Záznamy Redakce IZOLACE.CZ

Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch

Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch se zaměřením na nutnost provázanosti řešení stavební části a realizace zelené střechy CZ: Příspěvek poukazuje na nutnost provázanosti projektu stavební části s požadavky na vegetační souvrství. Na vybraných příkladech dokumentuje případy, kdy nedomyšlenost řešení stavby se zelenou střechou jako celku může výrazně zkomplikovat instalaci vegetačního souvrství, případně vést […]

,

Asfaltové pásy jako izolace vegetačních střech

Příspěvek se zabývá problematikou asfaltových pásů jako hydroizolace plochých vegetačních střech. Přibližuje vlastní asfaltové pásy do vegetačních střech a metodiku zkoušení odolnosti proti prorůstání kořeny u asfaltových pásů. Dále mapuje současnou situaci v nabídce asfaltových pásů na trhu v České republice a problematiku hydroizolačního souvrství pro ploché vegetační střechy.  1. Pojem vegetační střecha V současné době se ve spojení s označením […]

TOPSAFE – Bezpečná údržba provozních střech

Pod obchodní značkou TOPSAFE dodává společnost TOPWET s.r.o. veškeré systémy pro ochranu osob proti pádům z výšek. Jedná se zejména o záchytné a zadržovací systémy pro individuální ochranu osob, ale také různé prvky kolektivní ochrany – zábradlí a zábrany. Příspěvek se bude zabývat vhodností jednotlivých systémů pro vybrané typy provozních střech. Zvláštní pozornost bude věnována provozním střechám s vegetačním souvrstvím, […]

Nové normy 05/2018

Dne 7. května 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2018. VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 23279 (05 1173) kat.č. 505067 Nedestruktivní zkoušení […]

, ,

TZ – Tip pro lepší bydlení: Podlaha jako základ klidného domova

Bohumín, 26. dubna 2018 – Žijeme v době hlasité. Mít doma klidné a tiché prostředí je dneska k nezaplacení. Hluk zvyšuje stres a může poškodit i naše zdraví. Kvalitní podlahová izolace pomáhá snížit hlučnost v interiérech, a tím zlepšuje spánek, zvyšuje soustředění při učení nebo produktivitu práce. K poklidnějšímu bydlení pomohou izolace z kamenné vlny ROCKWOOL v systému lehké plovoucí podlahy AKUFLOOR®.  Spokojenost člověka souvisí nejen […]

,

Jednoduché hydroizolační řešení komplikovaných detailů systémem Triflex ProDetail

V praxi, a to nejenom při rekonstrukcích, se velmi často setkáváme s detaily, které jsou svým konstrukčním řešením tak komplikované, že je mnohdy prakticky nemožné jejich funkční hydroizolační opracování pomocí standardních technologií – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. V těchto složitých případech je pak vhodným a někdy i jediným možným řešením opracování pomocí hydroizolační stěrky na bázi polymethylmetakrylátu (PMMA) Triflex […]

Ohlédnutí za veletrhem Střechy Praha, který oslavil 20 let ve výborné kondici

To nejlepší z nabídky materiálů pro stavbu a renovace střech viděli návštěvníci jubilejního 20. ročníku veletrhu Střechy Praha ve dnech 8. – 10. 2. 2018 v PVA Expo Praha v Letňanech. Meziročně vzrostla celková obsazená výstavní plocha a veletrh byl do posledního místa zaplněn. Zastoupeny byly všechny druhy střešních krytin, nechyběla rozmanitá nabídka izolací a komplexních zateplovacích systémů, střešních oken a doplňků, vybavení pro řemeslníky, […]

Akademie zateplování – webinář online

Již zítra, tj. 12. 4., proběhne od 8:00 další online webinář z Akademie zateplování na téma Zateplování šikmých střech. Na pořadu dne bude: – vzduchotěsný systém Homeseal (parozábrany, parobrzdy a difúzně otevřené doplňkové hydroizolace) – zásady při navrhování zateplených šikmých střech – zbytečné konstrukční chyby. Tým Akademie zateplování se těší na vás i vaše otázky, které můžete během přímého […]

Nové normy 04/2018

Dne 6. dubna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2018. ČSN EN 62561-3 ed. 2 (35 7605)  kat.č. 504668  Součásti systému ochrany […]

