Zelené střechy – Souhra architektury s přírodou

Jitka Dostálová a kolektiv

Anotace:

Tato kniha představuje souhrn technických, ale i architektonických informací pro řešení zelených střech, zejména z hlediska vegetačního souvrství.

This book is a summary of technical as well as architectural information for the solution of green roofs, especially in terms of vegetation layer.

Dieses Buch ist eine Zusammenfassung von technischen sowie architektonischen Informationen zur Lösung von Gründächern, insbesondere im Hinblick zu den Vegetationsschichten.

Obvykle se říká březen měsíc knihy, ale myslím si, že v oblasti odborné literatury to nebude jenom březen, ale konec tohoto roku přinesl další velmi zajímavou a důležitou knihu, která se zabývá zelenými nebo také vegetačními střechami.

Odborných knih není nikdy dost a považuji každý takovýto počin za velmi důležitý a zejména s pohledem na obsah této knihy, která shrnuje obrovské množství poznatků, z oblasti zelených střech.

Zelené střechy, ale nejen tyto jsou velmi důležitou součástí provozních střech, které jsou velmi důležitou součástí jak architektury, tak i techniky. I z pohledu stavebních izolací je velmi důležité mít odpovídající znalosti o provozních vrstvách, tak aby bylo možné využít maximum ploch střech, pro tyto účely, které jsou mimořádně pozitivní.

 

Ke stažení:

DOSTÁLOVÁ Jitka a kolektiv, Zelené střechy – souhra architektury s přírodou, Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, 1. vyd. Praha 2021, 168 s., ISBN 978-80-271-1326-2