Záznamy Redakce IZOLACE.CZ

, , ,

Ploché střechy a jejich provádění z hlediska energetického standardu NZEB

S dalším příspěvkem, který zazněl na konferenci Izolace 2020, přichází pan Štěpán Lášek ze společnosti Knauf Insulation s.r.o.. Článek se zabývá plochými střechami a jejich prováděními z hlediska energetického standardu NZEB. S celoevropským vývojem na poli energetické udržitelnosti se ubírá rovněž legislativa České republiky. Jakožto členská země sledujeme směrnice EU směřující k redukci spotřeby energie celé evropské společnosti, […]

, ,

Ochrana osob proti pádu z výšky z pohledu platné legislativy

Další příspěvek z konference Izolace 2020 nám přiblíží pohledem pana docenta Eduarda Schilharta ochranu osob proti pádu z výšky z pohledu platné legislativy. Zásady pro určení správných poloh kotvicích bodů Každá střecha, ze které hrozí pád z výšky, musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem. K takovému stavu by měl přispět zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, […]

, , ,

Proč dodržovat normy při návrhu a realizaci odvodnění plochých střech?

V dalším příspěvku z konference Izolace 2020 se s panem Bc. Jan Dvořákem pozastavíme nad otázkou dodržování norem při návrhu a realizaci odvodnění plochých střech. Anotace: Jakákoli stavba, ať už novostavba, či rekonstrukce, má mnoho úskalí. Tato úskalí a jejich technická řešení provází celou stavbu již od tvorby projektové dokumentace, až po samotnou realizaci. Tento příspěvek je zaměřen na […]

, ,

„Norský“ znamená bezpečný. Pro střechy to platí dvojnásob

Skandinávské země jsou tradičně spojovány s vysokými standardy bezpečnosti a kvality. Tyto požadavky jsou zde stále mnohem přísnější než v jiných evropských zemích. Norská společnost Protan je desítky let známá díky výrobě extrémně odolných a moderních střešních fólií. Všichni víme, že dobrá střecha je střecha, do které neteče. Je však stejně důležité, aby střešní krytina byla i paropropustná, což střechu […]

,

KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2020

Letos již podvanácté se 26.-27. listopadu 2020 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník […]

, , ,

Školení a kontrola jako prevence soudních sporů

Příspěvek pana Michala Jandíka ze společnosti IzolProtan s.r.o. „Školení a kontrola jako prevence soudních sporů“ nám připomene již 21. ročník konference Izolace 2020 konané v únoru. Ideálním výsledkem činnosti realizační firmy je spokojený zákazník. Tohoto cíle je nejsnáze dosaženo kombinací kvalitního materiálu a jeho stejně kvalitní pokládky. V dnešní době je právě kvalita provedené práce nejčastější příčinou reklamací, dohadování o slevách […]

, ,

Vodotěsné a plynotěsné prostupy izolacemi

Výrobců a druhů izolací je mnoho a o jejich aplikacích bylo napsáno nepřeberné množství článků. Existují izolace nátěrové, fóliové, asfaltové, kvalitnější, méně kvalitní a tak dále. Všechny však mají jednu společnou nevýhodu – pracují s nimi lidé. Ať už budeme mluvit o pracovní nekázni nebo třeba o lidské tvořivosti, právě lidský faktor většinou způsobuje vady obvykle fungujících systémů. A to bez rozdílu, jestli […]

, , , ,

Hydroizolace v okrajových podmínkách

Další příspěvek z konference Izolace 2020, který byl otištěn ve sborníku konference, je věnován hydroizolacím v okrajových podmínkách. Jeho autory jsou Ing. Petra Šrubařová a Dr.-Ing. Petr Jůn. Příspěvek se zaměří na problematiku navrhování, provádění a provozování hydroizolací, zejména modifikovaných bitumenových pásů, v reálných okrajových podmínkách. Kromě technických a právních souvislostí bude věnována pozornost otázce životnosti a sanace. Budou prezentovány některé časté […]

,

Nové normy 03/2020

Dne 6. března 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2020. ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) kat.č. 509399 Akustika – Chrániče sluchu […]

Komparace arbitrážního a soudního řízení ve sporech ze smluv o dílo

Dalším příspěvkem, který je součástí sborníku konference Izolace 2020, je příspěvek pana advokáta Mgr. Tomáše Krejčího věnovaný komparaci arbitrážního a soudního řízení ve sporech ze smluv o dílo. Podnikatelská činnost s sebou spolu s faktickou věcnou činností přináší také problémy, které v rámci nezřídka protichůdných podnikatelských zájmů a potřeb vyústí ve zpravidla dvoustranný spor. Není-li již jiné možnosti řešení, musí pak spor […]

