Ministerstvo pro místní rozvoj

Fax: +420 224 861 333

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcechregionální politiky,
politiky bydlení,
rozvoje domovního a bytového fondu,
nájmu bytů a nebytových prostor,
územního plánování,
stavebního řádu,
vyvlastnění,
investiční politiky,
cestovního ruchu,
veřejné dražby a realitní činnosti,
pohřebnictví.