Záznamy Redakce IZOLACE.CZ

Nové normy 09/2018

Dne 7. září 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2018. VYDANÉ ČSN ČSN ISO 1996-2 (01 1621) kat.č. 505464 Akustika – Popis, […]

Pozvánka na mezinárodní odbornou konferenci Hydroizolácie spodných stavieb budov

Rádi bychom vás pozvali, jako jeden z mediálních partnerů, na Mezinárodní odbornou konferenci HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV, která se koná 8. listopadu 2018 v Kongresovém sále budovy ZSVTS, Koceľova 15, v Bratislavě. Pořádající společností je Slovenská stavebná vedecko-technická společnost ve spolupráci se Slovenskou komorou stavebných inžinierov. V myšlenkových rozborech přednášek budou uvedeny úvahy a fakta, souhrn názorů na vysvětlení teoretické […]

,

Zděné konstrukce a zastřešení

Dřevo a zdící prvky představují nejstarší stavební materiály. Oba byly a jsou užívány na nosné konstrukce staveb. Tento příspěvek ukazuje na spojení obou druhů těchto stavebních konstrukcí u zastřešení a jejich použití v současných podmínkách platných návrhových norem. Ukázány jsou také některé nedostatky v návrhu a provedení a stručně uvedena jsou doporučení pro návrh konstrukcí. Úvodní informace o dřevěných konstrukcích působících na zdivo U […]

Nové normy 08/2018

Dne 8. srpna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2018. VYDANÉ ČSN ČSN EN 16757 (72 3002) kat.č. 505440 Udržitelnost staveb – […]

Požárně zabezpečovací aspekty zateplovacích systémů

Úspora energie a tepla je jedním ze základních požadavků na stavby, které musí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 vyhovovat jako celek zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu jejich stanovené nebo předpokládané životnosti. Stavba proto musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby její spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem […]

Nové normy 07/2018

Dne 4. července 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2018.     ČSN ISO 532-1 (01 1602) kat.č. 505236 Akustika – Metody […]

, ,

Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu

Nároky na požární bezpečnost staveb podobně jako u jiných odvětví průmyslu stále stoupají. Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu, které jsou základním řešením moderních halových objektů, se dnes téměř standardně navrhují s požární odolností. Firem, které mají k dispozici skladby s nějakou požární odolností je k dispozici celá řada. Výsledky těchto požárních zkoušek a navazujících klasifikací se však zásadním způsobem liší. […]

Hydrofilní minerální izolace ve střešních aplikacích

Dnešní urbanizovaná krajina trpí zástupem chyb, kterých jsme se dopustili v historii. Z mnohých jsme si nevzali ponaučení dodnes, což přináší mnoho negativ pro lidský život, ale i udržitelnost obecně. Příčin nalezneme mnoho, maximalizace plochy orné půdy, narovnávání koryt vodních toků či živelné zastavování půdy. Jeden z principů funkcionalismu je návrat přírodě zastavěnou plochu zpět a to formou vegetační střechy. […]

, , ,

Akademie zateplování – webinář online 22. 6.

Zveme vás na webinář dne 22. 6. od 9:00 na téma Ploché střechy; nové varianty skladeb jednoplášťových plochých střech.   Program webináře:     – nové varianty skladeb pro jednoplášťové ploché střechy; – kotvení plochých střech; – vzduchotěsná vrstva v plochých střechách; – souvislosti při navrhování a realizaci jednoplášťových plochých střech; – požární, akustické a tepelné požadavky: jak ovlivňují skladbu […]

Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch

Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch se zaměřením na nutnost provázanosti řešení stavební části a realizace zelené střechy CZ: Příspěvek poukazuje na nutnost provázanosti projektu stavební části s požadavky na vegetační souvrství. Na vybraných příkladech dokumentuje případy, kdy nedomyšlenost řešení stavby se zelenou střechou jako celku může výrazně zkomplikovat instalaci vegetačního souvrství, případně vést […]

,

Asfaltové pásy jako izolace vegetačních střech

Příspěvek se zabývá problematikou asfaltových pásů jako hydroizolace plochých vegetačních střech. Přibližuje vlastní asfaltové pásy do vegetačních střech a metodiku zkoušení odolnosti proti prorůstání kořeny u asfaltových pásů. Dále mapuje současnou situaci v nabídce asfaltových pásů na trhu v České republice a problematiku hydroizolačního souvrství pro ploché vegetační střechy.  1. Pojem vegetační střecha V současné době se ve spojení s označením […]

