Požární ochrana 2019

4. 9.–5. 9.

XXVIII. ročník mezinárodní konference

⊙ VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

STATIKA A TECHNOLOGIE

17. 9.–18. 9.

odborná konference

⊙ Fakulta stavební, VUT v Brně

CADfórum 2019

17. 9.–18. 9.

16. ročník odborné konference

⊙ hotel Avanti

FOR ARCH

17. 9.–21. 9.

stavební veletrh

⊙ PVA EXPO PRAHA LETŇANY

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování

18. 9.–20. 9.

22. ročník odborného semináře

⊙ Horský hotel Sepetná Ostravice

DEFEKTOSKOPIE 2019

5. 11.–7. 11.

49. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

⊙ Clarion Congress Hotel České Budějovice

Konstrukce 2019

7. 11.–7. 9.

konference

⊙ hotel Lions, Nesuchyně

Zakládání staveb Brno

11. 11.–12. 11.

47. konference se zahraniční účastí

⊙ Orea, hotel Voroněž

STRECHY 2019

19. 11.–20. 11.

26. Bratislavské sympozium

⊙ Hotel Bratislava