Katalog tvrdých krytin na šikmé střechy

Antonín Parys

Anotace:

Kniha shrnující oblast tvrdých skládaných krytin na šikmé střechy roku 1999 na Českém stavebním trhu. Jedná se o katalog, který se zabývá skládanými krytinami, tak jak to odpovídá současně platné ČSN pro navrhování střech.

A book summarizing the market of „hard folded“ roofing on pitch roofs in 1999 on the Czech construction market. This is a catalog that deals with rooftiles, as it corresponds to the currently valid ČSN for roof design.

Ein Buch, das den Bereich der „harten“ Deckung auf Schrägdächern im Jahr 1999 auf dem tschechischen Baumarkt zusammenfasst. Dies ist ein Katalog, der sich mit Schrägdächern befasst, da er der aktuell gültigen ČSN für Dachkonstruktionen entspricht.

Tato kniha přestavuje přehled trhu v oblasti tvrdých krytin – skládaných krytin k roku vydání této knihy tj. k roku 1999. V této knize jsou soustředěny technické informace o celém trhu k roku vzniku této knihy. Je velmi zajímavé sledovat změny podmínek na trhu s odstupem času. Do současné doby je možné shledat velké množství rozdílů, které od doby zpracování se udály na českém stavebním trhu.  Podle této knihy je možné identifikovat také firmy, které působily na českém trhu v době napsání a které působí dodnes.

Ke stažení:

PARYS Antonín, Hydroizolace v České republice, Josef Bordovský, Prokopa Velikého 21, 703 00 – Ostrava-Vítkovice, 2. vyd. Ostrava 1999, 129 s., bez ISBN

Klíčová slova:

Tvrdé krytiny, skládaná krytina, šikmé střechy.