Etancheite du BTP a base de monocouche synthetique

Dominique Zoccoli, Alain Blotiere, Philipppe Castex, Daniel Deslanderes, Gerald Dolobel, Pierre Pannetier

Chambre syndicale nationale de l´etancheite 6 – 14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16

Technická příručka francouzského svazu vodotěsných izolací, která se zabývá navrhováním a prováděním vodotěsných izolací na bázi syntetických fólií. Součástí knihy jsou jednak technologické postupy provádění, ale také řešení konstrukčních detailů, které je typicky francouzské.

Ke kopírování:

ZOCCOLI Dominique a kol., Etancheite du BTP a base de bitumen. Chambre syndicale nationale de l´etancheite, 1. vyd. Paris, 1995, 107 s. bez ISBN