Atlas střechy – šikmé střechy

Eberhard Schunck, Hans Jochen Oster, Reiner Barthel, Kurt Kiessel

Jaga group, v.o.s. Starohorská 2, P.O. Box 61, 819 95 Bratislava 15

Komplexní kniha o šikmých střechách od historie až po konstrukční detaily. Vše ve velkém rozsahu a bezprecedentní porobnosti.

Ke kopírování:

SCHUNCK Eberhard, OSTERN Hans Jochen, BARTHEL Reiner, KIESSEL Kurt, Atlas střechy – šikmé střechy, Jaga group, Bratislava 4. vyd. 2003, 449 s., ISBN 80-88905-58-3