Sborník konference Izolace 2019

Pod ISBN 978-80-905755-6-1 a ISSN 2533-8119 byl vydán sborník konference Izolace 2019 v počtu 300 ks na CD. Protože se jedná o příspěvky na výroční konferenci – 20 let, jsme připraveni tento sborník distribuovat i v tištěné formě, kde cena jednoho výtisku je 200 CZK + DPH.