Ozeleněné střechy

Barbora Čermáková, Radka Mužíková

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Kniha řeší vše o vegetačních střechách, skladby detaily a další požadavky na technické řešení. Jsou zde popsány všechny druhy vegetačních střech včetně šikmých. Kniha je doplněna o příklady realizací. Zajímavou částí této knihy, je vývoj vegetačních střech, včetně příkladů v České republice a zahraničí.

Ke kopírování:

ČERMÁKOV8 Barbora, MUŽÍKOVÁ Radka, Ozeleněné střechy. Grada Publishing, 1. vyd. Praha, 2009, 246 s. ISBN 978-80-247-1802-6