Záznamy Redakce IZOLACE.CZ

Vyrovnání podkladu

V našem malém putování po poruchách šikmých střešních pláštů s krytinou ze živičných šindelů pokračujeme krásnou ukázkou špatného vyrovnání podkladu před aplikací krytiny.

Stříkané PUR hydroizolační systémy Coniroof/Conipur na plochých střechách

Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní nejen funkci celé budovy, ale zvýší se tím náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém a to jak z hlediska vodonepropustnosti, tak i z hlediska co nejkvalitnější aplikace hydroizolace na stavbě včetně opracovatelnosti detailů.

Tepelné izolace podkroví v šikmé střeše

V několika uplynulých letech jsme se měli možnost setkat s mnoha reklamacemi staveb se šikmými střechami. Námitky uživatelů a investorů, neboť to byla výhradně tato skupina, která se s námi kontaktovala, se týkaly převážně výskytu nadměrné vlhkosti a kapalné vody ve střešní skladbě.

Účelové plochě strechy

Účelová plochá strecha je strecha, ktorá je určená na trvalé využívanie (napr. na rekreačné, športové, parkovacie účely, pestovanie rastlín atď.), jej nosná konštrukcia, skladba vrstiev strešného plášťa a úprava doplňujúceho súvrstvia musí zodpovedať predpokladanému druhu prevádzky.

Střechy, fasády, izolace

„Střechy, fasády, izolace“ je odborný časopis vycházející měsíčně v České a Slovenské republice. Publikaci vydává nakladatelství Mise s.r.o. V 9. čísle pro vás redaktoři připravili následující zajímavé články.

For Arch 2005

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha 2005 má letos před sebou již svůj 16. ročník. Pražský veletržní areál Letňany otevře své brány návštěvníkům ve dnech 20. – 24. září 2005.

Světlovody vhodně prosvětlí půdní vestavby

V posledních letech významným způsobem narostl počet půdních vestaveb. Není se čemu divit, vždyť civilizace přináší zvýšené požadavky na využití každého koutu stavby. Každé patro domu má své specifika a tudíž různé stavebně-technické požadavky.

Střešní pláště s vegetační vrstvou

Střechy s vegetační vrstvou přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. Významně přispívají ke zlepšování ovzduší, přispívají ke zpříjemňování životního prostředí, chrání stavební konstrukci, zadržují dešťové srážky, chrání podstřešní byty proti přehřívání a přispívají ke snížení energetických ztrát.

Výpočtové modelování konstrukcí podkroví

Při tepelně technickém posouzení šikmých střech a dalších konstrukcí vestavěného podkroví je třeba obvykle vyřešit několik specifických problémů počínaje vlivem opakujících se tepelných mostů ve skladbě konstrukce a konče například vlivem mechanického upevnění parozábrany.

Akustické systémy STO

Smyslové vjemy navozují náladu a vzbuzují emoce, optické a akustické podněty ovlivňují nejvíce naše pocity. Zvuk působí bezprostředně na centrální nervový systém, a tak mají například hlasitost zvuku, frekvence a četnost zdrojů zvuku vliv na dobrou pohodu a schopnost koncentrace.

Solární fotovoltaické systémy pro ploché střechy

Hledání obnovitelných environmentálních zdrojů energie a podpora jejich využívání je v současné době jedním z předních politických témat jak orgánů EU tak i státních orgánů České republiky. Dochází k postupné harmonizaci českých zákonů s právem EU, v daném případě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů a spolu s tím se rozvíjí i příslušná státní dotační politika.

Využití pěnového skla v provozních střechách

Pěnové sklo je tepelně izolační materiál na bázi skla, který se svými doplňkovými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Díky svým unikátním vlastnostem, především extrémně vysoké pevnosti v tlaku spojené s nestlačitelností, je tento materiál ideální tepelnou izolací pro střešní konstrukce zatížené tlakem. Do této skupiny konstrukcí patří vedle střech pochozích a pojezdných také heliporty, střešní zahrady, střechy zatížené technologiemi apod.

Poruchy nevětraných střech se sklony 5° až 25°

Na poli obchodním se v nedávné době začala vést válka, jestli je větraná střecha lepší než střecha nevětraná. Hlavně v posledním období se s přísunem nových materiálů tyto otázky znovu a znovu vynořují. Náš malý příspěvek na toto téma se týká problémů nevětraných střech nebo málo a nevhodně větraných střech, se sklonem mezi 5° až 25° s vrchní krytinou tvořenou z kovových materiálů.

Poruchy šikmého střešního pláště půdní vestavby

Půdní vestavby jsou jedním z nemnoha způsobů, jak za relativně přijatelných ekonomických podmínek získat nové kvalitní byty, často rozměrově, dispozičně i konstrukčně nadstandardní. Realizace půdních vestaveb však přináší řadu úskalí (jak ve fázi projektové tak i realizační), která mohou úsilí všech účastníků výstavby znehodnotit.

Rekonstrukce plochých střešních plášťů

Žádná konstrukce ve stavebnictví není věčná a v určitém časovém cyklu vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale i systémové opravy a nakonec celkovou rekonstrukci. U plochých střešních plášťů tomu není jinak. Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy a vzniklé problémy se zatékáním apod.

Izolace proti radonu – díl 2.

Nejen novostavby se potýkají s problémem zvýšené koncentrace radonu v podloží. V tomto článku vám poskytneme mnoho cenných informací o možných opatřeních proti radonovému nebezpečí ve stávajících budovách.

Dřevěné konstrukce a metody jejich ochrany v souvislosti se stavební fyzikou

Navrhování a provádění stavebních konstrukcí kde jsou hlavní konstrukční prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva má svá specifika. Navrhování a provádění těchto konstrukcí do prostorů stávajících krovů je o to složitější, že ne vždy jsou stávající konstrukce krovu, ale i stropu pod půdním prostorem vhodné pro vybudování nového plnohodnotného obytného prostoru.

Izolace proti radonu – díl 1.

S nutností provádět izolace proti radonu se setkáváme na většině území naší země. V tomto článku si můžete stáhnout a pročíst příručku pojednávající o ochraně nových steveb prostřednictvím protiradonových izolací.

revize ČSN 73 0540 – 4

Tato norma stanovuje a upřesňuje výpočtové metody pro navrhování a ověřování konstrukcí a budov podle požadavků na tepelnou ochranu budov a úsporu energie na jejich vytápění, daných v ČSN 73 0540 – 2.

nová ČSN 73 0540 – 1

V červnu 2005 vychází nová tepelně technická norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie, která vymezuje termíny používané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti vzduchu a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 – 2,3 a 4.

Střešní krytina z titanzinkového plechu

Poměrně nedávno jsem byl svědkem rozhovoru mezi dodavatelem stavby a investorem, který na dotaz k materiálu střešní krytiny nad garáží řekl: „Tu lepenku mi tam nedávejte, ta nic nevydrží, dejte mi tam ten titanzinek, ten je na věky a prý se nemusí ani natírat.“