Konstrukce pozemních staveb 40 – Zastřešení

Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová

Vydavatelství ČVUT, Zikova 4, 166 35 Prha a 6

Skripta, zahrnující zastřešení a to jak v rámci plochých, tak i šikmých střech. Podklady, které byly platné v době vydání, ale je možné je akceptovat i v současné době.

Ke stažení:

HANZALOVÁ Lenka, ŠILAROVÁ Šárka, Konstrukce pozemních staveb 40 – Zastřešení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002, 1. vyd. 244 s. ISBN 80-01-02604-3