Program konference DEFEKTY BUDOV 2022

/autor: /

Letos již počtrnácté se 24. listopadu 2022 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Pořádá ji Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Letošní konference navazuje na sérii předcházejících ročníků, zaměřených především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Specificky bude zaměřena na solární energetiku.

Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně proměňuje. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. Její program je rozdělen do tří bloků:

– Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou

– Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi

– Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem a také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/. Přihlášky je možné zasílat do 10. 11. 2022. Zájemci o firemní prezentaci či reklamu v předsálí se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 1. 11. 2022.

 

Program konference:

Blok – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY NA ŠIKMÝCH STŘECHÁCH SE SKLÁDANOU KRYTINOU

1. Fotovoltaické systémy – základní přehled a legislativa

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární Asociace)

2. Fotovoltaické systémy na střechách se skládanou keramickou krytinou

Mgr. Daniel Frejvald (Wienerberger s.r.o.)

3. Kotvení fotovoltaických panelů na drážkovanou plechovou krytinu

Ing. Martin Link (Rheinzink ČR s.r.o.)

 

Blok – FOTOVOLATICKÉ SYSTÉMY NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH S POVLAKOVÝMI IZOLACEMI

1. Konstrukční systémy fotovoltaiky na stávajících a nových plochých střechách

Blerand Osman (ErdEnergie s.r.o.)

2. Požadavky na stavební povolení v rámci instalace fotovoltaických systémů

Bc. Petr Hanák (ErdEnergie s.r.o.)

3. Způsoby instalace fotovoltaických systémů z pohledu realizační firmy

Pavel Rybníček, Dis. (Izolex Moravia, spol. s r.o.)

4. Problematika přitížení střechy z trapézového plechu FV panely. Tenkostěnné výztuhy v trapézovém plechu pro prostupy s požární odolností

Ing. Miloš Lebr, CSc. (Kovové profily s.r.o.)

5. Upevnění trapézového plechu jako nosné konstrukce a střešní skladby

Ing. Tomáš Gajdzica (Ejot CZ, s.r.o.)

6. Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců povlakových krytin

Ing. Ivan Kučera (Fatra, a.s.) a Dr.-Ing. Petr Jůn (Axter CZ, s.r.o.)

7. Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců tepelných izolací

Ing. arch. Luděk Kovář (Puren s.r.o.), Halina Kučerová a Petr Epstein (Rockwool, a.s.)

 

Blok – ZKUŠENOSTI, DIAGNOSTIKA A BEZPEČNOST FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

1. Zkušenosti s fotovoltaickými systémy na plochých střechách

Doc. Ing. Matek Novotný, Ph.D. (ČVUT FA Praha)

2. Diagnostika fotovoltaických systémů pomocí termokamery

Ing. Anna Mikešová Korbářová, Ph.D. (W-Technika group s.r.o.)

3. Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární Asociace)

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.