Veletrh Střechy Praha posunut na březen

/autor: /

Vzhledem k aktuální pandemické situaci a s cílem připravit co nejlepší podmínky pro bezproblémový průběh souboru veletrhů se vedení společnosti Střechy Praha rozhodlo posunout termín konání souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha na 3. – 5. 3. 2022.

Organizátoři věří, že v březnovém termínu proběhne plnohodnotný veletrh v odpovídající kvalitě s velkým zájmem návštěvníků. Jejich snahou je, v co největší míře umožnit tradiční setkání výrobců, dodavatelů, projektantů, zástupců realizačních firem, státní a obecní správy, studentů a široké veřejnosti. A zachovat současně společenský aspekt události, kterou vystavovatelé a návštěvníci využívají pro obchodní i přátelská setkání se svými dlouholetými obchodními partnery.

Do nového termínu se přesouvají i souběžné akce For Pasiv, For Wood a For Therm, takže se nic nemění na tomto souběhu, který byl vždy špičkovým veletržním projektem s výbornou účastí odborné i široké veřejnosti.