Patologie střech – s povlakovými izolacemi

Marek Novotný

Anotace: Tato kniha zobecňuje vady všech plochých střech, tedy střechy s povlakovými izolacemi (krytinami). Jedná se prakticky o první díl další dvou knih, které se zabývají asfaltovými a fóliovými izolacemi. V této knize jsou také uvedeny příklady poruch nestandardních hydroizolací a střech s provozními vrstvami.

Tato kniha navazuje na dvě předcházející publikace autora v oblasti vad a poruchy střešních plášťů, zejména s povlakovými izolacemi na bázi asfaltových a fóliových hydroizolací. Další příklady jsou na www.izolace.cz. Součástí je přes 300 vyobrazení různých typů vad a poruch, které jsou rozděleny do kapitol podle jednotlivých typů poruch. Vady a poruchy jsou popsány a zdůvodněny. Kniha by měla, kromě jiného posloužit jakou soubor informací, čemu je potřeba se při realizaci plochých střešních plášťů s povlakovými izolacemi, vyhnout.

 

Ke stažení:

NOVOTNÝ Marek, Patologie střech s povlakovými izolacemi, EEZY Publishing, s.r.o. Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, a.s. 1. vyd. Praha 2022, 239 s., ISBN 978-80-908391-2-0