Metody průzkumu – Historické materiály

Ivana Kopecká, Eva Svobodová

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Přehled metod, chemických, fyzikálních které je možné použití při stavebních průzkumech zejména historických staveb, ale je to použitelné, i pro další materiály, včetně moderních.

Ke stažení:

KOPECKÁ Ivana, SVOBODOVÁ, Eva, Metody průzkumu – Historické materiály, Grada Publishing, Praha 2019, 1. vyd. 95 s. ISBN978-80-271-2240-0