AG PLASTICS s.r.o.

Kontaktní osoba:
Ing. František Chlada
frch@agplastics.cz
+420 725 562 505

AG.Plastics                                       Střešní
světlíky

 

Firma
AG.Plastics
je již více než 50 let výrobcem s širokým
sortimentem plastových výrobků pro
celé odvětví stavebnictví. Jako rodinný podnik, rozvíjí trvalou expanzi. Je
jedničkou na trhu v Belgii a má pevné postavení i
na trhu v mnoha evropských zemích. Realizuje obrat ve výši 70 milionů eur s
přibližně dvěma sty zaměstnanci. V současné
době připravuje výstavbu výrobního závodu v České republice
v Milovicích, kde na ploše pozemku 16 500 m
2 bude postupně
postaveno cca 8 000 m
2
výrobních a skladovacích hal.

AG
Plastics má tři divize: Střechy – Zimní zahrady – Transparentní desky.

Hello daylight – Ahoj denní světlo – je
moto, kterým je udáván směr rozvoje firmy. Hlavní činností tedy je vyrábět
výrobky určené k prosvětlení interiérů.

Skylux®
jsou
bodové světlíky, které
firma nabízí ve 180 různých velikostech ve více než 10 000 možných kombinací.
Kopule světlíků jsou akrylátové (PMMA) nebo polykarbonátové (PC) odolné proti
vloupání ve tvaru oblouku nebo pyramidy v barvě čiré nebo opál s možností
úpravy proti prohřívání (HEATSTOP). Jedno, dvou, tří, čtyř nebo dokonce pěti
vrstvé kopule nám určují tepelně technické vlastnosti světlíku.

http://www.architectenweb.nl/Bin/Products/201307/167526.jpgFirma AG
Plastics dále nabízí kopule EP (Energy Profit), které ještě vylepšují tepelně
technické vlastnosti. Jejich skladba v sobě obsahuje polykarbonátovou
desku tloušťky 10 mm nebo 16 mm profilovanou do tvaru kopule. Hodnota
součinitele prostupu tepla je například u typu EP16 U
g = 0,85 W/m2.K.
Ve spojení s typem světlíku Skylux® WINDOW je hodnota součinitele prostupu
tepla dokonce U
g = 0,51 W/m2.K.


Skylux® WINDOW je typ
světlíku, který firma AG Plastics nabízí pro použití zejména v obytných interiérech,
kde působí vzhledově velmi kompaktně a funkčně stejně jako prosklené okno. Nová
konstrukce rámu umožňuje umístit elektricky ovládaný řetězový pohon pro
otevření světlíku uvnitř rámu a není tedy umístěn na manžetě, kde by působil
rušivým dojmem. V kombinaci s konkrétní manžetou může celý světlík
Skylux® WINDOW dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla až U
t =
0,72 W/m
2
.K.

Těsnění otevíracích rámů bodových střešních světlíků Skylux® je
tvořeno tzv. koextrudovanou vrstvou měkčeného PVC, která je přímo protlačována
společně s rámem z tvrzeného PVC (tedy je přímou součástí) a tím
zajišťuje dokonalé utěsnění světlíků.

 

 

Součástí
každého světlíku je manžeta, kterou firma AG Plastics nabízí v několika
provedeních a to manžety PVC, polyesterové a ocelové. Ocelové manžety převážně
pro použití v průmyslových objektech jsou modulově ve výškách od 150 mm do
500 mm zateplené, nebo bez zateplení. Ocelovou manžetu lze vyrobit i
v kruhovém provedení stejně jako manžetu polyesterovou. Ty se vyrábí
taktéž modulově ve výškách 150 mm, 300 mm a 500 mm. Pro zlepšení tepelně
technických vlastností je vyráběna polyesterová manžeta 300 mm vysoká
v tloušťkách 60 mm nebo 100 mm.

