Ateliérová tvorba – Skladby a detaily plochých striech

Josef Oláh, Stanislav Šutliak, Rastislav Ingeli

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rozsáhlý soubor technických řešení, včetně konstrukčních detailů, které slouží jako podklad pro studium v rámci STU Bratislava, ale je vhodný prakticky pro všechny typ škol, kde se vyskytuje stavebnictví a zejména střechy.

Ke kopírování:

OLÁH Josef, ŠUTLIAK Stanislav, INGELI Rastislav, Ateliérová tvorba – Skladby a detaily plochých striech, Slovenská technická univerzita, 1. vyd. Bratislava, 249 s. ISBN 978-80-227-4404-1