Studium na všech úrovních škol

/autor: /, ,

Považuji všechny formy učení za velmi důležité, a to v jakémkoliv věku a v jakékoliv úrovni. Bohužel, v našem vzdělávacím procesu jsou docela značné díry, které snižují kvalitu učení a co hůře, v některých oblastech ho dokonce úplně ignorují. 

Učení praktické, učení teoretické

Ani jedna varianta nemůže spolehlivě fungovat bez druhé. To znamená, že ti, kteří realizují izolace a izolační systémy na stavbách, by měli mít určité množství technických informací, aby věděli, co je vhodné a co je nevhodné. Naopak ti, kteří izolace technicky řeší, by měli projít základními ukázkami, jak se co dělá, a pokud možno, si to taky vyzkoušet. Pak by nenavrhovali věci, které nejsou proveditelné.

V současné době máme k takovému systému daleko. Mohu soudit v oblasti učebních oborů, kde obor izolatér už desítky let nefunguje, a ti, kteří se tomuhle řemeslu v současné době věnují, mají grify jen okoukané. Netvrdím, že špatně, ale chybí jim bazální technické znalosti. Není to jejich chyba, je to chyba systému, který v rámci učebních poměrů má problém realizovat rekvalifikace, které by tento hendikep odstranily.

Má zkušenost pedagoga na vysoké škole praví, že mám velmi rád absolventy průmyslovek. Mají základní technické znalosti, mnohdy velmi dobré, a jsou schopni lépe absolvovat odborné předměty než gymnazisté. Ti zase mají výhody v matematice a deskriptivní geometrii, oproti tomu základy stavebnictví dohánějí, jak se dá. Myslím, že by bylo vhodné jim pomoci nějakým základním kurzem stavebnictví, kde by se seznámili se základy a názvoslovím, tak, aby měli ulehčené pochopení předmětů, které jim následně vykládáme.

V dalším studiu bych považoval za důležité, aby naši studenti dostali informace potřebné pro praktický život. Aby alespoň trochu poznali realitu stavby a jednotlivých řemesel. Ono to vypadá jinak na stavbě než na papíru.

Nicméně, mám od svých studentů občas seminární práce, které jsou pro mne zajímavé, a osobně moc oceňuji jejich kreativitu. Ta je patrná z přiloženého obrázku, kdy tématem seminární práce bylo srovnání jednotlivých skládaných krytin. Podotýkám, že se blížilo léto a otázka evokovala tuto odpověď. Za takovéto seminární práce jsem vždy vděčen.

Obr. – Krytina plážová (závěrečná stránka ze seminární práce Alexandry Sypeňové/PS V – 2018/2019 o krytinách)

Nicméně člověk by se měl vzdělávat pořád, a proto je zde řada různých možností. Závisí pouze na každém, co si vybere. Velmi zajímavé webináře pořádá ČKAIT (Termínová listina | ČKAIT (ckait.cz)), kde jsou uvedeny semináře, webináře a vše ostatní, co patří do celoživotního vzdělávání.

Další variantou vzdělávání je i konference Izolace 2022, která se bude konat 03. 03. 2022 v rámci veletrhu Střechy Praha 2022. Náplní konference budou současné informace o vodotěsných izolacích určených k izolacím střech, ale i další komponenty, které dělají střechu střechou a navíc dlouhodobě funkční.

Jedním z významných kroků, které budou součástí jednotlivých příspěvků, bude i přehled dokumentace, která se k daným tématům vztahuje. Všichni přednášející představí svoji informační strukturu a budou navigovat posluchače ke správnému cíli při bloudění po internetu, aby se eliminovalo bezcílné brouzdání kyberprostorem, které neumí odfiltrovat nesmysly.

V mém životě je spousta učení a z toho pramení zajímavé zážitky. Při jedné zkoušce mi bylo řečeno: „Pane doktore nevím, ale vygooglím Vám to.“ To mne velmi zaujalo a připravil jsem si přednášku „Chyby v podkladech získaných z internetu“. Na jednom detailu jsme potom při přednášce našli 17 nepřesností nebo dokonce vad. Takže googlit se dá, ale velmi opatrně!!!

Program konference by měl posluchače nasměrovat na to, co je korektní a není rizikové. Protože program konference není nahuštěn, tak jako to bývalo v minulých letech, tak bude čas i na dotazy.

Dámy a pánové, přátelé, kamarádi!

Přijďte nás podpořit na konferenci Izolace 2022 (3. 3. 2022) – je to potřeba!!!