Végétalisation extensive des terrasses et toitures

F. Lassalle

Le Miniteur, 17, rue d´Usés – 75992 Paris

Specializovaná kniha na extezivní ozelenění střešních plášťů. Obsahem je přehled technických řešení, normových podkladů (samozřejmě francouzských) na konci jsou představena konkrétní řešení a aplikace extenzivních vegetačních střech v praxi.

Pro kopírování:

LASSALLE Francois, Végétalisation extensive des terrasses et toitures. 1. vyd. Paris, Le Moniteur, 2008, 243 s. ISBN 978-2-281-11416-4