Konference Izolace 2022 v březnu (ne v únoru, bohužel)

/autor: /

… a bez doc. Kulhánka (bohužel)

Na tomto místě bych rád připomenul, že před rokem nás opustil doc. Ing. František Kulhánek, CSc., který byl neodmyslitelně spjat s konferencí Izolace. Navíc mnohé z dnešních odborníků učil. Osobně jsem měl to štěstí, že jsem s ním mohl v minulých více než dvaceti letech spolupracovat. S vděčností vzpomínám a vím, že nejsem sám.

Zleva Ivan Misar, Jozef Oláh, Marek Novotný a František Kulhánek

Omikron (doufám, že nebudou následovat další blbá řecká písmenka) nám komplikuje život a je nutno hledat cesty, jak z této situace ven. Jak fungovat pokud možno normálně.

Nedávná doba byla spojena s kontaktními i distančními akcemi, podle toho, jak se vyvíjela celková situace. Tímto poučeni jsme další ročník konference Izolace 2022 připravili úplně jinak. V záloze je jakási obojživelná verze, tj. distanční konference formou webináře i kontaktní konference klasického formátu, tradičně ve spojení s výstavou Střechy Praha 2022.

Jako organizátoři konference Izolace jsme v minulých letech získali mnoho zkušeností, takže máme prověřené koncepce, které přinášejí maximální informační efekt v kombinaci s akceptovatelnou organizací. Právě díky tomu jsme pro letošní ročník mohli připravit úplně jinou strukturu přednášek. Využíváme přitom i novou situaci rozvoje sekce povlakových izolací v Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, kam se minulý rok přiřadili i izolatéři, coby pokrývači povlakových izolací.

Letošní konference bude chudá na přednášející. Zato bude bohatá na čas, který budou mít přednášející na své příspěvky. To jim umožní se problematiky nejen lehce dotknout, ale zcela se do ní ponořit a vysvětlit ji opravdu důkladně. Nově bude obsah rozdělen do dvou protikladných bloků – s informacemi negativními a pozitivními.

Odstrašující negativní informace budou představovat příspěvky:

  • Vady a poruchy hydroizolací střešních plášťů s povlakovými izolacemi (Marek Novotný )

Komplex informací souvisejících se současným stavem izolací na českém trhu, zejména pak s nejčastějšími vadami a poruchami, a to i z pohledu legislativy, resp. znalce. Příspěvek bude navazovat na právě vydané knihy o vadách a poruchách hydroizolací (obr. dole).

  • Defektoskopie a zkoušení vodotěsných izolací plochých střešních plášťů (Jan Plachý)

Příspěvek bude dokumentovat stav současných defektoskopických metod se všemi podrobnostmi.

Motivující pozitivní informace budou reprezentovány následujícími příspěvky:

  • Pravidla pro provádění… (Cech KPT ČR, spolek)

Celá pozitivní část bude patřit reedici uznávané cechovní tzv. „modré knihy“, připravované na  letošní rok. Bude se zabývat technologickými pravidly pro provádění střech s povlakovými izolacemi a bude současně doplňovat ČSN 73 1901 o definice provádění střech.

  • Teorie konstrukčních detailů a příklady konkrétních komplikovaných detailů (Miloš Rehberger)

Tento příspěvek na příkladech ukáže směr navrhování konstrukčních detailů s ohledem na jejich základní teorii. Velmi zajímavý jistě bude detail návaznosti izolačního systému střech na izolační systém fasád, resp. lehkých obvodových plášťů. Jde obvykle o to nejsložitější, s čím se lze na stavbách setkat.

Co dál?

V souladu s avizovaným tématem konference „Konstrukční detaily v obálce staveb“ jsme požádali nejvýznamnější výrobce a dodavatele jednotlivých dominantních komponentů pro střešní pláště o příspěvky. Zaměřeny budou nekomerčně a budou se věnovat technickému řešení hydroizolací a hydroizolačním systémům střešních plášťů s povlakovými izolacemi.

  • Axter CZ (Petr Jůn)

Přednáška představí francouzskou filosofii technického řešení hydroizolací, zejména v plochých střechách, a to zejména na asfaltové bázi. Francie je totiž kolébkou moderních modifikovaných asfaltových hydroizolací.

  • Bauder (Hubert Ertelt)

Přednáška představí německou školu izolací, orientovanou nejen na asfaltové hydroizolace, ale též na fóliové hydroizolace.

  • Fatra (Libor Bednář)

Přednáška představí českou školu izolací se zaměřením na fólie. Fatra patří ke stálicím mezi hydroizolacemi na českém trhu.

  • Guardian (Josef Frodl)

Přednáška o mechanickém kotvení ukáže, jaká jsou pro jeho aplikaci pravidla a jak by se mělo provádět.

  • TopWet (Martin Pánek)

Přednáška představí filosofii konstrukčních detailů u prvků, které firma vyrábí.

Představený program potvrzuje již zmiňovanou inovaci, že na jednotlivé přednášky bude více času než obvykle. Vystoupení odborníků v obecné rovině budou trvat 60 až 90 minut, pro výrobní firmy bude prostor menší, 45 až 60 minut. V obou případech jde o dostatečný čas na zevrubné probrání jednotlivých témat.

Opustili jsme tedy obvyklý konferenční koncept průletu informacemi, kdy se přednášející střídají jak na orloji. Namísto toho jim poskytneme dostatečný prostor na probrání jednotlivých témat a diskuzi s návštěvníky konference. Věříme, že se nám podařilo v programu vypíchnout ta nejzajímavější témata. Když navíc dostanou pro prezentaci dostatečný prostor, tak by měli návštěvníci z konference odcházet spokojeni.

Při sestavování programu jsme vycházeli z konzultací s odborníky a lidmi z praxe, tak, abychom pokryli současná palčivá témata v oblasti izolací a střech s povlakovými krytinami. Přesto se nevyhýbáme úpravám a možným doplněním. Každý, komu leží na srdci profit oboru a měl by k obsahu konference co dodat, je vítán. K tomu účelu je plně k dispozici odborný garant konference Ing. Marek Novotný, PhD., na tel. +420 724 258 500 (resp. na e-mailu: marek.novotny.izolace@email.cz).

Titulní stránky právě vydaných knih o poruchách vodotěsných izolací střech s povlakovými izolacemi

Těšíme se vás 3. března na výstavišti PVA EXPO v pražských Letňanech na 23. konferenci Izolace 2022.

Přijměte prosím naše rozhodnutí o posunu akce do březnových dní s pochopením. Je zapříčiněno maximální snahou vyhnout se období kovidových restrikcí a mít šanci pořádat konferenci tradiční formou s možností se osobně setkat. Více informací a aktualit najdete na www.izolace.cz.

Ing. Marek Novotný, PhD.

Odborný garant konference Izolace 2022