Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

Kontaktní osoba:
Monika Najmanová

STOP je zájmové sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek. Snaží se přispět ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru.

STOP pořádá semináře, kde na vybraná témata přednášejí odborníci různých profesí, vydává vlastní odborné publikace a zpřístupňuje závěry, doporučení a stanoviska z odborných setkání.