Izolace proti radonu – Návrh a pokládka izolací v nových stavbách

Martin Jiránek

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj

Kniha o navrhování a protiradonových opatření u nových staveb i s kapitolou o vodotěsných izolací spodní stavby, včetně schémat konstrukčních detailů.

Pro kopírování:

JIRÁNEK Martin. Izolace proti radonu – Návrh a pokládka izolací v nových stavbách. 1. vyd. Praha, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. 45 s.