Poruchy plochých střech – asfaltové hydroizolace

Marek Novotný

Anotace: Tato kniha představuje souhrn vad a poruch hydroizolačních materiálů střech s povlakovými izolace na bázi asfaltových natavitelných pasů a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech.

Tato kniha navazuje na předcházející publikace autora v oblasti vad a poruchy střešních plášťů, zejména s povlakovými izolacemi na bázi natavitelných asfaltových pasů modifikovaných, ale také oxidovaných. Další příklady jsou na www.izolace.cz. Součástí je přes 300 vyobrazení různých typů vad a poruch, které jsou rozděleny do kapitol podle konstrukčních částí plochých střech, v ploše a v konstrukčních detailech. Vady a poruchy jsou popsány a zdůvodněny. Kniha by měla, kromě jiného posloužit jakou soubor informací, čemu je potřeba se při realizaci hydroizolačních povlaků, vyvarovat.

 

Ke stažení:

NOVOTNÝ Marek, Poruchy plochých střech – asfaltových hydroizolace, EEZY Publishing, s.r.o. Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, a.s. 1. vyd. 201 s., ISBN 978-80-908101-6-7