Végétalisation des toitures

Kleinod Brigitte

Ulmer

Francouzská kniha o zelených střechách s různými technickými řešeními zelených střech. Není tam moc detailů spíše skladby a příklady realizace.

Ke kopírování:

KLEINOD Brigitte, Végétalisation des toitures, Ulmer 1. vyd. Paris 2000, 98 s. ISBN 2-84138-153-6