Nejčastěji používané
manžety jsou manžety PVC, které svou konstrukcí několika komor mají vynikající
hodnoty součinitele prostupu tepla. Zde se nabízí několik možností provedení.
Standardní kolmé a šikmé v závislosti na použití a návrhu velikosti
prosvětlení prostoru interiéru.

 V návaznosti na dlouholeté působení na
trhu firma AG Plastics připravila manžetu typu PVC 35/30 určenou pro rekonstrukce.
Manžeta PVC 35/30 je konstrukčně sestrojena tak, aby bylo možno provést
rekonstrukci střešního pláště bez vybourání (výměny) stávajícího světlíku. Tato
manžeta se umístí nad stávající světlík, ze kterého se odmontuje pouze vrchní
kopule. Následně se provede napojení vnitřního ostění mezi stávající manžetou a
novou manžetou PVC 35/30. Kompaktnost systému Skylux® umožňuje na manžetu
umístit všechny nabízené systémy otevírání, nebo kopuli namontovat pouze fixně.

Firma AG.Plastics je společností s největší skladovou zásobou světlíků v Evropě,
která nyní posiluje svou základnu v České republice.

 

Na
velkých stavbách jsou však potřeba větší prosvětlovací celky. Zde firma AG
Plastics vyvinula svůj vlastní systém. Jedná se o
pásové světlíky, které jsou sestaveny buď
z polyesterových desek, nebo z polykarbonátových desek
s konstrukcí z hliníkových profilů.

Pásový světlík
z polyesterových desek, které jsou profilované do tvaru trapézu, je pro
jejich celkovou stabilitu samonosný. Jednotlivé desky se vzájemně překrývají a
tím tvoří nekonečný pruh o maximální šířce 4m (6m v případě tvaru vysoké
vlny). Světlík je na každé straně ukončen polyesterovým čelem, které má svou
horní hranu profilovanou ve stejném tvaru trapézu. Jeho ukončení je tedy velmi
snadné. Pásový světlík z polyesterových desek je velmi oblíbený pro svou
jednoduchost a nízké pořizovací náklady. Pro zlepšení tepelně technických
vlastností se systém zdvojuje, nicméně se však používá převážně
v prostorách méně náročných na tepelné ztráty.

Pásové světlíky
z polykarbonátových desek se již vyznačují lepšími tepelně technickými
parametry, kde například v systému EP 16 je hodnota součinitele prostupu
tepla U
g = 0,95 W/m2
.K. Při použití zdvojeného systému
polykarbonátových desek systém splňuje ty nejnáročnější požadavky stavby.             

 

Obě varianty pásových
světlíků mají zvedací mechanismus, který slouží nejen pro ventilaci (větrání)
objektů, ale je CE certifikovaný jako systém RWA odvod kouře a tepla. Protože
se systém vyrábí jako elektricky ovládaný umožňuje sloučení obou funkcí
dohromady. Jeho výhody tedy spočívají v možnosti větrání, i když je prioritně
instalován jako RWA systém. Následně při planém poplachu se při resetování
poplachu systém sám automaticky uzavře. Není tedy potřeba systém manuálně
nastavovat jako v případě pneumaticky ovládaného systému.        

Unikátní na tomto systému
může být, i fakt, že při zvednutí celého pásu světlíku, nastává při proudění
vzduchu pod tímto pásem takzvaný Venturiho efekt a tím se násobí vztlakové síly
při odvětrávání. S tím však norma pro ZOTK neuvažuje (není tedy možné
s tímto efektem pro ZOKT počítat). Při použití systému pro větrání je
možno s tímto efektem uvažovat a bude docházet k rychlejší výměně
vzduchu.

 

Tak
jako u bodových světlíků je i u větracího systému pásových světlíků vložené
celoobvodové těsnění. Tím se dále zlepšují tepelně technické parametry.

 

Firma
AG Plastics je schopna na každý projekt poskytnou to správné variantní řešení,
které uspokojí každého zákazníka ať už variantou úspornou, nebo tou
nejmodernější technologií.
            

Ing. František Chlada

                                                                                  Sales
support manager

                                                                                  www.skylux.cz