Chráněno: Zpětná vazba jako zdroj informací

Nepochybně každému, kdo má v popisu práce starost o pokrok lidstva, se stává, že zjistí, že se s prací nějak octnul ve slepé uličce (jak říkává Marek Novotný) a musí si s tím nějak poradit. Jednou z možností je, obrátit…

Chráněno: KOMPAKTNÍ SKLADBA FOAMGLAS® JEDNODUCHÉ A PŘITOM ROBUSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STŘECHY S VYSOKOU HYDROIZOLAČNÍ SPOLEHLIVOSTÍ

Abstrakt: Tepelná izolace z pěnového skla FOAMGLAS® a střešní systém „kompaktní skladba“ jsou příkladem dokonalé synergie. Kompaktní skladba bez izolace FOAMGLAS® nemůže mít všechny níže popisované vlastnosti. Stejně…

Chráněno: Mechanické kotvení a pravidla pro jeho aplikaci

Záměrem toho příspěvku je předat několik zkušeností a pravidel mechanického kotvení tepelných a povlakových izolací plochých střech. Střecha je stavební konstrukce, která patří mezi nejexponovanější konstrukční části…

Chráněno: Fóliové hydroizolace plochých střech v systému FATRAFOL-S

Komplexní nabídka a možnost výběru vhodné hydroizolační fólie do všech skladeb plochých střech, vymezení konstrukčních zásad pro jejich návrh a kontrola dodržování ověřených technologických postupů při aplikaci materiálů…

Chráněno: Systémové odvodnění zateplených střešních konstrukcí

Jakýkoliv prostup hydroizolační vrstvou představuje potenciální riziko zatečení dešťové vody do skladby střešní konstrukce, v horších případech i do objektu samotného. Nejrizikovějším místem je bezpochyby napojení hydroizolace…

Chráněno: Vady a poruchy střešních plášťů (několik pohledů soudního znalce a vysokoškolského pedagoga)

Defects and leakage of roof waterproofing (several views of a forensic expert and a university teacher)   Abstrakt: Několik pohledů, jsou vlastně tři – pohled technického a projektového řešení, pohled materiálového řešení…

Chráněno: VYBRANÁ AKTUÁLNÍ TÉMATA PŘI ŘEŠENÍ PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ POHLEDEM FRANCOUZSKÉHO VÝROBCE HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ AXTER

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice vybraných dodatečných zásahů či úprav plochých střešních plášťů, které jsou v současnosti poměrně oblíbené, a souvisejícím rizikům z pohledu výrobce asfaltových pásů,…

Chráněno: Diagnostika plochých střech se zaměřením na kontrolu těsnosti povlakových hydroizolací

Tento příspěvek se zabývá problematikou diagnostiky plochých střech s povlakovou krytinou. Diagnostika je zaměřena na poruchy, vodotěsnost povlakových hydroizolací a přítomnost vlhkosti ve střešním plášti. V příspěvku jsou…

Chráněno: TVORBA KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD

NA ZÁKLADĚ PODROBNÉ ANALÝZY POMĚRŮ V PROVĚTRÁVANÉ MEZEŘE V ZIMNÍM OBDOBÍ Příspěvek nahlíží pod povrch dvouplášťové konstrukce obvodového pláště s provětrávanou mezerou. Tedy konstrukce, která je v praxi jedním…

Chráněno: Cech KPT ČR, spolek – Publikační činnost cechu

Jednou z činností Cechu KPT ČR, spolek, je publikační činnost pro všechny, kteří se zabývají krytinami a pracemi na střeše. Jedná se o součást spolkové činnost cechu a podporu řemesel všemi směry. Jedním z nejdůležitějších…

Chráněno: Technologická kniha Cechu KPT ČR, spolek

V současné době je k dispozici tzv. modrá cechovní kniha s přesným názvem „Základní pravidla pro navrhování a realizace plochých střech a hydroizolací spodní stavby. Poprvé byla vydána v roce 2004 a vychází z podkladů,…