Stavební ročenka 2009 – Haly a průmyslové objekty

Kolektiv autorů

Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, P.O. Box 61, 810 05 Bratislava 15

Soubor textů se společným tématem podle názvu, shrnující zajímavé informace a technická řešení ve výše uvedené oblasti v roce 2009.

Ke kopírování:

Kolektiv autorů, Stavební ročenka 2009 – Haly a průmyslové objekty, Jaga group, Bratislava 2008 1. vyd. 143 s. ISBN 978-80-8076-068-7