Typische Baufehler – Erkennen – vermeiden – beheben

Dieter Scholz

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln

Přehled stavebních vad a poruch, včetně rozsáhlého množství příkladů. Je to komplexní přehled nejen v oblasti izolací a střech, ale v průřezu celého stavebnictví.

Ke stažení:

SCHOLZ Dieter, Typische Baufehler – Erkennen – vermeiden – beheben, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2001, 2. vyd. 312 s. ISBN 3-481-02089-9