TOPSAFE – Bezpečná údržba provozních střech

Pod obchodní značkou TOPSAFE dodává společnost TOPWET s.r.o. veškeré systémy pro ochranu osob proti pádům z výšek. Jedná se zejména o záchytné a zadržovací systémy pro individuální ochranu osob, ale také různé prvky kolektivní ochrany – zábradlí a zábrany. Příspěvek se bude zabývat vhodností jednotlivých systémů pro vybrané typy provozních střech. Zvláštní pozornost bude věnována provozním střechám s vegetačním souvrstvím, […]

Nové normy 05/2018

Dne 7. května 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2018. VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 23279 (05 1173) kat.č. 505067 Nedestruktivní zkoušení […]

, ,

TZ – Tip pro lepší bydlení: Podlaha jako základ klidného domova

Bohumín, 26. dubna 2018 – Žijeme v době hlasité. Mít doma klidné a tiché prostředí je dneska k nezaplacení. Hluk zvyšuje stres a může poškodit i naše zdraví. Kvalitní podlahová izolace pomáhá snížit hlučnost v interiérech, a tím zlepšuje spánek, zvyšuje soustředění při učení nebo produktivitu práce. K poklidnějšímu bydlení pomohou izolace z kamenné vlny ROCKWOOL v systému lehké plovoucí podlahy AKUFLOOR®.  Spokojenost člověka souvisí nejen […]

,

Jednoduché hydroizolační řešení komplikovaných detailů systémem Triflex ProDetail

V praxi, a to nejenom při rekonstrukcích, se velmi často setkáváme s detaily, které jsou svým konstrukčním řešením tak komplikované, že je mnohdy prakticky nemožné jejich funkční hydroizolační opracování pomocí standardních technologií – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. V těchto složitých případech je pak vhodným a někdy i jediným možným řešením opracování pomocí hydroizolační stěrky na bázi polymethylmetakrylátu (PMMA) Triflex […]

Ohlédnutí za veletrhem Střechy Praha, který oslavil 20 let ve výborné kondici

To nejlepší z nabídky materiálů pro stavbu a renovace střech viděli návštěvníci jubilejního 20. ročníku veletrhu Střechy Praha ve dnech 8. – 10. 2. 2018 v PVA Expo Praha v Letňanech. Meziročně vzrostla celková obsazená výstavní plocha a veletrh byl do posledního místa zaplněn. Zastoupeny byly všechny druhy střešních krytin, nechyběla rozmanitá nabídka izolací a komplexních zateplovacích systémů, střešních oken a doplňků, vybavení pro řemeslníky, […]

Akademie zateplování – webinář online

Již zítra, tj. 12. 4., proběhne od 8:00 další online webinář z Akademie zateplování na téma Zateplování šikmých střech. Na pořadu dne bude: – vzduchotěsný systém Homeseal (parozábrany, parobrzdy a difúzně otevřené doplňkové hydroizolace) – zásady při navrhování zateplených šikmých střech – zbytečné konstrukční chyby. Tým Akademie zateplování se těší na vás i vaše otázky, které můžete během přímého […]

Nové normy 04/2018

Dne 6. dubna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2018. ČSN EN 62561-3 ed. 2 (35 7605)  kat.č. 504668  Součásti systému ochrany […]

Aktualizované environmentální prohlášení (EPD) o EPS izolacích

V tomto příspěvku bude popsán postup při aktualizaci environmentálních prohlášení o výrobcích (EPD) – konkrétně sedmi různých desek z pěnového polystyrenu a zapojení českých a slovenského výrobce do tohoto procesu, který organizovala evropská asociace výrobců pěnových desek – EUMEPS. Dále bude uvedena srovnávací analýza různých izolantů z Rakouska.  1.   Úvod Proces hodnocení environmentálních deklarací o stavebním výrobku (EPD) vyplývá z povinnosti hodnocení […]

Společně ke konferenci Izolace 2019 – anketa prodloužena

Na našem portále stále probíhá anketa na téma konference Izolace 2019. Rádi bychom vás požádali o názor na konferenci – zjistili, co bychom měli vylepšit, kde bychom měli přidat a kde ubrat. Vyplněním dotazníku zde nám pomůžete připravit konferenci na míru pro vás. Termín pro vyplnění dotazníku prodlužujeme do 30. dubna. V průběhu května provedeme vyhodnocení a o výsledku vás budeme […]

Nové normy 03/2018

Dne 8. března 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2018. VYDANÉ ČSN ČSN ISO 26101 (01 1644) kat.č. 504239 Akustika – Zkušební […]

,

Jaké benefity přináší provozním střešním plášťům parotěsná a nenasákavá tepelná izolace FOAMGLAS®?