Aktualizované environmentální prohlášení (EPD) o EPS izolacích

V tomto příspěvku bude popsán postup při aktualizaci environmentálních prohlášení o výrobcích (EPD) – konkrétně sedmi různých desek z pěnového polystyrenu a zapojení českých a slovenského výrobce do tohoto procesu, který organizovala evropská asociace výrobců pěnových desek – EUMEPS. Dále bude uvedena srovnávací analýza různých izolantů z Rakouska.  1.   Úvod Proces hodnocení environmentálních deklarací o stavebním výrobku (EPD) vyplývá z povinnosti hodnocení […]

Společně ke konferenci Izolace 2019 – anketa prodloužena

Na našem portále stále probíhá anketa na téma konference Izolace 2019. Rádi bychom vás požádali o názor na konferenci – zjistili, co bychom měli vylepšit, kde bychom měli přidat a kde ubrat. Vyplněním dotazníku zde nám pomůžete připravit konferenci na míru pro vás. Termín pro vyplnění dotazníku prodlužujeme do 30. dubna. V průběhu května provedeme vyhodnocení a o výsledku vás budeme […]

Nové normy 03/2018

Dne 8. března 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2018. VYDANÉ ČSN ČSN ISO 26101 (01 1644) kat.č. 504239 Akustika – Zkušební […]

,

Jaké benefity přináší provozním střešním plášťům parotěsná a nenasákavá tepelná izolace FOAMGLAS®?

Tepelná izolace je zpravidla mechanicky nejslabším článkem střešního souvrství. Ještě ve zvýšené míře to platí o tepelných izolacích v provozních střešních pláštích. Vedle rizika mechanického selhání v tlaku může u tepelných izolací těchto střech docházet k výraznému zhoršování jejich tepelně izolačních vlastností v čase, aniž by s tím bylo předem počítáno. Tepelněizolační vlastnosti se zhoršují nejen přítomností nakondenzované vlhkosti (neboť u provozních střech […]

,

Základní možnosti sanace pojížděných střešních plášťů

1 Úvod Při své odborné činnosti se často setkáváme s pojížděnými střešními plášti, které jsou již po relativně krátkém časovém úseku od uvedení do provozu v problematickém, někdy až v havarijním stavu. Podle závažnosti a rozsahu vyskytujících se poruch navrhujeme pro daný střešní plášť nejvhodnější způsob sanace. Každý střešní plášť vyžaduje individuální posouzení. Vždy je třeba dbát na přínos […]

Supervize v procesu přípravy a realizace střech

Abstrakt Hlavní téma pro 19. ročník konference je „Provozní střešní pláště a další problematika plochých střešních plášťů, vč. poruch, ke dnešnímu stavu poznání“. Jednou z možností, jak zvyšovat kvalitu prací na střešních konstrukcích, je dosáhnout zavedení „supervize v procesu přípravy a realizace střech“. Cílem supervize musí být vyšší uspokojení z práce, dosažení její vyšší kvality a efektivity. Supervize tak může představovat důležitou […]

Osobnost střechařského oboru

Ocenění Osobnost střechařského oboru, které pořadatel veletrhu Střechy Praha uděluje od roku 2014 (nyní tedy po páté), získala Ing. Alena Georgiadisová. Ocenění se předávalo na slavnostním galavečeru. Paní Alena zasvětila svůj profesní život popularizaci střechařského řemesla. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Střechy-Fasády-Izolace, který vychází v ČR a SR již od roku 1994. Připravuje poutavé reportáže o pokrývačském, tesařském i klempířském […]

Anketa aneb společně ke konferenci Izolace 2019

Sotva skončila letošní konference, ze které máme dobrý pocit, rodí se nám v hlavě myšlenky na konferenci další, jubilejní… Než začneme pracovat na obsahu, přemýšlíme o tématu, o přednášejících, které oslovíme. Rádi bychom připravili konferenci, která bude mít smysl, pomůže vám zodpovědět na vaše otázky a ještě vám podá nové informace.  Zajímá nás váš názor, názor na to, zda […]

Nové normy 02/2018

Dne 8. února 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2018. ČSN EN 16783 (72 7250)  kat.č. 504175  Tepelněizolační výrobky – Pravidla produktové […]

,

Vývoj prevádzkových – účelových striešných plášťov v priebehu dejín

Anotácia V príspevku je venovaná pozornosť historickému vývoju a aktuálnym vybraným problémom vrstiev strešných plášťov prevádzkových – účelových plochých striech. Po stručnom dejinnom vývoji je prezentované delenie týchto plochých striech. Následne sú uvedené skladby terás, pojazdných plochých striech a vegetačných striech. Pri návrhu skladby prevádzkových – účelových plochých striech by sa mali dodržiavať určité zásady, ktoré sú […]

