Klempířské práce na stavbách

Radomír Měšťan

SNTL – Státní nakladatelství technické literatury Praha, n.p., Spálená 51, 113 02 Praha 1

Komplexní kniha o klempířských prvcích, které se ve stavebnictví vyskytují. Je zde prakticky vše co je potřeba o klempířských prvcích vědět. Je to jedna z nejlepších knih o klempířskýchprvcích, které existuje.

Ke kopírování:

MĚŠŤAN Radomír, Klempířské práce na stavbách, SNTL, Praha 1998, 275 s. ISBN 04-702-89