Střechy 2018 – 25. Bratislavské sympózium – Zborník prednášok

Josef Oláh, Cech strechárov Slovenska

Roku 2018 se uskutečnila v Bratislavě konference střechařů s základním tématem „Akcenty a rezonancie v obci strechárov.“ Toto je velmi zajímavé téma, které do sborníku přineslo řadu zajímavých příspěvků od vad a poruch střešních plášťů, které s sebou nesou moderní technologie, přes systémy rekonstrukcí až po obecné příspěvky informující o nových materiálech a technologiích, protože se pořád něco děje.

Pro kopírování:

OLÁH Josef, Cech strechárov Slovenska, Střechy 2018 – 25. Bratislavské sympózium – Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava, 2018, 175 s. ISBN 978-80-570-0397-7