Tepelná ochrana budov – komentář k ČSN 73 0540

Jaří Šála, Lubomír Keim, Zbyněk Svoboda, Jan Tywoniak

Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Rozsáhlý fundovaný komentář a vysvětlení k základní tepelně technické normě, která je základním podkladem pro řešení staveb z hlediska tepelné techniky.

Ke stažení

ŠÁLA Jiří, KEIM Lubomír, SVOBODA Zbyněk, TYWONIAK Jan, Tepelná ochrana budov – komentář k ČSN 73 0540, Informační centrum ČKAIT, Praha 2007, 1. vyd. 290 s. ISBN 978-80-87093-30-6