KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2022 UŽ BRZY!!!

/autor: /

 

Letos již počtrnácté se 24. listopadu 2022 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov.

Letošní ročník bude specificky zaměřen na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. Program konference je rozdělen do tří bloků:

Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou

– Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi

– Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů

Druhý blok přednášek je připraven ve spolupráci se Sdružením výrobců pro ploché střechy (http://www.systemovaplochastrecha.cz/), jehož členové zajišťují část přednášek.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz, Izolace.cz a Konstrukce.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.

Program konference:

I. Blok: Úvod do problematiky a fotovoltaické systémy na šikmých střechách

1. Fotovoltaické systémy v kontextu dalších zdrojů el. energie a povolovací procesy v rámci instalace fotovoltaických systémů

Blerand Osmani (Erdenergie s.r.o.)

2. Fotovoltaické systémy – základní přehled

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární Asociace)

3. Kotvení fotovoltaických panelů na drážkovanou plechovou krytinu

Ing. Martin Link (Rheinzink ČR s.r.o.)

4. Fotovoltaika na střechách se skládanou keramickou krytinou

Mgr. Daniel Frejvald (Wienerberger s.r.o.)

II. Blok: Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi

5. Konstrukční systémy fotovoltaiky na stávajících a nových plochých střechách

Blerand Osmani (Erdenergie s.r.o.)

6. Způsoby instalace fotovoltaických systémů z pohledu realizační firmy

Pavel Rybníček, Dis. (Izolex Moravia, spol. s r.o.)

7. Odvodnění, záchytné systémy a prostupy na střechách s FV

Jan Dvořák (Topwet s.r.o., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

8. Problematika přitížení střechy z TR plechu FV panely. Tenkostěnné výztuhy v TR plechu pro prostupy s požární odolností

Ing. Miloš Lebr, CSc. (Kovové profily s.r.o., přidružený člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

9. Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce a střešní skladby

Ing. Tomáš Gajdzica (Ejot CZ, s.r.o., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

10. Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců povlakových krytin

(Ing. Ivan Kučera, Fatra, a.s., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

11. Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců povlakových krytin

(Ing. Petr Jůn, Axter CZ, s.r.o., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

12. Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců tepelných izolací

(Puren s.r.o., Ing. arch. Luděk Kovář, člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

13. Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců tepelných izolací

(Rockwool, a.s., Halina Kučerová, člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)

III. Blok: Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů

14. Zkušenosti s fotovoltaickými systémy na plochých střechách

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D. (ČVUT Fakulta architektury, Praha)

15. Diagnostika fotovoltaických systémů pomocí termokamery

Ing. Anna Mikešová Korbářová, Ph.D. (W-Technika group s.r.o.)

16. Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární Asociace)