Flóratetök – Tervezési és kivitelezési szempontjai

István Hidy, János Prekuta, Gábor Varga

proNatur Kft. Budapest, 1146 Budapest, Thököly u. 74

Velmi hezká kniha o zelených střechách, kde jsou v grafické podobě velmi zajímavá a korektní technická řešení, která jsou platná i v současné době.

Ke stažení

HIDY István, PREKUTA János, VARGA Gábor, Flóratetök – Tervezési és kivitelezési szempontjai, proNatur Kft. Budapest 1995, 1. vyd. 90 s. ISBN 963-0459-558