, ,

Postup správné přípravy stavby, její realizace s cílem dodržet požadovanou kvalitu izolací

Čtvrtým příspěvkem, který je součástí sborníku konference Izolace 2020, je příspěvek pana inženýra Jana Klečky a pana inženýra Romana Vomlela ze společnosti Metrostav a.s. Zdroj: Metrostav a.s. V příspěvku jsme se pokusili sepsat aktuální stav prostředí, které ovlivňuje navrhování a provádění staveb s těžištěm v oblasti hydroizolací pohledem generálního dodavatele velkých staveb. V druhé části popisujeme, jak se s popsanými riziky […]

, ,

Rozvoj izolační techniky na půdě odborných spolků

Dalším, třetím, příspěvkem, který je součástí sborníku konference Izolace 2020, je příspěvek věnovaný rozvoji izolační techniky na půdě odborných spolků. Příspěvek pana inženýra Luboše Káně ze společnosti Česká hydroizolační společnost ČSSI si přečtěte níže. Příspěvek mapuje současný stav tvorby norem, směrnic, pravidel, standardů, technických informací a dalších dokumentů v oblasti navrhování hydroizolací a střech. V tabulce 1 jsou […]

Nové normy 02/2020

Dne 7. února 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2020. ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241) kat.č. 509593 Nátěrové hmoty – Protikorozní […]

Memoriál Antonína Fajkoše vyhledává talenty na střechy

  Přehled devíti uplynulých ročníků Předávání cen sledoval zaplněný sál Předáváním cen provázel pan Josef Krupka Porotci a ocenění (|Plachý, Mokrenko, Štorková, Kráĺová, Dlabaja, Navara, Žajdlík, Kervitcer, vzadu Remeš, Petříček a Krupka, vepředu Fajkošová, Oláh, Georgiadiosová Ocenění pro jedinou soutěžící – v kategorii mladých – Junior StarKonference Izolace, pořádaná expertní kanceláří Awal v rámci veletrhu Střechy Praha 2020, se […]

,

Vlastnosti stavebních výrobků pro střechy v procesu návrhu a provádění staveb. Nový zákon o stavebních výrobcích

Dalším, druhým, příspěvkem, který je součástí sborníku konference Izolace 2020, je příspěvek věnovaný vlastnostem stavebních výrobků pro střechy v procesu návrhu a provádění staveb. Píše se v něm také o novém zákonu o stavebních výrobcích. Příspěvek pana inženýra Lubomíra Keima, CSc. si přečtěte níže. Vlastnosti stavebních výrobků mnohdy rozhodují o vlastnostech stavebních konstrukcí a jejich životnosti. Všechny stavební výrobky, které mají rozhodný […]

Veletrh STŘECHY PRAHA přilákal obrovské davy návštěvníků

Obr. 1 a 2 – předání ocenění „Zlatá taška“ Obr. 3 – dění v hale 22. ročník veletrhu STŘECHY PRAHA, který proběhl v PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 6. – 8. 2. 2020, byl v mnoha ohledech výjimečný. Jak největším počtem návštěvníků v historii, tak množstvím produktových novinek a výběrem témat, která zaujala odbornou i širokou veřejnost. Soubor veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo […]

, ,

Konference Izolace 2020 – v číslech a obrazech

Již po jednadvacáté jsme se stali pořadateli odborné konference Izolace, letos na téma „Izolace mezi paragrafy“. pohled do sálu konference Izolace 2020 Rádi bychom vám konferenci přiblížili prostřednictvím čísel a fotografií. Odborný garant konference Izolace 2020: Ing. Marek Novotný, Ph.D., A.W.A.L. s.r.o. ve spolupráci:       s paní docentkou Ing. Šárkou Šilarovou, Csc.  s panem […]

,

Tipy na užitečná témata veletrhu Střechy Praha 2020

22. ročník odborného veletrhu STŘECHY PRAHA nabídne ve dnech 6. – 8. 2. 2020 v PVA EXPO PRAHA Letňany komplexní řešení pro stavbu a renovace střech. V souběhu se konají veletrhy SOLAR PRAHA, ŘEMESLO PRAHA a FESTIVAL dřeva a nářadí. Své novinky představí výrobci a dodavatelé střešních materiálů, konstrukcí, fasád, izolací, strojů, nářadí a solárních systémů. Na souběžných akcích uvidíte přehlídku dřevostaveb, nízkoenergetických i pasivních domů […]

, , ,

Jaká další témata zazní na konferenci Izolace 2020?

