Yttertak & balkonger

Sven-Erik Bjerking, Bo Bjerking

Byggforskningsradet

Švédská kniha o střechách, zejména jejich nosných konstrukcích a to s exkurzem do minulosti. Jedná se o přehled technických možností, které se v dávné i nedávné minulosti ve Švédsku vyskytovaly.

Ke kopírování:

BJERKING, Sven-Erik, BJERKING Bo, Yttertak & balkonger, Byggforskningsradet, Stockholm 4. vyd. 1991, 208 s. ISBN 91-540-5331-5