Handbuch für Abdichtung, Aufbau, Stoffe, Verarbeitung, Details

Hans Peter Eiserloh, Michale Oliver Schaaf

Podrobná popis realizace izolačních systémů, ploché střechy atd., včetně odkazu na platné normové a další podklady.

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln

Ke stažení:

EISERLOH H. P., SCHAAF M.O., Handbuch für Abdichtung, Aufbau, Stoffe, Verarbeitung, Details , Köln 2018, 4. vyd. 511 s. ISBN 978-3-481-03560-7