Konference DEFEKTY BUDOV 2021

/autor: /

Po roční odmlce se lze vrátit k pořádání tradičních akcí, takže se můžete těšit na již 13. ročník konference Defekty budov 2021. Konat se bude 18. listopadu 2021 v Českých Budějovicích. Pořadatelem je Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Konference svým obsahem naváže na předcházející úspěšné ročníky a opět se bude věnovat především vadám a poruchám staveb i jednotlivých konstrukcí, a jejich následným sanacím a rekonstrukcím. Specifický pak letošní ročník bude svým zaměřením na monitoring a diagnostiku v této oblasti. S tím úzce souvisí problematika digitalizace ve stavebnictví, jejíž význam se naplno projevil v loňské kovidové pauze.

Mimo jiné zde zazní i přednášky připravené už pro loňský ročník, které bohužel nebylo možno odprezentovat. Jejich obsah ale neztratil nic na své aktuálnosti, takže si je budete moci poslechnout letos.

Program konference:

Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb

Přednášející: plk. Ing. Milan Brabec (HZS České Budějovice)

BIM

Přednášející: Ing. Petr Matyáš (předseda czBIM a buildingSMART ČR)

BIM v praxi

Přednášející: Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. (Metrostav, a.s.)

Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry

Přednášející: Ing. Ivan Misar, Ph.D. (A.W.A.L. s.r.o.)

Detekce vlhkosti pomocí systému HUM-ID

Přednášející: Ing. Zdeněk Borecký (SFS intec s.r.o.)

Lokalizace netěsností pod napětím

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypal (RNTK expertní kancelář s.r.o.)

Termodiagnostika staveb

Přednášející: Ing. Jan Klečka (Metrostav, a.s.)

Data z výšky aneb Využití dronů k termodiagnostice

Přednášející: Ing. Simone Horáková (Check.Land s.r.o., TELINK, spol. s r.o.)

Diagnostika dřevěných konstrukcí

Přednášející: Ing. Michal Kloiber, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Oddělení diagnostiky a konzervace památek)

Vzduchotěsnost bytu se železobetonovými obvodovými stěnami

Autor: Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., přednáší: Jiří Všohájek (Atelier DEK, Stavebniny DEK a.s.)

Měření deformací

Přednášející: Ing. Robert Šinkner, MBA, Ing. Ivan Tureček (TKP geo)

Vlhkost a plísně jako výzva pro vývoj materiálů aneb Inovativní materiály pro moderaci vlhkosti a zamezení růstu plísní v interiéru

Přednášející: Ing. Jan Fořt, Ph.D. (VŠTE České Budějovice)

Konference je možností prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém spektru stavebnictví, a to v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost atd.). Jedná se o propojení teoretické složky (vědy a výzkumu) s poznatky praxe.

Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktických řešení v oblasti stavebnictví a architektury, s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Po skončení konference budou odpřednášené příspěvky uveřejněny na těchto webových stránkách Izolace.cz.

Bližší informace najdete na http://defektybudov.vstecb.cz/