Do termínu konání konference Izolace 2020 zbývá 20 dní. Jaká další témata nás čekají? Více informací o konferenci včetně registrace najdete zde.   PROČ DODRŽOVAT NORMY PŘI NÁVRHU A REALIZACI ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH? Jakákoli stavba, ať už novostavba, či rekonstrukce, má mnoho úskalí. Tato úskalí a jejich technická řešení provází celou stavbu již od tvorby projektové dokumentace, až po […]

,

Nové normy 12/2019

Dne 6. prosince 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2020. VYDANÉ ČSN ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235) kat.č. 508847 Tepelněizolační […]

PF 2020

Vážení příznivci našeho portálu, rádi bychom vám popřáli klidné svátky vánoční a do nového roku spoustu optimismu, štěstí a zdraví. Za redakci Kateřina Zelená Zdroj: redakce Izolace

, , ,

Veletrh STŘECHY PRAHA 2020 s Festivalem dřeva a nářadí

22. ročník veletrhu STŘECHY PRAHA přivítá ve dnech 6. – 8. 2. 2020 v PVA EXPO PRAHA Letňany nejvýznamnější výrobce a dodavatele z oboru. Předchozí ročník zaznamenal rekordních přes 25 000 návštěvníků. Na https://www.strechy-praha.cz/ je možno zhlédnout názory vystavovatelů včetně videozáznamu, který přibližuje celkovou atmosféru veletrhu i impozantní stánky firem. ZVÝRAZNĚNÉ TÉMA Jedním z nosných témat jsou pochozí ploché střechy – střešní zahrady, terasy […]

,

SFS HUM-ID – systém detekce zatékání plochých střech

Moderní technologie nás obklopují a stavebnictví není výjimkou. Zatékání do střech je noční můrou nejen investorů a majitelů nemovitostí, ale i realizačních firem. Novinka na českém trhu, systém detekce zatékání SFS HUM-ID, je moderní chytré řešení, které pracuje na bázi RFID technologie. Pomáhá najít vodu ve střeše jednoduše avšak velmi přesně. Dokáže tak předcházet ohromným škodám, ke kterým […]

DEFEKTY BUDOV 2019

Letos se již pojedenácté v Českých Budějovicích sešla vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádala 28. listopadu 2019 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Mediálními partnery konference byly časopisy Střechy-Fasády-Izolace, Materiály pro stavbu a Konstrukce. Dále byly mediálními partnery internetové portály imateriály.cz a Izolace.cz. […]

, ,

I po čtyřiceti letech fungování je Protan na střeše ve Fetsundu stále fit

 Více než čtyřicet let odolává Protan na střeše továrny na nábytek společnosti Ekornes v norském Fetsundu spalujícímu slunci, krutým zimám, plískanicím a drsným podzimním větrům. Standardem pro střechy, pokud jde o jejich životnost, je až 30 let. Ale tato střecha je rozhodnuta boj s přírodními živly zatím nevzdat. Dnešní továrna Ekornes byla postavena v roce 1978. Původní výrobní závod podlehl zkáze […]

Nové normy 11/2019

Dne 8. listopadu 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2019. VYDANÉ ČSN ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) kat.č. 508725 Energetická náročnost budov […]

, ,

Seminář – Odsolování zdiva památkových objektů

Dne 14. listopadu jsme navštívili seminář na téma odsolování zdiva památkových objektů, kterou pořádala Společnost pro technologii památek – STOP, z.s. Akce proběhla v přednáškové aule domu ABF. Působení vlhkosti a solí rozpustných ve vodě může nastat v zejména soklových částech těch objektů, které nejsou opatřeny funkční izolací proti vlhkosti. Poškození fasád solemi však může nastat i ve vyšších partiích.. […]

,

Jak správně určit třídu těsnosti DHV?

Mnoho projektantů a řemeslníků udělá zásadní chybu při stanovení třídy těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (dříve pojistné hydroizolace), když jako jediný parametr pro určení uvažují pouze sklon střešní plochy. Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR rozdělují všechny krytiny z hlediska bezpečných sklonů a samozřejmě i pálenou tašku. Jeho hodnota je určena dlouhodobými zkušenostmi především ke […]

DEFEKTY BUDOV 2019

Letos již pojedenácté se 28. listopadu 2019 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) – Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice. Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje […]