A.W.A.L. s.r.o.

Fax: +420 224 317 681

Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Houdková
info@awal.cz
+420 737 215 511

Expertní a projektová kancelář – stavební izolace a stavební fyzika. Projekty, posudky, návrh, poradenství, dozory a odborný software.

Držitel certifikátu managementu kvality ISO 9001:2008, držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 – Laboratoř akustiky a osvětlení, autorizovaný distributor měřicích přístrojů Tramex.