Tepelná izolace je zpravidla mechanicky nejslabším článkem střešního souvrství. Ještě ve zvýšené míře to platí o tepelných izolacích v provozních střešních pláštích. Vedle rizika mechanického selhání v tlaku může u tepelných izolací těchto střech docházet k výraznému zhoršování jejich tepelně izolačních vlastností v čase, aniž by s tím bylo předem počítáno. Tepelněizolační vlastnosti se zhoršují nejen přítomností nakondenzované vlhkosti (neboť u provozních střech […]

,

Základní možnosti sanace pojížděných střešních plášťů

1 Úvod Při své odborné činnosti se často setkáváme s pojížděnými střešními plášti, které jsou již po relativně krátkém časovém úseku od uvedení do provozu v problematickém, někdy až v havarijním stavu. Podle závažnosti a rozsahu vyskytujících se poruch navrhujeme pro daný střešní plášť nejvhodnější způsob sanace. Každý střešní plášť vyžaduje individuální posouzení. Vždy je třeba dbát na přínos […]

Supervize v procesu přípravy a realizace střech

Abstrakt Hlavní téma pro 19. ročník konference je „Provozní střešní pláště a další problematika plochých střešních plášťů, vč. poruch, ke dnešnímu stavu poznání“. Jednou z možností, jak zvyšovat kvalitu prací na střešních konstrukcích, je dosáhnout zavedení „supervize v procesu přípravy a realizace střech“. Cílem supervize musí být vyšší uspokojení z práce, dosažení její vyšší kvality a efektivity. Supervize tak může představovat důležitou […]

Anketa aneb společně ke konferenci Izolace 2019

Sotva skončila letošní konference, ze které máme dobrý pocit, rodí se nám v hlavě myšlenky na konferenci další, jubilejní… Než začneme pracovat na obsahu, přemýšlíme o tématu, o přednášejících, které oslovíme. Rádi bychom připravili konferenci, která bude mít smysl, pomůže vám zodpovědět na vaše otázky a ještě vám podá nové informace.  Zajímá nás váš názor, názor na to, zda […]

Osobnost střechařského oboru

Ocenění Osobnost střechařského oboru, které pořadatel veletrhu Střechy Praha uděluje od roku 2014 (nyní tedy po páté), získala Ing. Alena Georgiadisová. Ocenění se předávalo na slavnostním galavečeru. Paní Alena zasvětila svůj profesní život popularizaci střechařského řemesla. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Střechy-Fasády-Izolace, který vychází v ČR a SR již od roku 1994. Připravuje poutavé reportáže o pokrývačském, tesařském i klempířském […]

Nové normy 02/2018

Dne 8. února 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2018. ČSN EN 16783 (72 7250)  kat.č. 504175  Tepelněizolační výrobky – Pravidla produktové […]

,

Vývoj prevádzkových – účelových striešných plášťov v priebehu dejín

Anotácia V príspevku je venovaná pozornosť historickému vývoju a aktuálnym vybraným problémom vrstiev strešných plášťov prevádzkových – účelových plochých striech. Po stručnom dejinnom vývoji je prezentované delenie týchto plochých striech. Následne sú uvedené skladby terás, pojazdných plochých striech a vegetačných striech. Pri návrhu skladby prevádzkových – účelových plochých striech by sa mali dodržiavať určité zásady, ktoré sú […]

,

TOPWET – Navrhování odvodnění plochých střech v praxi

Střešní vpust je při letmém pohledu na plochou střechu jen nepatrnou částí. O to více se jedná o důležitý detail a místo kde se soustředí veškerá voda z celé ploché střechy.  Při dodržení pár základních zásad můžeme předejít celé řadě chyb. Příspěvek je zaměřen na základní zásady pro odvodnění plochých střech. Jak z hlediska jejich správného návrhu, tak jejich provádění. […]

Jubilejní veletrh STŘECHY PRAHA s bohatým programem

Srdečně Vás zveme k návštěvě 20. ročníku největšího středoevropského veletrhu pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA. Uvidíte širokou nabídku střešních materiálů, střešních oken a doplňků, nosných konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí i strojů. Nabídku doplní další vystavovatelé z oblasti úsporného bydlení a světa dřevostaveb. Prezentovat se zde bude bezmála 300 společností. KDY: 8. – 10. 2. 2018, denně 10–18 h (v sobotu do […]