,

TOPWET – Navrhování odvodnění plochých střech v praxi

Střešní vpust je při letmém pohledu na plochou střechu jen nepatrnou částí. O to více se jedná o důležitý detail a místo kde se soustředí veškerá voda z celé ploché střechy.  Při dodržení pár základních zásad můžeme předejít celé řadě chyb. Příspěvek je zaměřen na základní zásady pro odvodnění plochých střech. Jak z hlediska jejich správného návrhu, tak jejich provádění. […]

Jubilejní veletrh STŘECHY PRAHA s bohatým programem

Srdečně Vás zveme k návštěvě 20. ročníku největšího středoevropského veletrhu pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA. Uvidíte širokou nabídku střešních materiálů, střešních oken a doplňků, nosných konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí i strojů. Nabídku doplní další vystavovatelé z oblasti úsporného bydlení a světa dřevostaveb. Prezentovat se zde bude bezmála 300 společností. KDY: 8. – 10. 2. 2018, denně 10–18 h (v sobotu do […]

Registrace na konferenci Izolace 2018 v plném proudu

Registrace na konferenci Izolace 2018 na téma provozních střech je možná do 5. 2.   Kromě přednášek uznávaných odborníků na ploché střešní pláště můžete být u předávání ocenění za nejlepší studentskou práci v rámci Memoriálu Antonína Fajkoše a také u předání ocenění Řádu zlatého hořáku pro člověka s duší izolatéra. Programem vás provede doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z Fakulty stavební ČVUT. Těšíme […]

Jubilejní veletrh Střechy Praha s bohatým programem

Srdečně Vás zveme k návštěvě 20. ročníku největšího středoevropského veletrhu pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA. Uvidíte širokou nabídku střešních materiálů, střešních oken a doplňků, nosných konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí i strojů. Nabídku doplní další vystavovatelé z oblasti úsporného bydlení a světa dřevostaveb. Prezentovat se zde bude bezmála 300 společností. KDY: 8. – 10. 2. 2018, denně 10–18 h (v sobotu do […]

Produktové novinky na veletrhu STŘECHY PRAHA 2018

Ve dnech 8. – 10. 2. 2018 v PVA EXPO PRAHA Letňany proběhne 20. ročník největšího veletrhu pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA, kde vystavující společnosti představí množství produktových novinek. NOVINKY NA VELETRHU Světlovod SUNIZER™ Superglass se speciálně tvarovanou a vrstvenou 3D kopulí bude k vidění na stánku společnosti American Bohemian Corporation. BETONPRES Týn nad Vltavou předvede prostupovou tvarovku s adaptérem pro […]

Nové normy 01/2018

Dne 8. ledna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2018.   VYDANÉ   ČSN EN 12488 (70 1099)  kat.č. 503929  Sklo ve […]

, ,

Publikace „Materiály pre oceĺové krytiny“

Rádi bychom Vám představili odbornou publikaci „Materiály pre oceľové krytiny“, která vyšla pod hlavičkou Cechu strechárov Slovenska a byla zpracována panem inženýrem Peterem Orolinem. Kniha vás seznámí s výběrem materiálů pro zabezpečení dlouhé životnosti ocelových krytin. Popisuje jednotlivě tři materiálové složky ocelových krytin – jejich schéma, vlastnosti a význam. Ocel je nejdůležitějším prvkem současné technologie stavební výroby a v konstrukcích […]

Nové normy 12/2017

Dne 8. prosince 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2018. VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 9972 (73 0577)   kat.č. 503907 Tepelné chování […]

PF 2018

Vážení návštěvníci portálu Izolace.cz.  Rádi bychom vám popřáli vše nejlepší do nového roku 2018. Zdraví, štěstí, radost ze života, ke kterému patří i práce, kterou děláte. Děkujeme návštěvníkům, uživatelům i partnerům za zájem a podporu a těšíme se na další spolupráci i v příštím roce.  Příští rok se budeme zaměřovat na provozní střechy, ale ani jiná témata nebudeme opomíjet a budeme přinášet […]

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech

Představujeme vám Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech, které stanovují zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Standardy slouží jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech a staly se závazným dokumentem pro stavbu zelených střech v rámci grantu […]