Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

Kontaktní osoba:
Ing. Marcela Bosáčková
bosackova@asociaceakustiky.cz


Asociace Akustiky je nezisková organizace, která


podporuje právo uživatele stavebního díla v duchu definice…

…stavba
musí být navržena a postavena takovým způsobem,

aby
hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby

byl
udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát,

odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.