Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – pro změnu rodinný dům. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – oblouková střecha. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází…

Provozní střechy jsou velmi důležitou součástí architektury a měst

Provozní střechy jsou velmi důležité a mnohdy také velmi pěkné. Z hlediska využití prostoru je žádoucí, aby se provozní střechy staly standardem řešení střešních plášťů, a to zejména ve městech. Městské plochy,…

Večerní procházka Prahou

,
Také při procházkách Prahou, a to i její historickou částí (titulní obrázek zachycuje pohled na Strahovský klášter), je možné identifikovat vady a poruchy z hlediska vodotěsnosti. Tedy přesněji, poruchy ochrany stavebních…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V.

,
Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště průmyslové haly. Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem.…

Konference Izolace 2022 v březnu (ne v únoru, bohužel)

... a bez doc. Kulhánka (bohužel) Na tomto místě bych rád připomenul, že před rokem nás opustil doc. Ing. František Kulhánek, CSc., který byl neodmyslitelně spjat s konferencí Izolace. Navíc mnohé z dnešních odborníků…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu - detaily Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií,…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu (tedy terminálním stavu). Anotace: Stříkané polyuretany…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace administrativní budovy. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany. Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – asfaltové oxidované pasy na typickém paneláku, tedy na betonovém podkladu

Anotace: Oxidované asfaltové pasy byly několik desetiletí významnou částí hydroizolační techniky. Od začátku devadesátých let byly postupně vytlačeny modernějšími hydroizolačními materiály. Nicméně jsou součástí…

Katalog tvrdých krytin na šikmé střechy

,
Antonín Parys Anotace: Kniha shrnující oblast tvrdých skládaných krytin na šikmé střechy roku 1999 na Českém stavebním trhu. Jedná se o katalog, který se zabývá skládanými krytinami, tak jak to odpovídá současně…

Izolatérská historie – akrylátové izolace úplně beze všeho, bez minerálního vsypu a bez výztužné vložky

,
Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace. Jejich první aplikace byly bez výztužných vložek a bez ochranného…

Konstrukční řešení dilatace rampy s přímo pojížděnou izolací PMMA

,
Anotace: Dilatační uzávěry jsou snad nejkomplikovanějším konstrukčním detailem a zejména u přímo pojížděných konstrukcí – ramp, střešních parkovišť. Expansion joints are perhaps the most complicated construction…

Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem – plocha a detaily

Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, kryté minerálním vsypem, které jsou uvedeny v následujícím…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – asfaltové oxidované pasy a pěnový polystyrén (nestabilizovaný)

Anotace: Deformace podkladních vrstev pod jakoukoliv hydroizolací má velmi destrukční vliv na vodotěsnost této hydroizolace. Nestabilizované pěnové polystyrény byly jedním z těchto nestabilních podkladů. Důsledky jsou patrné…

Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem

,
Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, kryté minerálním vsypem, které jsou uvedeny v následujícím…

Historie izolací v Čechách a na Slovensku – sjíždění asfaltových oxidovaný pasů

Anotace: Historie nám přinášela různé typy hydroizolací, těmi historicky nejdůležitějšími byly oxidované asfalty, v tomto případě ve formě natavitelných pasů. Jejich životnost a funkčnost byla omezená. Jedním z důvodů…

Historie izolací v Čechách a na Slovensku – Reflexol  (reflexní nátěr)     

  Anotace: Historie nám přinášela různé varianty řešení hydroizolací. Jedním z nich byl i princip ochrany, resp. prodloužení životnosti asfaltových oxidovaných hydroizolace – reflexní nátěr Reflexol, jehož základní…

Hydroizolace v České a Slovenské republice

Antonín Parys Anotace: Kniha shrnující oblast vodotěsných izolací k roku 2000 na Českém a Slovenském stavebním trhu. A book summarizing the area of waterproof insulation in the year 2000 on the Czech and Slovak construction…

Historie izolací v Čechách a na Slovensku – asfaltové nátěry

,
  Anotace: Historie nám přinášela různé typy hydroizolací, které však byly dlouhodobě nefunkční, resp. měly problematickou životnost. Vzhledem k tehdejším materiálovým možnostem a technický znalostem nám jiná…

Historie je důležitá – akrylátové izolace

Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, které jsou uvedeny v následujícím článku. History has…

Opracování konstruknčího detailu – žebříku

Anotace: Některé konstrukční detaily jsou zbytečné a je lépe je vynechat. Stejně tak je vhodné se vyhnout prostupům, jejichž tvar je problematicky opracovatelný.   Další významný detail střeních plášťů je…

Poruchy plochých střech – asfaltové hydroizolace – Marek Novotný

Anotace: Tato kniha představuje souhrn vad a poruch hydroizolačních materiálů střech s povlakovými izolace na bázi asfaltových natavitelných pasů a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. Tato kniha navazuje na…

Ukončení izolace na svislé konstrukci, tentokrát z fólie EPDM

,
Anotace: Ukončení na svislé konstrukci může být problematické i u jiných typů izolací než asfaltových, v tomto případě to jsou fólie EPDM, kde je reálné provedení naprosto nesprávné. Auch bei anderen Abdichtungen als…

Provozní střechy – pojížděné – vady a poruchy

Problematika separačních, ochranných vrstev. Anotace: Asfaltové hydroizolace musí být řádně ochráněny a odseparovány, zejména v případě střešních parkovišť. Separace a ochrana pouze z Pe fólie je naprosto nedostatečná. Asphaltabdichtungen…

Střechy, zejména provozní – velmi důležitá část architektury a měst obecně.

,
Anotace: Provozní střechy jsou velmi důležité a mnohdy velmi pěkné. Bylo by vhodné, kdyby se provozní střechy staly standardem řešení střešních plášťů, a to zejména ve městech. Used roofs (walkable, green roof) are…

Odvodnění provozních střech s pojistnou hydroizolací

Anotace: Nutnost samostatného odvodnění pojistné hydroizolace, nebo vhodnost kontroly vodotěsnosti plochého střešního pláště. Prioritně je to vhodné u provozních střešních plášťů.   V nové ČSN 73 1901 –…

Nové knihy

,
Zelené střechy – Souhra architektury s přírodou Jitka Dostálová a kolektiv Anotace: Tato kniha představuje souhrn technických, ale i architektonických informací pro řešení zelených střech, zejména z hlediska vegetačního…

Konference Izolace 2022 se posouvá na březen

Anotace: The current covid situation is changing and complicating our lives and our plans. Due to the current situation and the uncertainties associated with it, it is necessary to postpone the exhibition Roof 2022 and the conference Isolation…

Přerušení tepelného mostu v místě atiky

Prezentace se zaměřuje na problém vznikajícího tepelného mostu u atik, říms, předsazených parapetů a krátkých konzol a jeho řešení pomocí produktu Schöck Isokorb®. Součástí produktové řady je prvek Schöck Isokorb® XT/T typ A, což je prvek určený právě pro efektivní řešení těchto detailů. Namísto pracného obalování je možné provést oddělení těchto konstrukcí přímo ve spoji předmětné konstrukce se stropní deskou. Výhodou tohoto řešení je prvek certifikovaný pro použití i u pasivních domů, možnost vytvářet prvky z pohledového betonu, větší půdorysná plocha teras a v neposlední řadě také zjednodušení samotného detailu napojení atiky.