bylo 73,8 %. Jak asi každý slyšel, tento okamžik se bude opakovat v našich zeměpisných šířkách za jedenáct let a to 12. 08. 2026, kdy bude zatmění ještě o něco větší 88,5 % […]

Revize TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů

Původní norma  Stávající norma TNŽ 73 6280 je platná téměř 15 let a tehdejší stav v normalizaci, legislativě, celkové znalosti ale i vše ostatní se za tu dobu posunulo jiným směrem. Zejména se prohloubila legislativa a na ní navázaná normalizace vlivem harmonizovaných evropských norem pro jednotlivé výrobky  Také se za tu dobu změnila v některých případech skladba a sortiment výrobků pro hydroizolace […]

Hydrovibro izolace

Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce budovy. Chvění v konstrukci by mohlo samo či zprostředkovaně překračovat hygienické limity stanovené pro ten který způsob užívání dané stavby. Zjednodušeně řečeno jde o vodotěsné izolace […]

Právní důsledky světelnětechnických studií

Stále se zahušťující zástavba v atraktivních částech měst vede nutně ke sporům, které se týkají zastínění stávající zástavby stavbami novými. Některé z těchto sporů končí až v soudních síních, kde již nerozhodují technické argumenty, ale špatně či dobře formulované zákony a vyhlášky.
Tuto problematiku Vám přiblíží příspěvek Ing. Marcela Pelecha, který zazněl letos v lednu na konferenci Izolace 2009.

Zkušenosti z měření neprůzvučnosti

Další ochutnávkou z příspěvků konference Izolace 2009 bude téma akustické. Názor, že splněním všech požadavků na neprůzvučnost konstrukcí nutně musí vést k celkové spokojenosti klienta, nemusí být vždy pravda. Naopak v poslední době se množí stížnosti na nedostatečnou neprůzvučnost konstrukcí, přestože se toto měřením často neprokáže.