Střecha – Základní konstrukce

Antonín Fajkoš, Miloslav Novotný

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Kniha o základních konstrukcích, nebo o základech technického řešení šikmých a plochých střech. V knize je výrazné množství technických informací pro navrhování.

Ke stažení

FAJKOŠ Antonín, NOVOTNÝ Miloslav, Střecha – Základní konstrukce, Grada Publishing, Praha 1. vyd. 164 s. ISBN 80-247-0681-4